Valtion elokuvatarkastamon järjestämä luokittelijakoulutus syksyllä 2011

Valtion elokuvatarkastamon tiedote 26.8.2011

Vuoden 2012 alussa toimintansa aloittavan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen tehtäviin kuuluu kuvaohjelmien luokittelijoiden koulutuksen järjestäminen (L 711/2011, 2 §).

Luokittelijakoulutusta järjestetään jo vuoden 2011 puolella, vaikka laki astuukin voimaan vasta vuonna 2012, koska kuvaohjelmien luokittelu on tehtävä hyvissä ajoin ennen kuvaohjelman esitys- tai julkaisupäivää.

Valtion elokuvatarkastamo järjestää vuonna 2011 kaksi koulutustilaisuutta sellaisille henkilöille, joiden on työtehtävänsä vuoksi luokiteltava kuvaohjelmia jo vuoden 2011 puolella.

Luokittelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on
– täysi-ikäinen
– muuten sopiva (ei esim. tehtävän suorittamista estävää aistivammaa)
– ei tuomioita laissa mainituista rikoksista (6 kk uudempi ote rikosrekisteristä on esitettävä ennen koulutukseen osallistumista (L 714/2011)
– suorittanut hyväksytysti luokittelijakoulutuksen

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta.
Luokittelijakoulutukseen sisältyy seuraavat opetusaiheet:
– kuvaohjelmalainsäädäntö ja sananvapaus
– lapsen kehitys
– kuvaohjelman lähilukeminen
– kuvaohjelman luokittelu ja luokittelun perusteet ja online-luokittelujärjestelmän käyttö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy kaksi lähiopetuspäivää sekä luokitteluharjoittelu (etätehtävät).

Koulutuksen ajankohta

1.koulutus

maanantaina 10.10.2011 klo 9.00-16.00 (lainsäädäntö, ml. sanavapaus, lapsen kehitys , kuvaohjelman lähilukeminen)
perjantaina 14.10.2011 klo 9.00 – 16.00 (kuvaohjelmaluokittelu, luokittelun perusteet ja online-luokittelujärjestelmän käyttö)

2.koulutus

perjantaina 4.11.2011 klo 9.00 – 16.00 (lainsäädäntö, ml. sanavapaus, lapsen kehitys , kuvaohjelman lähilukeminen)
maanantaina 7.11.2011 klo 9.00 – 16.00 (kuvaohjelmaluokittelu, luokittelun perusteet ja online-luokittelujärjestelmän käyttö)

Koulutuspaikka

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston elokuvateatteri Tulio
Sörnäisten rantatie 25 A, 5. kerros, 00500

Molemmille koulutusjaksolle otetaan enintään 60 koulutettavaa. Jos ilmoittautuneita tulee jompaankumpaan jaksoon yli 60, pidättää elokuvatarkastamo itsellään oikeuden valita ilmoittautuneet siten, että kaikki luokittelijoita ennen vuodenvaihdetta tarvitsevat yhtiöt saavat ainakin osan luokittelijoistaan koulutettua.

Luokittelukoe

Luokitteluharjoittelun (etätehtävien) suorittamisen jälkeen osallistuja voi osallistua luokittelukokeeseen, joka koostuu muutaman etätehtäviin sisältyvän kuvaohjelman luokittelusta ja lyhyestä esseekysymyksestä. Kokeen hyväksytty suorittaminen antaa oikeuden toimia kuvaohjelmaluokittelijana.

keskiviikkona 26.10.2011 klo 9.00 – 12.00
maanantaina 28.11.2011 klo 12.00 – 15.00
maanantaina 12.12.2011 klo 12.00 – 15.00
Kokeen voi uusia kerran.

Luokittelijakoulutuksen hinta

N. 1000 euroa. Tarkka hinta selviää luokittelukoulutuksen alkuun mennessä ja se on maksettava ennen luokittelukokeeseen osallistumista.

Ilmoittautumisia ottaa vastaa Saara Kanerva (saara.kanerva@vet.fi). Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava

1. Osallistujan nimi ja yhteystiedot
2. Syy vuoden 2011 koulutukseen osallistumiselle.
3. Kumpaan koulutukseen mieluummin osallistuu.
4. Laskutusosoite, jos eri kuin osallistujan

Jatkossa luokittelijakoulutusta tullaan järjestämään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antavat Maarit Pietinen (maarit.pietinen@vet.fi), 09 2285 4478 tai 045 310 1411 tai Leena Karjalainen 09 2285 4480 tai 050 439 0767.