Valtion elokuvatarkastamolle uusi neuvottelukunta

Opetusministeriö on asettanut Valtion elokuvatarkastamolle sen toimintaa tukevan neuvottelukunnan toimikaudelle 1.4.2007–31.3.2009. Neuvottelukunta käsittelee elokuvatarkastamon toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja, tekee niitä koskevia aloitteita ja edistää elokuvatarkastamon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Neuvottelukunta toimikaudella 1.4.2007–31.3.2009

Puheenjohtaja:
– johtaja Matti Paloheimo (Valtion elokuvatarkastamo)

Jäsenet:
– puheenjohtaja Vesa Artman, Figma ry
– kanavajohtaja Pirjo Airaksinen, Nelonen
– ylitarkastaja Kristina Hautala-Kajos, opetusministeriö
– oikeustieteen tohtori Sakari Huovinen, Helsingin yliopisto
– pääsihteeri Eeva Kuuskoski, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry
– pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry
– toimitusjohtaja Raija Nurmio, Suomen Filmikamari
– ylitarkastaja Maarit Pietinen, Valtion elokuvatarkastamo
– psykologian tohtori Tarja Salokoski, Jyväskylän yliopisto
– puheenjohtaja Lasse Saarinen, Suomen elokuvatuottajat ry
– professori Tapio Varis, Tampereen yliopisto