Verovapaus koskemaan myös kulttuuriseteliä

OPM:n tiedote 12-03-2008

Opetusministeriön työryhmä esittää, että tuloverolakia laajennettaisiin koskemaan myös kulttuuriseteliä. Kulttuurisetelit toimisivat samaan tapaan kuin jo nyt käytössä olevat liikuntasetelit. Työntekijän omaehtoiseen toimintaan kohdistuvan veroetuuden määräksi työryhmä esittää 400 euroa vuodessa. Kulttuurisetelin avulla työnantaja voisi verovapaasti tukea työtekijöidensä taideharrastuksia ja kulttuuripalvelujen käyttöä ja samalla edistää työntekijöidensä hyvinvointia ja työkykyä. Tavoitteena on, että verovapaa kulttuuriseteli otettaisiin käyttöön vuoden 2009 alusta.

Työryhmän esityksen keskiviikkona vastaanottanut kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin kannattaa työryhmän valitsemaa laajaa kulttuurinäkemystä, joka myös mahdollistaa omaehtoisen tekemisen. Myös veroetuuden määrän korotus saa Wallin tuen. – Kun ikääntyvien osuus työvoimasta kasvaa, työntekijöiden työkyvystä huolehtiminen on erityisen tärkeää. Toivottavasti kaavaillut veroporkkanat saavat työnantajat tarttumaan tilaisuuteen huolehtia tällä tavalla työntekijöidensä fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista, Wallin sanoi.

Työryhmä esittää, että etuuden piiriin kuuluisivat käynnit museossa, teatterissa, oopperassa, elokuvateatterissa, konsertissa, taidenäyttelyissä tai muussa vastaavassa eri taiteenaloihin liittyvässä tapahtumassa tai tilaisuudessa. Kulttuuritoimintana pidettäisiin myös käyntiä tiedekeskuksessa ja urheilutapahtumassa sekä osallistumista ohjatulle toiminnalliselle taidekurssille. Verovapauden piiriin eivät kuuluisi messu- ja huvipuistokäynnit eikä esimerkiksi sellainen kielikoulutus ja taidekurssit, joita voidaan käyttää tutkinnon osana tai johtavat tutkintoon. Myöskään taidekurssien materiaalihankinnat eivätkä tavaroiden, kuten videoiden, vuokraus kuuluisi verovapauden piiriin.

Verovapauden edellytyksenä on, että etu on ainoastaan työntekijän käytettävissä, joten lippujen, seteleiden tai muiden maksujärjestelyiden tulisi olla henkilökohtaisia. Maksuvälineiden tulisi olla työntekijän nimellä tai muulla tavoin yksilöity, jotta työntekijä voidaan sitä käytettäessä tunnistaa.

Verovapaan virkistys- ja harrastustoiminnan laajeneminen alentaisi verotuloja arviolta enimmillään vajaalla 10 miljoonalla eurolla. On oletettavaa, että ehdotettu verovapauden laajennus lisää kulttuuripalveluiden käyttöä, mikä puolestaan vahvistaa kulttuurin yhteiskunnallista asemaa ja parantaa alan työllisyyttä. Esityksellä halutaan parantaa työvoiman työssä jaksamista, -viihtymistä ja -pysymistä.

— — —
Kulttuuriseteli – Työntekijän omaehtoisen kulttuuritoiminnan verovapaus -muistio

Lisätietoja:
– johtaja Rauno Anttila, opetusministeriö, puh. (09) 160 77470

pe
Kulttuurisetelijärjestelmätyöryhmä luovuttaa muistionsa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille keskiviikkona 12.3.2008 kello 10.15 opetusministeriö, vastaanottohuone Vellamo (5. krs), Meritullinkatu 10, Helsinki

Linkki: OPM:n tiedote