Filmikamari: Hallitukselta ilahduttava linjanmuutos

Filmikamarin kannanotto 19.8.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään lähettänyt aluehallintovirastoille uuden yleisötilaisuuksien rajoituksia koskevan ohjauskirjeen.

Elokuva-alalla ollaan iloisia hallituksen uudesta linjauksesta ja että kulttuurialaa on kuunneltu.

Ohjauskirjeessä pyritään helpottamaan sellaisten yleisötilaisuuksien koronarajoituksia, joita voidaan pitää pieniriskisinä. Tällaisia tilaisuuksia ovat sellaiset, jotka järjestetään hyvin ilmastoiduissa tiloissa, joissa asiakkaat eivät vaihda paikkaa kesken tapahtuman eivätkä juuri käytä ääntään. Näihin tilaisuuksiin STM suosittelee mahdollisuutta 75 % maksimitäyttöasteeseen ilman tarkkaan määrättyjä turvavälejä.

On hyvä, että hallitus on siirtynyt Filmikamarin linjalle: sisätilan yleisötilaisuus, jossa on kiinteät istuimet ja paikallaan pysyvä yleisö, hyvä ilmastointi, on erittäin turvallinen. Todistetusti.

Suomalaisissa elokuvateattereissa on tällaisissa olosuhteissa käynyt 2,4 miljoonaa asiakasta ilman tunnettuja tartuntaketjuja.

Tähän asti aluehallintovirastot ovat määränneet rajoituksia tekemättä suhteellisuusarviota, välittämättä lainkaan yleisötilaisuuden järjestelyistä ja luonteesta. AVIt ovat myöntäneet, että rajoitukset eivät ole perustuneet tietoon elokuvateatteritoimialan turvallisuudesta.

AVIt ovat myös pitäneet ahtaasti kiinni tartuntatautilain 58 d § 2 metrin turvavälistä välittämättä siitä, että lainsäätäjä lain perustelutekstissä nimenomaan erikseen tämän pykälän kohdalla toteaa, että ”turvavälien osalta on huomioitava muun muassa kyseisen tilan ominaisuudet sekä tilan ilmanvaihto. Kategorinen kahden metrin turvavälisuositus ei palvele kaikkia tiloja, minkä vuoksi sääntelyssä tulisi ottaa huomioon turvavälin sovellettavuus erilaisissa tiloissa.”

Toivottavasti AVIt noudattavat uutta ohjauskirjettä.

Ymmärrämme, että valta rajoituksista on aluehallintovirastoilla. Yritysten ja kansalaisten tulisi kuitenkin voida luottaa siihen, että mitä Suomen hallitus linjaa, virkamiehet toteuttavat nopeasti, viivyttelemättä ja oikein. Yritysten pitää pystyä ennustamaan toimintaansa ja viestimään asiakkaille, että palvelut ovat turvallisesti tarjolla.

Ei voi olla niin, että aluehallintovirastot vähät välittävät rajoitusten suhteellisuudesta tai tarkkarajaisuudesta ja pyyhkivät Valtioneuvostolla pöytää.

Toivottavasti hallituksen exit-työ jatkuu ripeästi ja Suomessa päästään nopeasti vapauttamaan myös toisenlaisia kulttuuritilaisuuksia ja yleisötapahtumia.

Tero Koistinen
toimitusjohtaja
Suomen Filmikamari ry