Veikkauksen edunsaajat tyytyväisiä hallituksen korjausliikkeeseen

Valtioneuvosto on täydentänyt aiemmin laatimaansa valtion ensi vuoden talousarvioesitystä. Veikkausvoittovaroja koskevassa osuudessa hallitus esittää, että 21,3 miljoonaa euroa kiinteistökuluja palautetaan takaisin verovaroista katettavaksi. Samalla hallitus korottaa edunsaajille vuonna 2008 maksettavia veikkausvoittovaroja 10,1 miljoonalla eurolla verrattuna edelliseen esitykseen.

Veikkauksen tuoton edunsaajat ovat syksyn aikana useaan otteeseen edellyttäneet, että kulttuuriyhteisöjen käytössä olevien valtion toimitilojen vuokrat ja Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokulut pitää palauttaa veikkausvoittovaroista takaisin verovaroilla katettaviin menoihin ja että talousarvioon tulee tehdä vastaava määrärahalisäys.

Edunsaajat ovat tyytyväisiä, että edellä mainitut lainanhoito- ja kiinteistökulut siirtyvät nyt takaisin verovarojen piiriin edunsaajien esityksen mukaisesti. Opetusministeriön kehyksen tulee kasvaa näitä kuluja vastaavalla summalla. Alkuperäisen talousarvioesityksen mukaan niihin olisi käytetty veikkausvoittovaroja, mikä olisi ollut tuotonjakolain ja sen hengen vastaista. Lisäksi veikkausvoittovarojen käyttö verotulojen korvikkeena olisi voinut heikentää suomalaisen rahapelijärjestelmän legitimiteettiä. Nyt tehty ratkaisu on tästä näkökulmasta katsoen erittäin myönteinen.

Asian käsittely on sujunut rakentavassa hengessä. Hyvä vuorovaikutus niin eduskunnan kuin valtioneuvostonkin, erityisesti kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin, kanssa mahdollisti tämän myönteisen ratkaisun. Ilman monien kansanedustajien aktiivista toimintaa veikkausvoittovarat eivät ehkä olisi pysyneet näin tiiviisti päätöksenteon keskiössä.

On tärkeää, että valtioneuvosto tekee nyt koko kehyskauden pituisen linjauksen veikkausvoittovaroista. Tulorakenteen ennustettavuus helpottaa edunsaajien mahdollisuutta keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä: suomalaisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Suomen elokuvasäätiö
Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Suomen museoliitto ry
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
Suomen Teatterit ry
Taiteen keskustoimikunta

Lisätietoa:

Suomen Liikunta ja Urheilu ry, pääsihteeri Jukka Pekkala (040 5621989, jukka.pekkala@slu.fi)
Suomen Teatterit ry, toimitusjohtaja Matti A. Holopainen (09 2511 2151, matti.holopainen@suomenteatterit.fi)
Suomen Elokuvasäätiö, toimitusjohtaja Irina Krohn (050 555 1199, irina.krohn@ses.fi)
Suomen Sinfoniaorkesterit ry, toiminnanjohtaja Aila Sauramo (09 2709 1414, aila.sauramo@sinfoniaorkesterit.fi)
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry, pääsihteeri Jukka Tahvanainen (040 900 4875, jukka.tahvanainen@alli.fi)
Suomen museoliitto ry, pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen (040 512 0633, anja-tuulikki.huovinen@museoliitto.fi)
Taiteen keskustoimikunta, puheenjohtaja Hannu Saha (09 1607 7333, hannu.saha@minedu.fi)