Suomeen vakiinnutetaan kansallinen elokuvakomissio matkailun ja av-alan yhteistyöllä

Suomessa kuvattavista elokuva-, TV- ja mainostuotannoista on mahdollista saada huomattavaa liiketaloudellista ja imagollista hyötyä niin kotimaiselle audiovisuaaliselle toimialalle kuin matkailu- ja palvelusektorille. Keväällä 2011 käynnistyneen Location / Destination Finland –hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa Suomeen kansallinen elokuvakomissio, jonka päätehtävä on markkinoida Suomea vetovoimaisena ja houkuttelevana kuvauspaikkana. Hankkeen tavoitteena on myös valmentaa matkailutoimialaa palvelemaan tuotantoja ja hyödyntämään niiden imagollinen arvo.

"Suomella on kaikki mahdollisuudet tulla seuraavaksi maailmanlaajuisesti kiinnostavaksi kuvauspaikaksi, jos saisimme kansainvälisesti kilpailukykyisen tuotantokannustinrahaston ja jos Location/Destination Finland -hankkeelle annetaan kaikki se tuki, jonka se ansaitsee", sanoo toiminnanjohtaja Petra Theman, FAVEX ry:stä.

Hankkeessa vakiinnutetaan kansallisen elokuvakomission organisaatio- ja toimintamalli ja rahoituskanavat sekä suhde muihin av-kentän toimijoihin. Location / Destination Finland markkinoi Suomea kansainvälisille tuotannoille ja antaa niille neuvontaa Suomen tarjoamista mahdollisuuksista kuten kuvauspaikoista ja palveluista sekä työryhmän ja kaluston saatavuudesta.
Lisäksi hankkeessa edistetään av-alalle suunnatun taloudellisen kannustimen syntymistä ja rakennetaan työkaluja, joiden avulla matkailualan organisaatiot voivat arvioida ja kehittää yhteistyötä Suomessa kuvaavien tuotantojen kanssa näkyvyytensä maksimoimiseksi.

Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä 2013 lopussa Suomessa on pysyvä kansallinen elokuvakomissio.

Location / Destination Finland -hanketta koordinoi Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO joka myös hallinnoi Lapin elokuvakomissiota. Elokuvamatkailuosuuden toteuttajana toimii Turun Seudun Kehittämiskeskus (Länsi-Suomen elokuvakomissio).

Taustajoukoissa ovat mukana kaikki Suomessa toimivat alueelliset elokuvakomissiot, Suomen elokuvasäätiö, audiovisuaalisen alan tuottajien järjestö Satu ry, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto, Matkailun edistämiskeskus ja Film and Audiovisual Export Finland Favex ry. Hankkeen mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma (ESR), rahoittajaviranomaisena Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anna Häkkinen, anna.hakkinen(at)leofinland.fi, p. 040 839 3858
Projektikoordinaattori Päivi Söderström, paivi.soderstrom(at)leofinland.fi, p. 040 546 1409
Markkinointipäällikkö Teija Raninen, teija.raninen(at)turku.fi, p. 050 559 0549

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO on elämystalouden kehittämisorganisaatio. Se koordinoi valtakunnallista Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelmaa (OSKE), joka edistää matkailualan uudistumista. Ohjelmaa toteuttavat Lapin, Savonlinnan seudun, Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Jyväskylän seudun osaamiskeskukset. Valtakunnallista OSKE-ohjelmaa hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriö. www.leofinland.fi www.experiencebusiness.fi