Uusi oppimateriaalipaketti tekijänoikeuksista alakouluille

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä on Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen ja Lyhdyn (Luovan työn tekijät ja yrittäjät) yhteistyössä tuottama oppimateriaali tekijänoikeuksista. Aineisto on suunnattu neljäsluokkalaisille ja se postitetaan kaikkiin Suomen alakouluihin kevään aikana. Oppimateriaali on kaksikielinen ja kouluille maksuton.

– Tekijänoikeudet koskettavat oppilaiden arkipäivää. Lasten on vaikea tietää, mitä internetissä saa ja ei saa tehdä. On kuitenkin tärkeää, että he ymmärtävät, mikä on sallittua ja mikä ei, muistuttaa TTVK:n projektipäällikkö Riikka Perälä. – Aineistoja suunniteltaessa tavoitteeksi asetettiin, että nuorille lapsille ei olla ”heristämässä sormea”, vaan korostetaan aitouden ja alkuperäisyyden arvoa, toisen työn kunnioittamista ja sitä, että asioista voi ottaa aina selvää. Viestit tuodaan esille hauskalla ja positiivisella tavalla.

Tekijänoikeusoppimateriaali sisältää:
– opettajan tietovihkon Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä – Perustietoa tekijänoikeudesta
– opettajalle tarkoitetun tuntiohjetaulukon, jonka avulla oppitunnit on helppo suunnitella
– oppilaan tehtävävihkon Älä luule, ota selvää!
– Osku ja noiduttu isä -kirjasen
– lautapelin ©-peli, jossa pelaajat liikkuvat pelilaudalla erilaisina artisti- ja tekijähahmoina pisteitä keräten ja hahmonsa ammattiin liittyviin tilanteisiin tutustuen
– julisteen, johon on koottu tekijänoikeuteen liittyvät pääviestit
– internetsivut (www.tekijanoikeus.fi), joilta voi tulostaa edellä mainittuja aineistoja, ja joille on lisäksi kerätty mm. eri alojen artistien ja tekijöiden tarinoita ja kommentteja

Kuvakirjan on kirjoittanut lastenkirjailija Hannele Huovi. Materiaalin kuvittaja on useita lastenkirjoja ja oppikirjoja kuvittanut Jukka Lemmetty. Opettajan tietovihkon on kirjoittanut Lyhdyn projektinjohtaja Lauri Kaira. Oppilaan tehtävävihkon ja opettajan tuntiohjetaulukon tekijät ovat luokanopettajat Henna Ylihärsilä ja Nina Viitanen Espoosta.

– Oppimateriaalin voi käsitellä kokonaisuutena esimerkiksi viikon mittaisena projektina, tai vaihtoehtoisesti voi valita vain pari tärkeimpänä pitämäänsä teemaa ja käydä niitä läpi luokan kanssa muutamalla tunnilla, neuvovat Ylihärsilä ja Viitanen, jotka pitävät uutta oppimateriaalia erittäin tärkeänä. – On hienoa, että monipuolista aineistoa on nyt tarjolla myös alakouluille. Materiaalia voidaan käyttää muun muassa äidinkielen, kuvaamataidon ja tiedonhaun oppitunneilla.

Oppimateriaaliaineisto on jatkoa vuonna 2006 julkaistulle yläkouluille suunnatulle Piraattitehdas-oppimateriaalille. Eduskunta edellytti tekijänoikeuslain uudistustyön yhteydessä vuonna 2005, että hallituksen tulee järjestää tehostettua tiedottamista uuden tekijänoikeuslain sisältämistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Opetusministeriö on tukenut taloudellisesti nyt tuotettua opetusaineistoa.

Osana nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua tekijänoikeuskampanjaa TTVK on myös julkaissut kaksi kilpailua. Yläkoululaisille suunnatun julistekilpailun sekä lukioille ja muille toisen asteen oppilaitoksille sekä korkeakouluille suunnatun tietoiskukilpailun kilpailuaika on 25.4.2008 saakka.

Lisätiedot: projektipäällikkö Riikka Perälä, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, 09-68034082