Veikkaus ja elokuva-ala yhteistyöhön

Suomen elokuva-ala ja Veikkaus Oy ovat solmineet laajan yhteistyösopimuksen vuosille 2009–2011. Yhteistyökumppanit tarjoavat Veikkaus-kortin omistajille ”Kotimaisen elokuvan päivän” eli kaksi yhden hinnalla -edun yhteistyöhankkeessa mukana oleviin kotimaisiin elokuviin tiistaisin. Toinen merkittävä yleisölle näkyvä elementti on Kotimaisen elokuvan alkutunniste, joka kertoo veikkausvoittovarojen merkityksestä kotimaisen elokuvan rahoittajana.

Kotimaisen elokuvan päivällä tarkoitetaan tiistaipäiviä, jolloin Veikkaus-kortin omistajat pääsevät projektissa mukana olevien kotimaisten elokuvien näytöksiin kaksi yhden hinnalla. Kotimaisen elokuvan päivän Veikkaus-korttietu käynnistyy Maata meren alla -elokuvan myötä tiistaina 27.1. ja koskettaa kaikkia sen jälkeen ensi-iltansa saavia kotimaisia elokuvia. Etu ei koske aiemmin ensi-iltaan tulleita kotimaisia elokuvia, eikä ulkomaisia elokuvia. Etu on voimassa valtakunnallisesti noin 70 elokuvateatterissa, mutta ei kata kaikkia Suomen elokuvateattereita. Tarkemmat tiedot edun piirissä olevista elokuvista ja elokuvateattereista löytyvät internetistä osoitteista www.veikkaus.fi ja www.ses.fi.  

Edun saa palauttamalla lippukassalle etuun oikeuttavan kupongin ja esittämällä Veikkaus-kortin. Etukuponkeja saa jokaisesta kampanjaan liittyneestä elokuvateatterista. Kuponki on myös tulostettavissa veikkaus.fi -palvelusta.

Elokuvateattereissa Veikkaus-korttiedun uskotaan tuovan lisää kävijöitä ja uutta asiakaskuntaa tiistainäytöksiin, joissa usein on vapaita paikkoja. Yli 18-vuotiaille suomalaisille myönnettävä Veikkaus-kortti on henkilökohtainen ja ilmainen. Tällä hetkellä kortti on jo yli 500 000 suomalaisella.

Alkutunniste tuo esiin veikkausvoittovarojen merkityksen

Sopimuksen myötä 23.1. tai sen jälkeen ensi-iltansa saaviin projektissa mukana oleviin vuoden 2009 kotimaisiin elokuviin liitetään kotimaisen elokuvan alkutunniste. Tunnisteen avulla kerrotaan veikkausvoittovarojen merkityksestä suomalaisen elokuvan rahoittajana. Vuonna 2008 Elokuvasäätiö tuki opetusministeriön myöntämien veikkausvoittovarojen avulla suomalaisia elokuvia yhteensä lähes 16 miljoonalla eurolla.

Kotimaisen elokuvan alkutunniste on toteutettu yhteistyössä Taideteollisen Korkeakoulun Elokuvataiteen laitoksen kanssa. Alkutunnistetta tähdittävät Pamela Tola ja Nicke Lignell ja sen äänenä kuullaan Tommi Korpela. Kotimaisen elokuvan alkutunniste on luonteeltaan ensimmäinen kulttuuritoimijan näin laajalle kohderyhmälle suuntaama viestinnällinen toimenpide, jossa Veikkauksen tuoton merkitys tuodaan esille edunsaajatahon kertomana.

Veikkauksen ja elokuva-alan välisen puitesopimuksen ovat allekirjoittaneet Suomen Elokuvasäätiö, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry, Suomen elokuvatoimistojen liitto ry ja Suomen elokuvateatteriliitto ry. Sopimus on voimassa vuoden 2011 loppuun asti.

Lisätietoja:

Veikkauksen viestintäjohtaja Ilkka Juva
p. 040 823 3218

Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn
p. (09) 6220 3000