Tutkimus kotimaisen elokuvan yleisöistä

Suomen elokuvasäätiön Parametralla tammikuussa teettämän Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimuksen tuloksista koottu raportti on julkaistu.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten elokuvien katselua eri jakelukanavissa sekä selvittää elokuvissakäyntiin liittyviä tottumuksia.

Tutkimus on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa http://www.ses.fi/dokumentit/Kotimaisen%20elokuvan%20yleis%F6t%20tutkimus.pdf

Tutkimuksen tiivistelmä:

Suomen elokuvasäätiön toimeksiannosta Parametra toteutti tammikuussa 2008 tutkimuksen 15–79-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa elokuvien katselusta eri jakelukanavissa ja katselutottumuksista. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina 7.–21.1.2008, ja vastaajia oli yhteensä 501 henkilöä.

15 vuotta täyttäneistä suomalaisista joka kymmenes käy katsomassa pitkän elokuvan elokuvateatterissa vähintään kerran kuukaudessa. Selvästi yli puolet suomalaisista (62 %) käy elokuvissa vähintään kerran vuodessa. Viidesosa suomalaisista ei käy koskaan elokuvissa. Noin kaksi viidesosaa suomalaisista käy katsomassa kotimaisen elokuvan vähintään kerran vuodessa. Neljäsosa ei käy katsomassa koskaan kotimaista pitkää elokuvaa. Väestöstä 5 % on sellaisia, jotka eivät elokuviin mennessään koskaan valitse kotimaista vaihtoehtoa.

Elokuvissa käymisen tärkeimmät motiivit liittyvät elokuvan esittämisen näyttävyyteen, eli isoon valkokankaaseen ja äänimaailmaan. Yli neljäsosa 15 vuotta täyttäneistä ja elokuvissa käyvistä suomalaisista pitää edellä mainittuja asioita tärkeinä syinä sille, että käy katsomassa elokuvia elokuvateatterissa. Myös muut katsomismukavuuteen liittyvät tekijät, kuten hyvä tuoli, ovat tärkeitä motiiveja elokuviin menemiselle.

Elokuvissa kävijän mielestä tärkein elokuvan valintaan vaikuttava tekijä on elokuvan aihe: 15 vuotta täyttäneistä, elokuvissa käyvistä suomalaisista 93 % sanoo sen olevan tärkeä asia valinnassa. Seuraavaksi tärkeimmät tekijät ovat ystävien suositukset (75 % pitää tärkeänä) ja näyttelijät (70 %). Puolet elokuvissa kävijöistä pitää hyviä arvosteluja medioissa tärkeänä tekijänä valitessaan elokuvaa. Kolmasosa kokee elokuvan ohjaajan vaikuttavan elokuvan valintaan.

Puolet 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista pitää kohtuullisena elokuvalipun hintana korkeintaan 6 euroa. Kriittinen raja elokuvalipun hinnalle on noin 12 euroa: noin puolet 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista sanoo, ettei kävisi lainkaan elokuvissa, jos lipun hinta ylittää 12 euron rajan.

Neljä viidesosaa 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista on kiinnostunut kotimaisesta elokuvasta. Kotimaista elokuvaa pidetään laadukkaana, hauskana ja aiheiltaan tärkeänä. Puolet 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista pitää kotimaista elokuvaa synkkänä ja kolmasosa pitkäveteisenä. Kotimaisia elokuvia katsoo mieluiten kolmasosa 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Saman verran suomalaisia katsoo mieluiten Hollywood-elokuvia. Eurooppalaisten osuus mieluisimpina elokuvina on viidesosa suomalaisten keskuudessa.

Neljä viidesosaa vastaajista osasi kertoa suosikkielokuvansa viimeisen 10 vuoden aikana valmistuneista kotimaisista elokuvista. Selkeää ykkössuosikkia ei kotimaisista uusista elokuvista löydy. Eniten sai mainintoja Äideistä parhain, jota 5 % 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista pitää parhaimpana uutena kotimaisena elokuvana. Seuraavina ovat Mies vailla menneisyyttä, V2 – Jäätynyt enkeli, Pahat pojat ja Häjyt

Lisätiedot:

Jussi Salmela
Parametra
p. 040 846 2532
jussi.salmela@parametra.fi