Suomalainen audiovisuaalinen ala vaatii lisäpanostuksia menestyksen tueksi

Elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen. Kuva: Mari Mur.

Elokuva- ja audiovisuaalisen alan tavoiteohjelma 2023–2026 luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle tänään Suomen elokuvasäätiössä.

Suomalaisen audiovisuaalisen alan yhdessä allekirjoittama tavoiteohjelma linjaa toimenpiteitä, joilla kotimaisen elokuva- ja sarjatuotannon vahvaa kasvua pystytään tukemaan myös jatkossa.

”On erittäin hienoa, että koko elokuva- ja av-ala on mukana vaateessa, että elokuvasäätiön tukivarat vihdoin nostetaan sille tasolle, mitä alan erinomainen menestys ansaitsee”, kommentoi Suomen elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen.

Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite valtion kulttuuribudjetin nostamisesta 1 % koko budjetista, tuo toteutuessaan lisärahoitusta myös audiovisuaaliselle alalle.

15 miljoonan euron lisäpanostuksella suomalaisen elokuvan tukivaroihin vuosien 2023–2026 aikana hyödynnetään kotimaisen sisällöntuotannon kansainvälinen kasvupotentiaali, turvataan koko maan kattavan elokuvateatteriverkoston toiminta ja edistetään sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä av-alalla.

Elokuva-alalle suunnattu julkinen rahoitus on hyvin kustannustehokasta ja yksityisen rahoituksen suuren osuuden vuoksi myös työllistämisvaikutukseltaan valtiolle erittäin edullista. Jokainen Suomen elokuvasäätiölle myönnetty tukimiljoonaa palautuu valtiolle ja yhteiskunnalle vähintään kokonaisuudessaan ja parhaimmillaan kaksinkertaisesti. Suomalaiset elokuvat ja tv-sarjat leviävät kansainvälisesti paremmin kuin koskaan aiemmin. Juuri nyt on poikkeuksellisen hyvä tilaisuus nostaa av-alan tuomat vientitulot sekä koko suomalaisen elokuvan kansainvälinen profiili aivan uudelle tasolle. Riittävällä julkisella tuella varmistetaan myös tulojen kannalta elintärkeiden tekijänoikeuksien säilyminen kotimaassa.

Elokuvat ja tv-sarjat ovat erittäin helposti ja tasavertaisesti saavutettavissa oleva kulttuurimuoto. Kymmenen vuotta sitten pitkälti julkisella tuella digitoitu koko maan kattava elokuvateatteriverkosto tarvitsee säilyäkseen esitystekniikan päivittämistä nykyisten esityskopioiden vaatimuksiin. Erityisesti pienillä paikkakunnilla usein ainoana esittävälle kulttuurille omistettuna tilana toimivat elokuvateatterit eivät selviydy uuden esityskaluston päivityskustannuksista ilman merkittävää julkista panostusta.

Suomalainen av-ala on kunnostautunut viime vuosina kehittämällä yhdessä sosiaalisesti ja ympäristövaikutuksiltaan kestävämpää toimintakulttuuria. Yhdenvertaiseen ja vastuulliseen elokuva- ja sarjatuotantoon panostaminen omilla tuki-instrumenteilla turvaa alan toimintaedellytykset tulevaisuudessakin ja tekee suomalaisesta av-tuotannosta entistä kilpailukykyisemmän myös kansainvälisesti.

Suomalaisen elokuva- ja audiovisuaalisen alan tavoiteohjelman 2023–2026 linjaamat lisäpanostukset kotimaiseen tuotantoon ja jakeluun ovat ensiarvoisen tärkeitä erittäin suositun ja saavutettavan kulttuurimuodon tulevaisuuden turvaamiseksi muiden valtionhallinnossa erityisaseman saaneiden kansallisten kulttuurilaitosten rinnalla. Pohjoismaisessakin vertailussa merkittävästi pienemmällä julkisella rahoituksella toimiva suomalainen audiovisuaalinen ala ansaitsee menestyksensä tueksi riittävät resurssit ollakseen jatkossakin vaikuttava, tavoittava ja vastuullinen.

Elokuva- ja audiovisuaalisen alan tavoiteohjelma 2023–2026