Teoston keräämät korvaukset tulevat vuoden alusta arvonlisäverollisiksi

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta vuoden 2009 alusta. Arvonlisäverolaki muuttuu siten, että suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset tulevat arvonlisäverollisiksi. Lainmuutos yhtenäistää arvonlisäverokäytäntöä EU-maissa.

Myös Teoston keräämät, musiikkia käyttäviltä yrityksiltä ja yhteisöiltä laskutettavat korvaukset, tulevat vuoden 2009 alusta arvonlisäverollisiksi.

Tekijänoikeuskorvauksiin sovelletaan alennettua 8 prosentin verokantaa. Näin verorasitus pienenee niissä tilanteissa, joissa maksajalla ei ole veron vähennysoikeutta.

Teosto lisää kulloinkin voimassa oleviin korvauksiin vuoden 2009 alusta lukien arvonlisäveron määrän. Korvaukset, joiden maksuperuste on syntynyt ennen vuotta 2009, ovat kuitenkin verottomia, vaikka laskutus tapahtuisi vuoden 2009 puolella.

Oikeudenomistajille tilitettäviä tekijänoikeuskorvauksia tämä muutos ei koske.

LINKKI: Teoston uutinen