Taiteen keskustoimikunnasta halutaan Taiteen edistämiskeskus

Taiteen keskustoimikunnan tiedote 20.10.2009

Taiteen keskustoimikunnalta on valmistunut esitys taidetoimikuntalaitoksen kehittämisestä. Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin aloitteesta puheenjohtaja Berndt Arell käynnisti vuoden 2009 alussa taiteen keskustoimikunnan hallinnon kehittämistyön, jossa tarkasteltiin koko taidetoimikuntajärjestelmän toimintaa ja asemaa valtionhallinnossa.

Lähtökohdan kehittämiselle muodostaa opetusministeriön kulttuuripolitiikan strategia, jossa Taiteen keskustoimikunnasta halutaan tehdä taiteen ja kulttuuripolitiikan kehittämiskeskus.

Tämän mukaisesti Taiteen keskustoimikunta esittää, että taidetoimikuntalaitoksesta kehitetään opetusministeriön hallinnon alalle kuuluva itsenäinen taidehallinnon keskuselin samaan tapaan kuin Suomen Akatemia tieteellisine toimikuntineen on tiedehallinnon keskuselin. Kysymyksessä ei ole uuden organisaation perustaminen vaan nykyisen taidetoimikuntalaitoksen kehittäminen. Uudeksi nimeksi ehdotetaan Taiteen edistämiskeskusta.

Nykyisestä luottamuselimestä Taiteen keskustoimikunnasta tulisi Taiteen edistämiskeskuksen hallitus. Taiteen edistämiskeskuksen ylijohtaja kuuluisi hallitukseen, mutta ei toimisi sen puheenjohtajana. Valtioneuvosto nimittäisi ylijohtajan ja luottamustoimisen puheenjohtajan. Hallintovirastoon kuuluisivat valtakunnallisen hallintotoimiston lisäksi nykyiset kolmetoista aluetoimistoa.

Taidetoimikuntalaitoksen panosta taidepoliittisessa strategia- ja ohjelmatyössä sekä taidehallinnon asiantuntijaroolia esitetään vahvistettaviksi. Taiteen keskustoimikunta esittää, että edistämiskeskuksen päätettäviksi siirretään opetusministeriöstä mm. avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille, ylimääräiset taiteilijaeläkkeet, taidejärjestöjen toiminta-avustukset ja aluekeskusten avustukset. Vertaisarviointi säilyy edelleen päätöksenteon pohjana. Tukipolitiikan läpinäkyvyyttä lisättäisiin uudistamalla päätösten pohjana olevat muodolliset yleiskriteerit ja laatimalla selkeät kuvaukset apurahojen jaosta.

Taiteen keskustoimikunta ei esitä uusien toimikuntien perustamista eikä vanhojen yhdistämistä. Taidekentän muutoksiin reagoitaisiin joustavasti asettamalla jaostoja, joille hallitus delegoi päätösvaltaa.

Alueellisten taidetoimikuntien asemaa vahvistetaan siirtämällä niiden päätettäväksi valtionavustuksia ja toisaalta siirtämällä niiden hallintotehtäviä keskushallintoon. Taidetoimikuntalaitoksen yhtenäisyydelle on oleellista, että alueellisten taidetoimikuntien jäsenten nimitys tulee säilyttää opetusministeriössä.

Hankkeen toteutuminen edellyttää että tulevalle Taiteen edistämiskeskukselle tulee osoittaa valtionavustustehtävien siirtojen ja lisääntyvien yleishallinnon tehtävien edellyttämät vastaavat henkilöstö- ja määräraharesurssit sekä tarvittavat tilat. Esityksen mukaan hallintotoimiston tulee edelleen sijaita Helsingissä.

Puheenjohtaja Berndt Arell luovutti esityksen tänään kulttuuriministerille.

– Olen tänään vastaanottanut esityksen taidetoimikuntalaitoksen kehittämisestä. Opetusministeriössä tulemme perehtymään esitykseen ja tekemään ratkaisuja sen pohjalta. Esityksiin on tässä vaiheessa liian aikaista ottaa yksityiskohtaisesti kantaa, lausui kulttuuriministeri Stefan Wallin. Opetusministeriö tulee järjestämään esityksestä taiteen kentälle suunnatun kuulemistilaisuuden.

Lisätietoja antavat:

Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja Berndt Arell,
berndt.arell@kiasma.fi, 050 341 6522
Taiteen keskustoimikunnan pääsihteeri Esa Rantanen,
esa.rantanen@minedu.fi puh. 040 737 6070

LINKKI: Taiteen keskustoimikunnasta Taiteen edistämiskekus – Esitys valtion taidetoimikuntajärjestelmän kehittämisestä (pdf)