Viisivuotinen apuraha elokuvaohjaajille Zaida Bergroth ja Petri Kotwica

Taike-tiedote | Taike meddelande 26.09.2013

Valtion elokuvataidetoimikunta on jakanut vuonna 2014 alkavat taiteilija-apurahat. Toimikunnalle tuli 98 hakemusta ja 14 hakijaa sai apurahan.

Viisivuotisen apurahan saivat elokuvaohjaajat Zaida Bergroth ja Petri Kotwica. Bergroth on ohjannut palkittuja lyhytelokuvia ja kaksi pitkää näytelmäelokuvaa, Skavabolen pojat ja Hyvä poika. Bergroth on varmaotteinen ja monipuolisesti lahjakas nuori ohjaaja, joka on osoittautunut myös erinomaiseksi henkilöohjaajaksi. Kotwican trilleri Musta jää oli tarkasti ohjattu elokuva, joka kilpaili mm. Berliinin elokuvajuhlien pääsarjassa. Hänen käsikirjoittamansa ja ohjaamansa Rat King oli myös omailmeinen elokuva. Molemmat ohjaajat ovat urallaan hyvässä luovassa vaiheessa.

Yksivuotisen apurahan saajien joukossa ovat palkitut lyhytelokuvien tekijät Hannes Vartianen ja Pekka Veikkolainen.

Elokuvataidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimistä. Se päättää elokuvataiteen taiteilija-apurahoista sekä muista alan taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista.

Elokuvataiteen taiteilija-apurahat

Viisivuotinen
elokuvaohjaaja Zaida Bergroth, Helsinki
elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Petri Kotwica, Helsinki

Kolmevuotinen
elokuvaohjaaja Simo Halinen, Helsinki
elokuvaaja Tuomo Hutri, Helsinki
käsikirjoittaja Raija Talvio, Helsinki

Yksivuotinen
elokuvaohjaaja Pia Andell, Helsinki
elokuvaaja, elokuvaohjaaja J-P Passi, Riihimäki
käsikirjoittaja Kirsikka Saari, Helsinki
elokuvaohjaaja Hannes Vartiainen, Helsinki
elokuvaohjaaja Pekka Veikkolainen, Järvenpää
äänisuunnittelija Kyösti Väntänen, Helsinki

Puolivuotinen
elokuvaohjaaja Mohamed El Aboudi, Espoo
käsikirjoittaja Karoliina Lindgren, Helsinki
animaatio-ohjaaja Tatu Pohjavirta, Helsinki
käsikirjoittaja, elokuvaohjaaja Jenni Toivoniemi, Kerava

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Mari Karikoski
mari.karikoski@minedu.fi, puh. 0295 330 706

*
Femårigt stipendium åt filmregissörerna Zaida Bergroth och Petri Kotwica

Statens filmkonstkommission har delat ut konstnärsstipendier som inleds år 2014. Kommissionen fick 98 ansökningar och 14 sökanden erhöll stipendiet.

Det femåriga stipendiet erhölls av filmregissörerna Zaida Bergroth och Petri Kotwica. Bergroth har regisserat belönade kortfilmer och två långa filmer, Skavabölen pojat och Hyvä Poika. Bergroth har ett säkert grepp och är en mångsidigt begåvad, ung regissör som även framstått som en utomordentlig personregissör. Kotwicas triller Musta Jää var en precist regisserad film som tävlade bl.a. i huvudserien av filmfestivalen i Berlin. Rat King, vars manusförfattare och regissör han är, var även den en säregen film. Båda regissörerna befinner sig i ett bra och kreativt skede i deras karriärer.

Bland mottagarna av det ettåriga stipendiet är belönade kortfilmare Hannes Vartiainen och Pekka Veikkolainen.

Filmkonstkommissionen är ett av Centret för konstfrämjandes expertorgan. Det fattar beslut om konstnärsstipendium inom filmkonsten och andra stipendier och priser som beviljas konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar inom branschen.


Filmkonstens konstnärsstipendium:

Femårigt
elokuvaohjaaja Zaida Bergroth, Helsinki
elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Petri Kotwica, Helsinki

Treårigt
elokuvaohjaaja Simo Halinen, Helsinki
elokuvaaja Tuomo Hutri, Helsinki
käsikirjoittaja Raija Talvio, Helsinki

Ettårigt
elokuvaohjaaja Pia Andell, Helsinki
elokuvaaja, elokuvaohjaaja J-P Passi, Riihimäki
käsikirjoittaja Kirsikka Saari, Helsinki
elokuvaohjaaja Hannes Vartiainen, Helsinki
elokuvaohjaaja Pekka Veikkolainen, Järvenpää
äänisuunnittelija Kyösti Väntänen, Helsinki

Halvårigt
elokuvaohjaaja Mohamed El Aboudi, Espoo
käsikirjoittaja Karoliina Lindgren, Helsinki
animaatio-ohjaaja Tatu Pohjavirta, Helsinki
käsikirjoittaja, elokuvaohjaaja Jenni Toivoniemi, Kerava


Ytterligare information:
specialsakkunnig Mari Karikoski
mari.karikoski@minedu.fi, tfn 0295 330 706