SEOL-tiedote 8/2008

Sisällys

– Syyskokousuutisia
– Eduskunta hyväksyi kulttuurisetelin verovapauden
– Teosto-korvaukset arvonlisäverollisiksi
– Kummelia koulukinoon
– Svensk Film i Finland
– SEOL:in kesäretki: European Cinema Summit
– Opetusministeriö teetti selvityksen elokuvan julkisesta rahoituksesta

Syyskokousuutisia

Suomen Filmikamari ry:n ja sen jäsenjärjestöjen (SEOL ry ja SEL ry) syyskokoukset pidettiin Vantaan Finnkino Flamingossa 3. joulukuuta. Jäseniä oli kohtuullisen hyvin paikalla. Erityiskiitokset Finnkinolle tilaisuuden paikallisesta organisoinnista ja ruokailun järjestämisestä sekä TTVK:n Antti Kotilaiselle erinomaisen valaisevasta esityksestä otsikolla ”Elokuvat ja internet-piratismi – elokuvien salakuvaaminen”.

Uudet hallitukset

SEOL:in vuoden 2009 hallitus henkilökohtaisine varajäsenineen:

Vesa Aaltonen (Akke Selin)
Marko Karvonen – uusi (Kalle Kantala)
Ismo Määttä (Timo Mänty)
Tarja Piiroinen (Satu Raekorpi)
Juanita Adams (Jari Mäkilä)
Keijo Aho (Veikko Viitanen)
Kimmo Lohman (Jukka Koistinen)

Hallituksen järjestäytymiskokous valitsi puheenjohtajaksi Ismo Määtän ja varapuheenjohtajaksi Tarja Piiroisen.

Syyskokous valitsi SEOL:in edustajiksi Filmikamari ry:n valtuustoon varsinaisiksi jäseniksi Kalle Kantalan, Rauno Kivirinteen, Timo Männyn, Tarja Piiroisen, Akke Selinin ja Anneli Stickin. Varajäseniksi valittiin Reijo Aho ja Kimmo Lohman.

Filmikamari ry:n vuoden 2009 hallitus:

Timo Mänty – puheenjohtaja
Juha Mäkelä – varapuheenjohtaja
Rauno Kivirinne
Maija Kuusi
Leif Lindblad
Katarina Nyman – uusi
Tarja Piiroinen

Suomen elokuvatoimistojen liitto – SEL ry:n hallitus 2009:

Juha Mäkelä – puheenjohtaja
Leif Lindblad – varapuheenjohtaja
Maija Kuusi
Katarina Nyman
Antti Toiviainen – uusi
Jyrki Vehviläinen

SEOL:in jäsenmaksuun muutoksia

SEOL:in syyskokous hyväksyi vuoden 2009 jäsenmaksuihin pienen indeksikorotuksen. Uudet jäsenmaksuperusteet ovat seuraavat:

– raja on 180.000, jolloin jäsenmaksu on 195 € (perusjäsenmaksu), liittymismaksu samoin 195 €
– kunnalliset teatterit 220 €
– kiertueet 280 €
Tuoton perusteella laskutettavat:
–Teattereiden, joiden edellisen vuoden tuotto on yli 180.000 euroa jäsenmaksuyksikkö on 1,29 promillea.
–Jäsenmaksu on 1,2 promillea 3.400.000 euroon saakka (4.080,-), jonka jälkeen se on 0,7 promillea jokaista liikevaihdon alkavaa 180.000 euroa kohden, kuitenkin enintään 23.000 euroa.

Eduskunta hyväksyi kulttuurisetelin verovapauden

Vuoden 2009 tuloveroasteikot ja ansiotuloista tehtävät vähennykset hyväksyttiin eduskunnan 5.12. toisessa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön (VaVM 22/2008 vp) mukaisesti.

Mietintö sisälsi muun muassa esityksen kulttuurisetelin ja muun työnantajan työntekijälle tarjoaman liikunta- ja kulttuuritoiminnan säätämisestä 400 euroon asti verovapaaksi henkilöstöeduksi. Kulttuuriseteli on verovapaa henkilöstöetu 1.1.2009 alkaen.

Verovapaana kulttuuritoimintana pidetään työntekijän käyntiä museossa, teatterissa, oopperassa, elokuvateatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä taikka vastaavassa muussa eri taiteenaloihin liittyvässä tapahtumassa tai tilaisuudessa. Vastaavana muuna eri taiteenaloihin liittyvänä tapahtumana tai tilaisuutena pidetään elokuva-, kirjallisuus-, kuva-, muotoilu-, näyttämö-, rakennus-, sävel-, tanssi-, valokuva- ja sirkustaiteeseen liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia. Verovapauden piiriin kuuluvat myös käynti tiedekeskuksessa ja urheilutapahtumassa. Veroedulla tuetaan sisäänpääsymaksuja näihin tilaisuuksiin.

SEOL:in tiedossa olevien palveluntarjoajien internetsivuja:

www.smartum.fi  (Smartum)
www.superseteli.fi  (Suomen Hoitoseteli Oy)
www.tyky-kuntoseteli.fi  (RJ-Kuntoiluseteli Oy)
www.virikeseteli.fi  (Luottokunta)

Teosto-korvaukset arvonlisäverollisiksi

Lisää eduskunnan päätöksiä: kansanedustajat hyväksyivät hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta vuoden 2009 alusta. Arvonlisäverolaki muuttuu siten, että suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset tulevat arvonlisäverollisiksi. Lainmuutos yhtenäistää arvonlisäverokäytäntöä EU-maissa.

Myös Teoston keräämät, musiikkia käyttäviltä yrityksiltä ja yhteisöiltä laskutettavat korvaukset, tulevat vuoden 2009 alusta arvonlisäverollisiksi.

Tekijänoikeuskorvauksiin sovelletaan alennettua 8 prosentin verokantaa. Näin verorasitus pienenee niissä tilanteissa, joissa maksajalla ei ole veron vähennysoikeutta.

Teosto lisää kulloinkin voimassa oleviin korvauksiin vuoden 2009 alusta lukien arvonlisäveron määrän. Korvaukset, joiden maksuperuste on syntynyt ennen vuotta 2009, ovat kuitenkin verottomia, vaikka laskutus tapahtuisi vuoden 2009 puolella.

Oikeudenomistajille tilitettäviä tekijänoikeuskorvauksia tämä muutos ei koske.

Kummelia koulukinoon

Koulukinoyhdistys laajentaa elokuvakasvatusta tukevien oppimateriaalien tarjontaa valkokankaille. Yhteistyössä Nordisk Filmin ja Solar Filmsin kanssa toteutettu oppimateriaali Kummeli – Alivuokralainen -elokuvasta syventää elokuvan käsittelyä kouluissa. Materiaali on ennen Kummelin koulukinonäytöstä esitettävä sketsimuotoinen johdatus komediailmaisuun. Tämän lisäksi elokuvasta on saatavilla tuttuun tapaan Koulukinon sivuilta vapaasti tulostettava oppimateriaali.

Elokuvakasvatuksesta tulee entistä kokonaisvaltaisempaa. Audiovisuaalinen materiaali johdattaa komedian katsomiseen ja innostaa itse tekemiseen. Elokuvan katsomisen jälkeen kirjallista oppimateriaalia hyödyntämällä päästään pureutumaan syvemmälle komediaan ja farssi-genreen. Kummeli-elokuvan oppimateriaali on samalla Koulukinon uuden elokuvan lajityyppejä käsittelevän oppimateriaali-sarjan aloitus.

Kummelin komediamateriaali on nähtävillä ainoastaan elokuvateattereissa ja vain Kummeli-elokuvan yhteydessä. Koulu voi tilata koulukinonäytöksen ottamalla yhteyttä paikalliseen elokuvateatteriin.

Lisätietoja:

Tuottaja Marjo Kovanen
p. 0400 459 871
marjo.kovanen@Koulukino.fi
Koulukino – Skolbio ry
Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki

www.koulukino.fi  

Svensk Film i Finland

Ruotsalaista elokuvaa tullaan esittämään laajasti ympäri Suomen seuraavan kahden vuoden aikana. Suomen 12 alueellista elokuvakeskusta, Ruotsin elokuvainstituutti, Ruotsin Helsingin suurlähetystö, Svenska kulturfonden sekä Svenska Nu -verkosto käynnistävät joulukuussa kaksivuotisen hankkeen, jonka puitteissa järjestetään jopa satoja ruotsalaisten elokuvien esityksiä ympäri Suomen. Esityksissä on paitsi uusia elokuvia, myös klassikoita, sekä jossain määrin dokumentteja ja lyhytelokuvia. Esitykset järjestetään yhteistyössä elokuvatoimistojen, elokuvateattereiden ja elokuvakeskusten kanssa. Esitettävien elokuvien valikoima vaihtelee eri paikkakuntien välillä yleisöpohjasta riippuen. Ensimmäiset esitykset ovat Espoossa, Hämeenlinnassa, Kajaanissa, Porvoossa, Oulussa ja Tampereella joulukuussa.

Projekti käynnistyy laajemmin helmi–maaliskuussa 2009 jatkuen aina alkuvuoteen 2010. Toivomme kaikkia halukkaita elokuvateattereita mukaan projektiin. Toimistojen kanssa on sovittu elokuvalista, josta voi valita elokuvia eri kohderyhmille suunnattuihin esityksiin, erilaisiin tapahtumiin, Ruotsin elokuvaviikkoon, Svenska Nu -projektin puitteissa järjestettäviin koululaisesityksiin, yleensä koulukinoon jne. Pääpaino on jo nyt maassa olevilla ensi-iltansa saaneilla elokuvilla. Lista laajenee jonkin verran kun uusia ruotsalaisia elokuvia tulee ensi-iltaan. Ensi-iltaesityksistä tuleekin aina sopia erikseen, mutta toivomus on, että uudet ruotsalaiset elokuvat päätyisivät yhä useamman elokuvateatterin ohjelmistoon koko maahan.

Projektin tarkoituksena ja varsinkin ruotsalaisten naapuriemme toiveena on saada ruotsalainen elokuva näkymään enemmän elokuvateattereissamme ja sen vuoksi institutionaaliset tahot ovat rahoittamassa hanketta niin, että kuluja esityksistä ja rahdeista ei tule elokuvateattereille vaan ainoastaan tuloja.

Pirkanmaan elokuvakeskus toimii projektin koordinaattorina, joka maksaa toimistoille esityskorvaukset. Projektin puitteissa pyritään järjestämään myös tekijävierailuja ym.

Elokuvateatterit voivat hinnoitella esityksensä vapaasti ja pääsylipputulot jäävät kokonaisuudessaan teatterille. Elokuvateatterit voivat suunnitella esityksensä/tapahtumansa oman halunsa mukaan ja niillä seuduilla joilla on toimintaa alueellisen elokuvakeskuksen ja elokuvateattereiden välillä Svensk Film i Finland -projekti voi olla yksi konkreettinen yhteistyömuoto.

Nyt alamme laatia kevään Svensk film i Finland-kokonaisuutta ja pyydämme kiinnostuneita elokuvateattereita ehdottamaan meille esityksiä ja esityskokonaisuuksia. Projektin tarkoituksena on saada ruotsalaiset elokuvat esille joka puolelle Suomea ja budjetin puitteissa pyrimme toteuttamaan mahdollisimman laajasti meille tulleet ehdotukset.

Projektilla on omat nettisivut (www.elokuvakeskus.fi/svensk), mistä löytyy lisätietoja, ajankohtaiset tiedot projektista ja projektin logo, tiedot elokuvista sekä muuta tarpeellista tietoa.

Elokuvien varaukset ja esitysten raportointi tapahtuu suoraan Pirkanmaan elokuvakeskukseen, josta myös elokuvien kopiot lähetetään ja jonne ne myös palautetaan.

Tapahtumien ja esitysten suunnittelussa avustaminen, kysymykset:
pek@elokuvakeskus.fi
Jukka-Pekka Laakso
040 7038599

Juha Elomäki
050 359 1357

SEOL:in kesäretki: European Cinema Summit

SEOL:in piirissä ei ole hetkeen järjestetty yhteistä matkaa. Nyt siihen on mahdollisuus: Kansainvälinen elokuvateatteriliitto UNIC on perustanut uuden eurooppalaisen elokuva-alan ammattilaistapahtuman European Cinema Summitin. Tapahtuma järjestetään 15.–18. kesäkuuta 2009 Brysselissä.

Cinema Summit on suunnattu elokuvateattereille: tapahtumassa esitellään tulevia elokuvia ja tapahtumaan liittyy myös trade show, missä laitteistovalmistaja ja oheismyyntiyritykset esittelevät tuotteitaan.

Jos tapahtumaan ilmoittautuu ennen 15. joulukuuta, maksu on 280 euroa, tämän jälkeen osallistumismaksu on 350 euroa. Tapahtumaan voi ostaa myös paketin, joka sisältää osallistumismaksun lisäksi hotellimajoituksen. Paketin hinta (15. joululuuta asti) on 500 euroa.

Tapaamisiin Brysselissä!

Lisätietoja osoitteesta www.europeancinemasummit.com

Opetusministeriö teetti selvityksen elokuvan julkisesta rahoituksesta

Opetusministeriö on teettänyt selvityksen elokuvan julkisesta rahoitusjärjestelmästä. Selvitys liittyy kulttuuripolitiikan strategiaan, jonka yhtenä tarkoituksena on tehostaa hallinnonalan tavoitteita toteuttavien keskeisten laitosten työtä ja samalla parantaa kulttuuripolitiikan toteutumista. Selvityksen laati elokuvaohjaaja Lauri Törhönen. Selvitys luovutettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille 26.11.

Selvittäjän tehtävänä oli mm. arvioida suomalaisen elokuvatuotannon ja -kulttuurin julkisen rahoitusjärjestelmän rakennetta ja toimivuutta, tehdä ehdotuksia alan tukijärjestelmään ja Suomen elokuvasäätiön toiminnan kehittämiseksi niiltä osin kuin se koskee alan tukitoimintaa; ja tehdä ehdotuksia toimenpiteiksi ja kehittämislinjauksiksi koskien valtion toimenpiteitä elokuvan ja muun kuvaohjelman valmistamisen ja jakelun tukemiseksi sekä elokuvakulttuurin edistämiseksi. Selvitystyössä tuli ottaa huomioon valtionavustuslain säännökset, laki elokuvataiteen edistämisestä sekä EU:n perustamissopimuksen säännökset valtion tuista ja elokuvan julkiseen tukeen muodostetut EU:n periaatteet.

Selvitysmies esittää seuraavia viittä laajaa kokonaisuutta uudistettavaksi: elokuvataidetoimikunnan tilalle perustettaisiin valtion elokuvaneuvosto, Suomen elokuvasäätiötä vahvistetaan ja sen toimintaa laajennetaan, television tulee kantaa sille kuuluva vastuu elokuvan kehittämisessä, elokuvalle vapaata riskipääomaa verohelpotuksin sekä elokuvateattereita digitalisoitava valtion voimakkaalla tuella.

Selvityksen vastaanottaneen ministeri Wallinin mukaan elokuvan rahoitusjärjestelmä on monimuotoinen. – Elokuvan julkinen tuki sisältää ei pelkästään elokuvatuotannon vaan myös kotimaisen ja kansainvälisen jakelun ja esittämistoiminnan tukemista. Selvitys osoittaa, ettei mikään yksittäinen toimenpide ratkaise mahdollisia ongelmakohtia. Määrärahojen niukkuuteen liittyvät ongelmat ovat jo pidempään olleet hyvin tiedossa. Nykyisellä hallituskaudella ongelmaa on ryhdytty ratkomaan. Elokuvan julkinen tuki on ensi vuonna 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007, Wallin huomauttaa.

– Koska selvitys sisältää runsaasti toimenpide-ehdotuksia, on syytä lähettää se laajalle lausuntokierrokselle ja saada toimijoiden näkemys ehdotuksista. Tämän jälkeen toimenpide-ehdotuksien toteuttamiskelpoisuutta tullaan arvioimaan ministeriössä ja päättämään mahdollisista jatkotoimista.

Selvitys löytyy pdf-muodossa täältä:
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Suomen_Elokuva

 

SEOL toivottaa menestyksekästä joulun aikaa!

Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry|Kaisaniemenkatu 3 B 29|00100 Helsinki|puh. (09) 6877 2315|faksi (09) 6877 2320