Työryhmä valmistelemaan verovapaan kulttuurisetelin käyttöä

Opetusministeriön tiedote 20.6.2007

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia hallitusohjelman mukainen ehdotus verovapaasta kulttuurisetelijärjestelmästä. Kulttuurisetelin avulla työnantaja voisi verovapaasti tukea työtekijöidensä taideharrastuksia ja kulttuuripalvelujen käyttöä ja samalla edistää työntekijöidensä hyvinvointia ja työkykyä. Tavoitteena on, että verovapaa kulttuuriseteli voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2009 alusta.

Työryhmän puheenjohtaja on johtaja Rauno Anttila opetusministeriöstä ja jäseninä neuvotteleva virkamies Hannele Koivunen, neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck ja ylitarkastaja Mervi Tiensuu-Nylund opetusministeriöstä sekä ylitarkastaja Sari Wulff Verohallituksesta. Pysyvänä asiantuntijana toimii ylitarkastaja Panu Pykönen valtiovarainministeriöstä. Sihteereinä toimivat hallitusneuvos Tuula Lybeck ja ylitarkastaja Katri Santtila opetusministeriöstä. Työryhmän tulee kuulla valtiovarainministeriön budjettiosastoa ja keskeisiä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä sekä toimialan keskeisten sidosryhmien asiantuntijoita tarkoituksenmukaiseksi katsomassaan laajuudessa.

Työryhmän tulee tehdä esitys tuloverolakiin otettavista säännöksistä, joiden nojalla kulttuurisetelijärjestelmä määritellään verovapaaksi ja määritellään kulttuurisetelin käyttöalueen rajaus.

Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.10.2007 mennessä.

——-

Suomen Sinfoniaorkesterit, Suomen Teatteriliitto, Finlands Festivals ja Suomen Museoliitto teettivät opetusministeriön rahoituksella selvityksen kulttuurisetelin käyttöön liittyvistä seikoista valtiotieteen maisteri Ralf Sundilta keväällä 2005. Selvitys on Suomen teatteriliiton internetsivuilla osoitteessa: http://www.teatteriliitto.fi/netpdf/Sund.pdf (pdf)

——-

Lisätietoja:
– johtaja Rauno Anttila, puh. (09) 160 77470
– hallitusneuvos Tuula Lybeck, puh. (09) 160 76910

Linkki: Työryhmä valmistelemaan kulttuurisetelin käyttöä (OPM)