Turvallisuusohjeet luvattoman videokuvauksen estämiseksi

Alla on lueteltu muutamia yksinkertaisia ja kuitenkin tehokkaita turvallisuusohjeita, joiden tarkoitus on minimoida mahdollisuudet elokuvanäytösten luvattomaan kopiointiin. Ne voivat olla lisänä varotoimenpiteille, jotka olette jo tehneet ja joiden täydentämistä suosittelemme mikäli se on asianmukaista:

Nauhoitus ja videokuvaus:

• Pankaa näkyvään paikkaan elokuvateatterin lippukassaan ja aulaan riittävän suuri ilmoitus, jolla tiedotetaan kaikkia asiakkaita siitä, että videokameroita eikä äänentallennuslaitteita saa käyttää teatterissanne, että laukut ja takit voidaan tarkastaa ja että teatterin työntekijät voivat tarkkailla teatteria esityksen aikana ja etsiä laittomia videokameroita. Ilmoittakaa myös, että esityksen taltiointi voi johtaa salista poistamiseen.

• ALD-kuuntelulaiteliitännät – jotkut piraatit liittävät mielellään videokameransa käsinojassa olevaan lisäkuuntelulaiteliitäntään saadakseen paremman äänenlaadun. Kiinnittäkää erityistä huomiota henkilöihin, jotka pyytävät lupaa käyttää teattereiden ALD-liitäntää.

• Teatterin työntekijöiden tulisi tarkastaa nauhoitus/videokuvaus erityisesti teatterin keskialueella aina säännöllisen valvonnan yhteydessä, ja heidän tulisi säännöllisesti käydä läpi teatterit ja konehuoneet esitysten aikana.

• Harkitkaa oman palkitsemisohjelman käyttöönottoa voidaksenne palkita teatterin työntekijät, jotka tunnistavat ja pystyvät pysäyttämään asiakkaat, jotka videonauhoittavat luvattomasti elokuvaa.

• Aina kun teatterin työntekijä epäilee, että asiakas saattaa käyttää videokameraa tai muuta tallennuslaitetta elokuvan kopiointiin, työntekijän on noudatettava välittömästi menettelytapoja, jotka on määritelty yhtiön ohjeissa. Ellei yhtiöllä ole kirjallisia sääntöjä, harkitkaa seuraavien menettelytapojen käyttöönottoa:
• Tehkää heti ilmoitus teatterin johtajalle.
• Kehottakaa kuvaajaa kohteliaasti lopettamaan taltiointi ja siirtymään teatterin aulaan selvittämään asiaa. Kuvaajaa tulisi pyytää luovuttamaan laite ja tallenne henkilökunnalle asian selvittämistä varten. Laitteita ei saa ottaa väkisin. Henkilökunnan tulisi edelleen yrittää selvittää kuvaajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. Mikäli henkilö ei suostu yhteistyöhön, on syytä tapauskohtaisesti harkita poliisin kutsumista paikalle.
• Ilmoittakaa tapauksesta Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskukselle viimeistään seuraavana päivänä. Yhteystiedot ovat:
Antti Kotilainen, Toiminnanjohtaja, 09 6803 4049, antti.kotilainen@antipiracy.fi  
Jussi Mäkinen, Internet-tarkastaja, 09 6803 4059, jussi.makinen@antipiracy.fi  

E S I T Y K S E N L U V A T O N T A L T I O I N T I – M I T Ä T U L I S I E T S I Ä

Ensi-ilta, Ensiesitys. Elokuvan ensimmäisen päivän ensimmäinen näytös on suosituin ajankohta näytöksen luvattomaan taltiointiin.

Ensimmäinen näytös, Viimeinen näytös. Vähäinen yleisömäärä pienentää aina kiinnijääntiriskiä. Aamun ensimmäinen näytös tai illan viimeinen näytös ovat ihanteellisia aikoja luvattomaan taltiointiin.

Palavat valot. Usein videokuvaajat eivät pysty täysin piilottamaan pientä merkkivaloa kamerassa. Jos joku näyttää käyttävän “kännykkää” koko näytännön ajan tai jos työntekijät huomaavat pienen vihreän tai punaisen valon pimeässä teatterissa, heidän tulisi tutkia asia tarkemmin.

Istuinjärjestys. Salin keskiosa on paras paikka luvattomaan taltiointiin. Kuvaajat pyrkivät asettumaan aivan teatterin keskelle. Kuvaajan molemmin puolin saattaa istua avustajia.

ALD-kuuntelulaitteet. “Ammattivideokuvaaja” on usein hankkinut ALD-kuuntelulaitteen, joka liitetään johdolla videokameraan okulaarisen etälaitteen kanssa, jotta voidaan varmistaa videokuvan ruudussa pysyminen. Kiinnittäkää tarkasti huomiota henkilöön, joka pyytää käyttää teatterin ALD-liitäntää ja joka ei muuten näytä olevan huonokuuloinen.

Takit kuumalla säällä. Jos joku pitää yllään pitkää tai vuodenaikaan sopimatonta raskasta takkia kuumalla säällä, henkilöä kannattaa pitää silmällä. Uusimmat taskuvideokamerat ovat niin pieniä, että sopivat helposti takin taskuun. Sen sijaan raskaat takit, reput, suuret ostoskassit tai muut sentyyliset tarvikkeet voivat auttaa vanhemman ja suuremman kameran piilottamisessa.

Teatterin vuokraukset. Onko outo henkilö lähestynyt teitä ja pyytänyt vuokrata teatteria uuden filmin yksityisnäytökseen? Teatterin henkilöstön on ehkä hyvä pitää kirjanpitoa niistä, jotka haluavat vuokrata teatterin yksityiskäyttöön.


Elokuvan kopiomateriaalin vastaanotto:

• Mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen teatterin on siirrettävä kaikki elokuvan kopiot turvalliseen paikkaan konehuoneeseen. Kaikki ovet on pidettävä aina lukittuina ja/tai niin että sisälle pääsee vain koodilla tai kortilla.

• Konehuoneen työntekijöiden on pidettävä pöytäkirjaa elokuvakopion liikkumisesta, merkitsemällä muistiin jokaisen kopion tarkka paikka sinä aikana kun se on teatterin hallussa. Elokuvakopion liikkumismuistiinpanojen tulisi sisältää:
– elokuvan nimi (tai koodinimi)
– elokuvan numero ja kelojen määrä
– toimituksen päivämäärä ja aika
– valkokankaan numero seuraavan viikon näytöksiä varten
– paikka johon kopio on siirretty ja kuka on tehnyt sen

• Jos elokuvakopiot eivät saavu 24 tuntia ennen sovittua näytöspäivää, teatterin vastaavan työntekijän on ilmoitettava siitä teatterin johtajalle, jonka on vuorostaan ilmoitettava siitä elokuvan levittäjälle.

Elokuvan kopiomateriaalin suojaaminen:

• Konehuoneen ovet on pidettävä aina lukittuina, palomääräysten mukaisesti. Avaimien määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä ja niitä saa säilyttää vain valtuutettu tekninen ja johtohenkilöstö.

• Mikäli mahdollista konehuone tulisi olla varustettu hälytysjärjestelmällä mahdollisia murtoja vastaan ja/tai tiloissa tulisi olla CCTV kameravalvonta.

• Konehuoneen sisään asennetuissa CCTV kameroissa ei saa olla kuvaa valkokankaasta eikä niissä saa olla tallennusmahdollisuutta.

• Mikäli mahdollista, hälytysjärjestelmän tulisi voida tunnistaa käytettävät sähkölaitteet, kuten videokamerat ja videopuhelimet.

• Vain valtuutetuille työntekijöille saa antaa luvan siirtää elokuvakopio toiselta valkokankaalta toiselle, ja kopion siirtämispäiväkirja on täytettävä ja allekirjoitettava aina kun kopiota siirretään.

• Mikäli mahdollista käytössä tulisi olla levylautasen lukitusmekanismeja. Levylautasen lukon avaimet on pantava talteen teatterin johtajan toimistoon päivän päätyttyä.

• Aina kun elokuvakopiot toimitetaan erillisillä keloilla, ne on säilytettävä lukituissa kaapeissa ensimmäisen kelan ollessa erillisessä lukitussa kaapissa (mieluimmin teatterin johtajan toimistossa) eri paikassa kuin muut kelat.

• Missään tapauksessa kopioita (tai niiden osia) ei saa siirtää teatterista esitysjakson aikana.

Elokuvakopioiden purkaminen ja mainosmateriaalien palauttaminen:

• Kaikki elokuvakopiot on palautettava kokonaisuudessa mahdollisimman pian sen jälkeen kun esitysjakso on loppunut.

• Kaikki mainosmateriaalit, kuten elokuvien trailerit, julisteet ja muut välineet on palautettava tai hävitettävä paikan päällä (levittäjän ohjeista riippuen), ja niitä ei saa kopioida, antaa pois tai myydä huutokaupalla.

• Jokainen kopio on kelattava ja jaettava omalle kelalleen. Lähtönauha ja loppupää on liitettävä taas kiinni ja kelat laitettava takaisin omiin purkkeihin ja kuljetuslaatikkoon. Uloin laatikko on sinetöitävä niin, että teippi vedetään kannen yli, ja siihen on pantava selvä etiketti kuljetusta varten.

• Elokuvat on purettava osiin 24 tunnin sisällä viimeisen sovitun näytöksen jälkeen. Kopion liikkumispäiväkirja on päivitettävä ja allekirjoitettava.

• Laatikoihin pannut, sinetöidyt ja etiketillä varustetut kopiot on siirrettävä niille varatulle turvalliselle alueelle odottamaan niiden noutamista.

• Missään tapauksessa kopioita ei saa luovuttaa henkilöille, joilla ei ole asianmukaista henkilötunnusta tai asianmukaisia asiakirjoja.

• Kun kopiomateriaalit on kerätty, teatterin kopion liikkumispäiväkirja on täytettävä loppuun, allekirjoitettava ja arkistoitava.