Valtion elokuvalautakunta asetettu kolmivuotiskaudeksi

Valtioneuvosto on asettanut valtion elokuvalautakunnan toimikaudeksi 4.1.2010-3.1.2013. Valtion elokuvalautakunnan tehtävänä on tutkia Valtion elokuvatarkastamon päätöksistä tehdyt valitukset. Lautakunnan puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck opetusministeriöstä ja varapuheenjohtajana hallitusneuvos Tuula Lybeck myös opetusministeriöstä.

Muita jäseniä ovat (suluissa henkilökohtainen varajäsen) yhteiskuntatieteen tohtori Kirsi Pohjola (kasvatustieteen tohtori, opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi), ylilääkäri Jari Sinkkonen (professori Tuula Tamminen), viestintäpäällikkö, psykologian tohtori Anu Mustonen (filosofian maisteri, äidinkielen opettaja Minna Hautaniemi) ja tutkija Jari Sedergren (tutkija Juha Seitajärvi).

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Muista jäsenistä ja varajäsenistä tulee osan olla perehtyneitä lasten kehitystä koskeviin kysymyksiin ja osan kuvalliseen viestintään.

Lisätietoja:
– kulttuuriasiainneuvos Kristina Hautala-Kajos, puh. (09) 160 77218