Valtiosihteeri Rantala: Luovat alat ja kulttuuriteollisuus mukaan EU:n innovaatiopolitiikkaan

OKM:n tiedote 08-10-2010

EU:n kulttuuriministerit ja audiovisuaalisesta politiikasta vastaavat ministerit kokoontuivat 7.-8.10. Brysselissä. Kokouksessa Suomea edusti valtiosihteeri Marcus Rantala. Esillä olivat kysymykset, jotka liittyivät kulttuurin ja luovuuden väliseen yhteyteen, luovien alojen ja kulttuuriteollisuuden asemaan ja elokuvien tukijärjestelmiin liittyvät asiat.

– Koko EU:n kilpailukykyä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa tunnustamalla ja kehittämällä kulttuuri- ja innovaatiotoiminnan yhteyksiä, totesi valtiosihteeri Rantala kokouksessa.

– Kulttuuri ja luovat sisällöt tulisi ottaa EU:n innovaatiopolitiikan ja Euroopan digitaalisen agendan keskiöön, hän jatkoi.

Elokuva-alan kehitystä sävyttävät perustavaa laatua olevat muutokset elokuvan arvoketjussa. Tärkeimpiin muutoksiin kuuluvat levityskanavien ja esitysmuotojen muutokset, joista yhtenä tärkeimpänä koko elokuvan arvoketjun digitalisointi.

Rantala esitti kokouksesssa, että elokuvan tukijärjestelmiä koskevien periaatteiden tulisi vastaisuudessa ottaa huomioon arvoketjun kaikki osat – käsikirjoituksesta esittämiseen asti. Tuen arvioinnin tulisi tapahtua pääosin kulttuurisin perustein.

Keskustelujen päätteeksi puheenjohtajamaa Belgia esitti päätöslauselman siitä, että kulttuurin ja luovuuden asemaa tulisi vahvistaa koko vuoteen 2020 tähtäävässä EU:n strategiassa ja siihen sisältyvissä hankkeissa.

– – –

Lisätietoja:
– johtaja Jukka Liedes (OKM), puh. 040 543 0333