SES mukana Euroopan elokuvainstituuttien ensimmäisessä yhteisessä julkilausunnossa

European Film Agency Directors (EFAD), joka yhdessä Cine-Region ja Capital Regions of Cineman kanssa edustaa Euroopan kansallisia ja alueellisia elokuvarahoittajia, allekirjoitti ensimmäisen yhteisen julkilausumansa Cannesissa toukokuussa liittyen Euroopan komission tiedonantoon Eurooppalaisesta kulttuuriohjelmasta (Tiedonanto kulttuuria kansainvälistyvässä maailmassa koskevasta Euroopan toimintasuunnitelmasta).

EFAD katsoi komission tiedonannon olevan tärkeä askel kohti selkeän kulttuuripolitiikan kehittämistä. Erityistä kiitosta saivat komission valmius kehittää sisäistä koordinointiaan niin, että monikulttuurisuutta tukevat säännökset huomioitaisiin paremmin myös sen muissa ohjelmissa sekä idea kulttuurifoorumista, jolla komissio haluaa tuoda kulttuurinäkökulman mukaan eurooppalaiseen julkiseen keskusteluun.

Komission sisäisen koordinaation kehittäminen liittyy vuoden 2001 elokuvatiedonannon julkista rahoitusta koskevien säännösten tulevaan uudelleenarviointiin ja mahdolliseen päivitykseen. Komission viimeaikaiset tulkinnat EU:n kilpailulainsäädännöstä ovat herättäneet huolta elokuvan julkisissa rahoittajissa; vaikka elokuva-alan ammattilaiset katsovat elokuvan alueellisen tuen olevan välttämätöntä julkisen ja yksityisen rahoituksen välisen tasapainon säilyttämiseksi, suhtautuu komissio varauksella alueellisiin elokuvatukiin, joiden ehtona on kuvausten sijoittaminen kyseiseen maahan.

EFAD toivoo julkilausumassaan kuitenkin, etteivät komission tulevat tiedonannot rajoittaisi elokuvan julkista rahoitusta vaan noudattaisivat edelleen vuoden 2001 tiedonannossa määriteltyjä säännöksiä, joilla sovitettiin yhteen EU:n kilpailulainsäädäntö ja jokaisen jäsenmaan oikeus tukea ja kehittää eurooppalaista monikulttuurisuutta elokuva-alalla.

Linkki: EFADin tiedote (word).