Suurpanostus ruotsalaiseen elokuvaan Suomessa – Storsatsning på Svensk film i Finland

Ruotsalaista elokuvaa tullaan esittämään laajasti ympäri Suomen seuraavan kahden vuoden aikana. Suomen 12 alueellista elokuvakeskusta, Ruotsin elokuvainstituutti, Ruotsin Helsingin suurlähetystö, Svenska kulturfonden sekä Svenska nu -verkosto käynnistävät joulukuussa kaksivuotisen hankkeen, joka käsittää noin 200 ruotsalaisten elokuvien esitystä ympäri Suomen. Esityksissä on paitsi uusia elokuvia myös klassikoita, sekä jossain määrin dokumentteja ja lyhytelokuvia. Esitykset järjestetään yhteistyössä elokuvatoimistojen, elokuvateattereiden ja elokuvakeskusten kanssa. Esitettävien elokuvien valikoima vaihtelee eri paikkakuntien välillä yleisöpohjasta riippuen. Ensimmäiset esitykset ovat Espoossa, Hämeenlinnassa, Kajaanissa, Porvoossa, Oulussa ja Tampereella joulukuussa.

”Suomen ja Ruotsin väliset kulttuuriset siteet ovat vanhoja ja vahvoja, mutta naapurimaat eivät välttämättä tunne toisiaan nykyisin. Elokuvien kautta voi tutustua ruotsalaisen todellisuuden eri puoliin ja huomata samalla, että maittemme välillä on monia yhtäläisyyksiäkin. Projekti pyrkii lisäämään pysyvästi kiinnostusta ruotsalaisiin elokuviin ja ruotsalaiseen kulttuuriin muutenkin, samalla se voi olla mallina vastaaville projekteille”, sanoo hanketta koordinoivan Pirkanmaan elokuvakeskuksen toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Laakso.

Tänään ruotsalaista elokuvaa näytetään Suomessa lähinnä Helsingissä ja rannikkoalueiden ruotsinkielisillä paikkakunnilla.

”Merkkivuoden 2009 yhteydessä, jolloin on tullut kuluneeksi 200 vuotta siitä, kun Ruotsin ja Suomen tiet erkanivat toisistaan, projektilla halutaan tuoda ruotsalaista elokuvaa myös muille paikkakunnille Suomessa”, sanoo Ruotsin Helsingin suurlähetystön lehdistö- ja kulttuurineuvos Anders Eriksson.

Lisätietoja hankkeesta antaa Pirkanmaan elokuvakeskuksen toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Laakso, puh. 040 703 8599, tai projektikoordinaattori Juha Elomäki, puh. 050 359 1357. Kysmyksiin vastaa myös Ruotsin Helsingin suurlähetystön lehdistö- ja kulttuurineuvos Anders Eriksson, puh. 050 556 2780.

Lisätietoja löytyy myös projektin sivustolta www.elokuvakeskus.fi/svensk  

STORSATSNING PÅ SVENSK FILM I FINLAND

Svensk film kommer att visas i stor skala i Finland de närmaste två åren. De tolv regionala filmcentralerna i Finland, Svenska Filminstitutet, Sveriges ambassad i Helsingfors, Svenska kulturfonden och Svenska nu-nätverket inleder i december en tvåårssatsning som kommer att omfatta cirka 200 visningar av svensk film runt om i Finland. Visningarna kommer att omfatta såväl nyproducerad svensk film som klassiker, samt i vissa fall också kortfilmer och dokumentärer. Repertoaren kommer att variera från ort till ort, beroende på publikens sammansättning. De första visningarna inom ramen för projektet äger rum i Tammerfors och Uleåborg i början av december.

”De kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland är gamla och starka, men det är inte sagt att vi som grannländer känner varandra så bra i dag. Men hjälp av film kan vi se olika sidor av den svenska verkligheten och samtidigt märka att det finns många likheter mellan våra två länder. Syftet med projektet är att befästa intresset för svensk film och svensk kultur i Finland. Samtidigt kan det fungera som en modell för motsvarande projekt i framtiden”, säger Jukka-Pekka Laakso, verksamhetschef på Birkalands filmcentrum, som fungerar som koordinator för projektet.

Idag visas svensk film i huvudsak i Helsingfors och i de svenskspråkiga orterna längs kusten.

”Syftet med det här projektet är att under Märkesåret 2009, då vi uppmärksammar att det gått 200 år sedan Sveriges och Finlands vägar skiljdes åt, visa svensk film också för en publik i resten av landet”, säger press- och kulturrådet vid Sveriges ambassad i Helsingfors, Anders Eriksson.

För ytterligare information kontakta Birkalands filmcentrum och projektledaren Jukka-Pekka Laakso, tfn 040 703 8599, eller projektkoordinator Juha Elomäki, tfn 050 359 1357. Det går också bra att kontakta press- och kulturrådet Anders Eriksson vid Sveriges ambassad i Helsingfors, tfn 050 556 2780.

Närmare information om projektet finns också på www.elokuvakeskus.fi/svensk