Valtion elokuvatarkastamosta Mediakasvatus - ja kuvaohjelmakeskus

OKM:n tiedote 14-10-2010

Hallitus päätti torstaina 14.10. kuvaohjelmalain uudistamisesta. Uudistuksessa panostetaan uudenlaisiin lasten turvallisuutta mediaympäristössä edistäviin toimenpiteisiin, kuten mediakasvatukseen ja tiedotukseen. Valtion elokuvatarkastamo muuttuu Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseksi.
kasvaneet. Tekniikka ja lasten valmiudet käyttää sitä ovat kehittyneet valtavasti ja valtionhallinnon on korkea aika seurata perässä. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on askel oikeaan suuntaan. Lapset ja vanhemmat tarvitsevat tukea suunnistaessaan tässä kasvavassa tiedon ja viihteen tulvassa," toteaa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.

Keskus ottaisi vastaan yleisöpalautetta ja voisi omasta aloitteestaan ottaa kuvaohjelman luokiteltavakseen. Keskus voisi tehostaa velvoitteiden noudattamista huomautuksella ja uhkasakolla. Televisiotoimintaa koskevia lasten suojelemiseen liittyviä valvontatehtäviä siirtyisi Viestintävirastolta Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle. Keskuksen tehtävänä olisi lisäksi edistää mediakasvatusta.

Nykymuotoisesta kuvaohjelmien ennakkotarkastuksesta luovutaan, mutta ikärajajärjestelmä säilytetään. Ohjelmien ikärajojen luokittelu siirretään pääosin kuvaohjelma-alalla työskentelevien, viranomaisen kouluttamien ja riippumattomien kuvaohjelmaluokittelijoiden tehtäväksi. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Suomessa tarjottavat kuvaohjelmat luokiteltaisiin yhdenmukaisin perustein. Luokittelu koskisi kaikentyyppisiä ohjelmia eli elokuvia, televisio-ohjelmia ja pelejä sekä kaikkia kuvaohjelman tarjoamisen tapoja eli elokuvateatteriesityksiä, tallennelevitystä, televisiolähetyksiä ja esimerkiksi internetissä saatavilla olevia tilausohjelmapalveluja.

Lähtökohtaisesti kaikki ohjelmat olisi luokiteltava tarjottaviksi kaikenikäisille taikka niille tulisi luokitella 7, 12, 16 tai 18 vuoden ikäraja tai antaa suoraan 18 vuoden ikäraja. Luokiteltuihin ohjelmiin on lisättävä sisältöä kuvaava symboli.

Kuvaohjelmien tarjoamisen valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi perittäisiin kuvaohjelmien tarjoajilta veroluonteinen valvontamaksu. Kuvaohjelmien luokittelujärjestelmän käyttämisestä perittäisiin lisäksi nimikekohtainen maksu.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2012 alussa.

— — —

Lisätietoja:
– hallitusneuvos Tuula Lybeck, puh. 09 160 76910, 040 865 8535