TTVK:lle voitokkaat päätökset tiedonsaantioikeutta koskevissa hakemuksissa

TTVK:n lehdistötiedote 14.2.2007

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) on saanut käräjäoikeuksista positiiviset päätökset jokaisesta viidestä marraskuussa 2006 vireille laittamastaan tiedonsaantihakemuksesta.

Tekijänoikeuslakiin lisättiin vuoden 2006 alusta lukien säännökset, joiden perusteella tuomioistuimet voivat yksittäistapauksissa määrätä salassapitosäännösten estämättä Internet-palveluntarjoajan luovuttamaan oikeudenhaltijalle yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta saatetaan luvatta yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa. ”Internet-palveluntarjoajat eivät lähtökohtaisesti vastustaneet hakemuksiamme missään käräjäoikeudessa ja kaikki päätökset ovat jo lainvoimaisia”, vahvistaa TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

Lappeenrantalaismies maksaa yli 2 300 euron korvaukset

TTVK on ollut yhteydessä muutamaan oikeudenloukkaajaan. Lappeenrantalaismies on suostunut maksamaan oikeudenhaltijoille yli 2 300 euron korvaukset. Myös Kuopiossa asuva pariskunta on suostunut korvauksiin. ”Olemme valmiita sopimaan myös jäljellä olevat kolme tapausta”, toteaa Kotilainen.

Oikeudenhaltijat eivät hakeneet nyt estomääräyksiä

Nyt ratkaistuissa hakemuksissa ei vaadittu Internet-operaattoreita estämään asiakastaan levittämästä tekijänoikeutta loukkaavaa aineistoa. TTVK:n mukaan tämä mahdollisuus tultaneen testaamaan vielä tämän kevään aikana. Estomääräys merkinnee käytännössä sitä, että teleyritys katkaisee asiakkaan liittymän ja estää näin laittoman aineiston levittämisen.

Nettipiratismin kasvua hillitty – 12 % latasi vuonna 2006 kaupallista musiikkia vertaisverkoista

TTVK:n mukaan Suomessa muutaman vuoden jatkuneet oikeustoimet ja aktiivinen valistustoiminta ovat hillinneet nettipiratismin kasvua. ”Lokakuussa annettu Finreactor-tuomio antoi selkeän viestin vertaisverkkojen ylläpitäjille. Lisää tutkintapyyntöjä ollaan tekemässä”, toteaa Kotilainen.

Taloustutkimus Oy:n marras–joulukuussa 2006 tekemässä äänitetutkimuksessa selvitettiin muun muassa laittoman nettilataamisen laajuutta. Kuluttajilta kysyttiin nimenomaisesti kaupallisen musiikin ja elokuvien lataamisesta vertaisverkoista. ”Näin saatiin karsittua pois nykyisin tarjolla olevaa laillisen aineiston lataamista. Vaikkapa Star Wreck -elokuva, jota on arvioiden mukaan ladattu netistä yli 3,5 miljoonaa kertaa”, toteaa Kotilainen. Tutkimuksen perusteella 12 % tutkimukseen vastanneista kuluttajista oli vuonna 2006 ladannut kaupallista musiikkia Internetin vertaisverkoista. Kaupallisia elokuvia oli vastaavasti ladannut 6 %. Edelleen Taloustutkimuksen mukaan ladattujen musiikkitiedostojen keskimääräinen lukumäärä oli lataajaa kohden 236 musiikkikappaletta ja elokuvien osalta 18.

Musiikin osalta vertaisverkoista ladanneiden määrä on muutaman prosentin alhaisempi kuin Euroopan suurilla musiikkimarkkinoilla keskimäärin (Jupiter Research 9/2006, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Ruotsi).

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Antti Kotilainen (09) 6803 4049, 040 548 1781, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Aiheen aikaisempi uutisointi http://www.antipiracy.fi/ajankohtaista/uutinen.html?id=8088