Wallin: Veikkausvoittovarojen kohdennus entiselleen

tiedote / pressmeddelande 22-11-2007

Hallituksen korjattu ehdotus veikkausvoittovarjojen jaosta vuodelle 2008 antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa tuloksellista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikkaa koko vaalikauden ajan. Samalla hallitus varmistaa, että veikkausvoittovarat käytetään juuri siihen, mihin ne on tarkoitettu, niin sanotun jakosuhdelain mukaisesti, totesi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin erittäin tyytyväisenä torstaina hallituksen päätettyä täydentävästä talousarvioesityksestä vuodelle 2008. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle perjantaina.

Esityksellä muutetaan hallituksen aiempaa esitystä, jossa joitakin valtion taidelaitoksen toimitilavuokria ja Kansallisteatterin peruskorjauksen lainarahoitusta oli siirretty rahoitettavaksi veikkausvoittovaroista. Nyt nämä kustannukset palatuvat kokonaisuudessaan yleisten budjettivarojen puolelle rahoitettaviksi vaalikauden loppuun.

– Samalla hallitus korottaa edunsaajille vuonna 2008 maksettavia veikkausvoittovaroja 10,1 miljoonalla eurolla verrattuna edelliseen esitykseen. Tämä tarkoittaa, että panostukset kulttuuriin, urheiluun ja nuorisotyöhön kasvavat merkittävästi ensi vuonna, sanoo Wallin.

Ministeri Wallin esittää muun muassa lisää rahaa lasten ja nuorten liikuntaan, terveysliikuntaan, huippu-urheiluun, dopinginvastaiseen työhön, liikuntapaikkarakentamiseen ja liikunnan kansalaisjärjestötoimintaan.

Nuorisotyön saama lisäys, nuorisojärjestöt mukaan lukien, on vajaat 1,3 miljoonaa euroa. Uudessa jaossa Wallin asettaa kulttuuripuolella etusijalle erityisesti näyttämötaiteen, säveltaiteen, tanssitaiteen, alueellisen taidetoiminnan sekä kotimaisen elokuvatuotannon.

– Elokuvalle osoitetut määrärahat nousevat 2 miljoonalla eurolla, josta 1,7 miljoonaa on tuotantotukea. Tämä ylittää elokuva-alan syksyllä esittämän oman vaatimuksen puolella miljoonalla eurolla. Uskon saavani tämän heiltä kuitenkin anteeksi. Tämän lisäksi myönnetään lisäresursseja muun muassa maaseutujen pienten elokuvateattereiden digitalisointiin ja lastenelokuvien tuotantoon, Walliin sanoo.

Wallin on pannut merkille, että kulttuuri-, urheilu- ja nuorisojärjestöt ovat syksyn aikana antaneet arvokasta taustatukea veikkausvoittovarojen jakamisesta käytyyn keskusteluun.

– Lopussa poliittinen tahto ja viisaat poliittiset päätökset ratkaisivat pelin veikkausvoittovaroista, sanoo Wallin.

— — —

Lisätietoja: erityisavustaja Carl Haglund, p. (09) 160 77441