Vapaaehtoisten maksujen kerääminen oppilailta ei ole kiellettyä

Opetusministeriön tiedote 23.1.2007

Kulttuuriministeri Tanja Saarela:
Perusopetuksen ei tule unohtaa taideaineita ja kulttuurikasvatusta

Kulttuuriministeri Tanja Saarela lupasi ohjeistaa lukuvuoden 2007-2008 koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa, jotta se edistäisi painotetummin kulttuurista nuorisotyötä. – Vaikka tähän tarkoitukseen osoitetut määrärahat ovat kasvaneet hieman, tämä ratkaisu ei mielestäni riitä. Ratkaisuja on etsittävä myös kuntien ja opetushallinnon voimin, sanoi kulttuuriministeri Tanja Saarela tiistaina vastaanottaessaan Suomen Teatteriliiton lastenteatteriselvityksen.

– Tiedämme, että taidekasvatus tukee ihmisen kykyä ajatella laajemmin ja luovemmin. Miksi Suomen koululaitos väheksyisi näitä tutkimustuloksia? Visio Suomen talouskasvusta perustuu luovuuden ja innovaatioiden varaan. Jos näin halutaan, on perusopetuksessa myös panostettava taideaineisiin.

– On erittäin ikävää, jos opetuksessa panostus lasten ja nuorten hyvinvointiin on vähentynyt koulujen opetussuunnitelman mukaisessa kulttuurikasvatuksessa. Loppujen lopuksi kysehän on halusta ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkitys lasten elämälle.

– Perusopetus on valtion varoin kustannettavaa opetusta, jossa taide ja kulttuuri ovat aivan yhtä tärkeitä opetussuunnitelman mukaisia asioita kuin muut aineet. Kuntien tehtävänä on tiukasta taloudesta huolimatta suunnitella opetus niin, että varat riittävät kaikkeen. Kun meillä valtion varoin tuetaan myös taide- ja kulttuurilaitoksia – museoita, teattereita ja orkestereita – olisi järkevää myös hyödyntää niiden palveluita.

– Perustuslain ja perusopetuslain määrittelemä opetussuunnitelman mukainen opetus on maksutonta. Näin asia on ollut tähänkin asti eikä lainsäädännössä ole tapahtunut muutosta. Vaikka edelleenkään vapaaehtoisten maksujen kerääminen oppilailta ei ole kiellettyä, kulttuurikasvatuksen rooli on vähentynyt ohjeiden myötä ilman, että korjaavia ratkaisuja on esitetty, Saarela huomautti.

– Ministeriössä olemme tällä toimikaudella panostaneet erityisesti lapsiin ja lastenkulttuuriin. Uudistukset valtionosuusjärjestelmässä ovat kohdentuneet niin lasten- kuin muihinkin teattereihin. Uskon, että yksikköhinnan korjaaminen todellisten kustannusten tasolle vuoteen 2010 mennessä, vaikuttaa erityisesti lastenteattereiden taloudelliseen asemaan parantavasti. Kun omat tulot jäävät esimerkiksi aikuisten teatteriin verrattuna pienemmiksi alhaisempien lipunhintojen ja muun muassa koululaisesitysten vuoksi, niin toivon, että juuri yksikköhinnan nousulla voimme parhaiten korjata tilannetta. Vastaavasti on tuettu juuri koululaisnäytäntöjä ja siihen liittyvää kiertuetoimintaa harkinnanvaraisella avustuksella.

— — —

Lisätietoja: – erityisavustaja Markus Ojakoski, puh. 040 866 9255