SEOL-tiedote 8/2007

Sisällys
– Syyskokousasioita
– Tuotantosulku päättyi
– Uusi jäsen ja teatterin lopettaminen
– Vuoden 2008 elokuvateatterikalenteri
– Elokuvateatterialan uusi työehtosopimus
– Tuoleja kaupan
– Uusia jäseniä SEL:iin

Syyskokousasioita

SEOL:in syyskokous järjestetään Lahden uudessa Kuvapalatsissa keskiviikkona 21.11. klo 11 alkaen. Syyskokouskutsu on tämän tiedotteen liitteenä.

Filmikamarin ja sen jäsenjärjestöjen hallitukset pitävät kokouksensa tiistaina 20.11. SEOL:in ja SEL:in hallitukset kokoontuvat klo 15 ja Filmikamarin hallitus klo 17.

Hallitukset illastavat Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen Hämesalissa klo 19 alkaen. Jos syyskokousväkeä saapuu Lahteen jo tiistaina, olkaa tervetulleita illastamaan.

Hämesali on tilausravintola, joten pöytävaraus on tehtävä. Ravintolapäällikön puhelinnumero on 020 1234 654. Sokos Hotels myyntipalvelun tavoittaa puhelinnumerosta 020 1234 600.

Hallitukset majoittuvat Sokos Hotel Lahden Seurahuoneelle (Aleksanterinkatu 14). Hotellissa on vielä majoitustilaa. Majoituksen voi varata joko puhelinnumerosta 020 1234 655 tai sähköpostiosoitteesta seurahuone.lahti@sokoshotels.fi.

Hallituksen valinta

SEOL:in syyskokouksessa valitaan hallitukselle erovuoroisten tilalle varsinaiset ja varajäsenet.

Erovuorossa ovat seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Juanita Adams (Petra Pettersson)
Jukka Koistinen (Raija Luotola)
Kimmo Lohman (Jari Mäkilä)

Erovuoroinen voi jatkaa hallituksessa, mikäli hän itse haluaa ja syyskokous hänet hallitukseen valitsee.

Sääntöjen mukaan esitykset hallituksen jäseniksi tehdään kirjallisesti. Esitykset voi lähettää osoitteeseen tero.koistinen@filmikamari.fi tai perinteisellä maapostilla osoitteeseen Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry, Kaisaniemenkatu 3 B 29, 00100 Helsinki, 16. marraskuuta mennessä. Hyviin tapoihin kuuluu tietenkin varmistaa ehdotettavalta henkilöltä, että hän on halukas hallituksen jäseneksi.
Syyskokouksessa hallitus tekee esityksen vuoden 2008 hallituksesta. Syyskokous ei kuitenkaan ole sidottu esitettyihin ehdokkaisiin. Jos hallituksen esitys ei tyydytä syyskokoukseen osallistujia, mennään äänestykseen.

Äänestykset ovat avoimet, ellei vähintään 10 äänioikeutettua vaadi lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisu tapahtuu arvan vedolla.

Syyskokouksessa on kaikilla yhdistyksen jäsenillä puhe- ja äänioikeus ja kutakin omistamaansa/vuokraamaansa elokuvateatterisalia kohti yksi ääni. Jäsen voi lisäksi äänestää enintään viidellä valtakirjalla.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen varsinaisia jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valittaessa tulee ottaa huomioon alueelliset näkökohdat.

SEOL:in säännöt löytyvät osoitteesta http://www.filmikamari.fi/page.php?id=37  

Tuotantosulku päättyi

Joukko suomalaisia elokuvatuottajia julisti tuotantosulun 3. syyskuuta. Syynä oli tuottajien tyytymättömyys kotimaisen elokuvan tuen kasvuun: puheista huolimatta valtion budjettiin ei ollut tulossa lisäystä tuotantotukeen. Tuottajat ilmoittivat 6. marraskuuta tuotantosulun päättymisestä.

***

TIEDOTE 05.11.07
Julkaisuvapaa heti

PITKIEN ELOKUVIEN TUOTANTOSULKU PÄÄTTYI

Kotimaisten näytelmäelokuvien tuottajat ovat päättäneet lopettaa 3. syyskuuta julistamansa tuotantosulun, jonka kärki oli suunnattu valtion elokuvarahoituksesta vastaavaan kulttuuriministeriin Stefan Walliniin.

Tuottajat toteavat yksimielisesti, että sulun virittämä keskustelu on tehnyt tehtävänsä ja elokuva on saamassa kipeästi tarvitsemaansa lisätukea ensi vuodeksi.

Vaikka lopullinen sinetti lisärahoituksesta puuttuu, tuottajat eivät enää epäile vaatimustensa toteutumista loppuvuoden budjettikäsittelyssä. Eduskunnan sivistysvaliokunta ja tarkastusvaliokunta esittävät näet molemmat, että veikkausvoittovarat käytettäisiin edunsaajien varsinaisen toiminnan tukemiseen, ei tilakustannuksiin.

Hallituksen budjettiesityksessä veikkausvoittorahoista on varattu Kansallisteatterin lainakuluihin sekä kulttuuriyhteisöjen käytössä oleviin valtion toimitilojen vuokriin yli 21,3 miljoonaa euroa, jotka tulisi vapauttaa kulttuuri- ja urheilutoiminnan tukemiseen.

Suomen elokuvasäätiöllä on tarkka näkemys elokuvalle kuuluvasta lisätuesta. Se esitti viime viikolla eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle, että elokuvan tuotantoon ja levitykseen lisätään 4 149 000 euroa vuoden 2008 talousarvioesitykseen.

Lisäksi säätiö haluaa, että hallitus velvoitetaan laatimaan suunnitelma elokuvatuotannon määrärahojen nostamiseen hallitusohjelman mukaisesti 27 miljoonaan euroon vuoteen 2011 mennessä.

Säätön toimitusjohtaja Irina Krohn on luvannut tuottajille nostaa yksittäisen elokuvan maksimituen 700 000 eurosta 840 000 euroon.
Edellä mainituilla perusteilla tuottajat katsovat, että mahdollisuudet rahoittaa ensi vuoden elokuvatuotantoja ovat paljon paremmat kuin kaksi kuukautta sitten, jolloin kulttuuriministeriltä perättiin hänen lupaamaansa 1,2 miljoonan euron lisätukea.

Lisätietoja:
Lasse Saarinen, lasse.saarinen@kinotar.com 09 135 1864, 050 596 1763
Johannes Lassila, johannes.lassila@alsostarring.fi 09 684 0200, 0400 889 155
Jarkko Hentula, jarkko.hentula@juonifilmi.fi 0207 300 451, 040 705 0603

Elokuvatuottajat yhdessä rintamassa:
Aleksi Bardy (Helsinki-filmi), Jörn Donner (Jörn Donner Productions), Jesse Fryckman (Bronson Club), Matti Halonen (FS Film), Jarkko Hentula (Juonifilmi), Tahvo Hirvonen (Pettufilmi), Riina Hyytiä (Filmiteollisuus), Petri Jokiranta, Tero Kaukomaa (Blind Spot Pictures), Aki Kaurismäki (Sputnik), Timo Koivusalo (Artista Filmi), Nina Koljonen (MRP Matila Röhr Productions), Johannes Lassila (Also Starring), Peter Lindholm (Petfilms), Jenni Lähteenmäki (Suomen Filmiteollisuus SF), Ilkka Matila (MRP Matila Röhr Productions), Ilkka Mertsola (Sputnik), Kai Nordberg (Making Movies), Claes Olsson (Kinoproduction), Liisa Penttilä (Edith film), Mika Ritalahti (Silva Mysterium), Harri Räty (Lasihelmi Filmi), Marko Röhr (MRP Matila Röhr Productions), Lasse Saarinen (Kinotar), Satu Sadinkangas (Suomen Filmiteollisuus SF), Rimbo Salomaa (Kinotar), Kari Sara (Dada-Filmi), Markus Selin (Solar Films), Hannu Tuomainen (Cinemaker), Juha Wuolijoki (Snapper Films)

***

Suomen Filmikamari julkaisi oman tiedotteensa asiasta heti tuottajien jälkeen:

Filmikamari tyytyväinen tuotantosulun päättymiseen

Tiedote 5.11.2007, julkaistavissa heti

Suomen Filmikamari jäsenjärjestöineen on tyytyväinen itsenäisten elokuvatuottajien päätökseen lopettaa elokuvien tuotantosulku.

Filmikamari kiittää elokuvatuottajia pitkään jatkuneen elokuvan rahoituskriisin nostamisesta esille. Keskustelun avaus elokuvarahoituksen riittämättömyydestä on ansiokkaasti tuonut julkisuuteen suomalaisen kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön julkisen rahoituksen ongelmakohtia myös elokuva-alaa laajemmin.

Elokuvatuottajien protestin myötä lukuisat kansanedustajat yli puoluerajojen ovat tuominneet yksimielisesti veikkausvoittovarojen käytön budjettimenoihin jakosuhdelain hengen vastaisena.

– Tuotantosulun päättyminen on elokuvateattereille helpotus, toteaa Suomen elokuvateatteriliiton toiminnanjohtaja Tero Koistinen. – Kotimainen elokuva on teattereille elintärkeä. Viime vuonna kotimaisen elokuvan katsojaosuus oli noin 23 %, pienillä paikkakunnilla varovaisenkin arvion mukaan yli 50 %.

– Jos nykyinen elokuvateatterikanta halutaan säilyttää, olisi ensiarvoisen tärkeää huolehtia kotimaisen elokuvan riittävästä rahoituksesta. Valtion näkökulmasta kyse on edullisesta tavasta pitää kuntien palvelutasoa yllä, Koistinen muistuttaa.

Elokuvateatterit ja elokuvien levittäjät ovat tukeneet tuotantosulkua. Tuottajien tuskastuminen vuosikymmeniä kestäneeseen rahoitukseen riittämättömyyteen on ymmärretty hyvin.

– Katseet kääntyvät nyt eduskuntaan. Veikkausvoittovarojen oikeasta käytöstä päättävät hyvin informoidut kansanedustajat – tiedon ja tahdon puutetta ei pitäisi olla. Myös hallituksen on pidettävä kiinni hallitusohjelman kirjauksesta, että kotimaisen elokuvatuotannon julkista rahoitusta vahvistetaan, muistuttaa Suomen Filmikamari ry:n toimitusjohtaja Raija Nurmio.

Lisätietoja:

Raija Nurmio
Toimitusjohtaja
Suomen Filmikamari ry
(09) 6877 2311

Tero Koistinen
Toiminnanjohtaja
Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry
(09) 6877 2315, 050 323 8582

***
Kuten tiedotteista voi päätellä, edelleenkin kannattaa olla yhteydessä kansanedustajiin, jotta elokuvan rahoitus saataisiin oikealle tolalle, ja että veikkausvoittovarojen käyttöön saataisiin jotain tolkkua.

Edellisen SEOL-tiedotteen vieno pyyntö on edelleen voimassa: olisi hyvä, jos teatterilaiset ottaisivat yhteyttä oman alueensa kansanedustajiin, jotta he edistäisivät jo ensi vuoden budjetissa kotimaisen elokuvan rahoituksen kasvua.

Uusi jäsen ja teatterin lopettaminen

SEOL:in hallitus hyväksyi kokouksessaan 23.11. Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ryn: jäseneksi Kino Marilynin Loviisasta

* Kino Marilyn, Loviisa (ID= 853) – Kuningattarenkatu 17, 07900 Loviisa. Teatterin omistaja: Tero Sainomaa. 0400 366 229, s-posti: tero.sainomaa@gmail.com. Internet: www.logimar.fi

* Teatteritoiminta Elokuvaseurassa (Juuka) on päättynyt 30.6.2007.

Vuoden 2008 elokuvateatterikalenteri

Vuoden 2008 elokuvakalenteri on tullut painosta. SEOL:in jäsenille annetaan nopeista tilauksista tormakkuusalennus: kalenteritilauksista, jotka tulevat marraskuun 16. päivään mennessä ei peritä kolmen euron käsittelymaksua.

Alan ammattilaisille välttämättömän apuvälineen voi tilata sähköpostiosoitteesta filmikamari@filmikamari.fi, faksilla (09) 6877 2320 tai puhelimitse (09) 6877 2315.

Kalenterin hinta on 23 euroa (sis. Alv) + postimaksu. Marraskuun 16. päivän jälkeen tulleisiin tilauksiin lisätään käsittelymaksu (3 €).

Elokuvateatterialan uusi työehtosopimus

ELOKUVATEATTEREITA KOSKEVA SOPIMUSRATKAISU

Sopimusratkaisu Elokuvateattereita koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi

1. Sopimuskausi

1.10.2007 – 31.3.2010

2. Palkankorotukset

1.10.2007 3.5 %
1.10.2008 3.1 %
1.10.2009 2.9 %

3. Tekstit

A. Harjoittelijan palkka 85 % taulukkopalkasta ja harjoitteluaika enint. 4 kk.
B. Tauot järjestetään teatterikohtaisella toimintamallilla.
C. Lisätyön tarjoaminen: laaditaan yrityskohtainen soveltamisohje.
E. Nimetylle ammattiin kouluttavalle paikallisesti sovittava korvaus. F. Luottamusmieskorvaus: yli 100 tt 50 €/kk

Teatterituoleja kaupan

Myydään 440 kpl käytettyjä elokuvateatterituoleja. Tiedustelut Thomas Adams, puh. 0400 219420

Uusia jäseniä SEL:iin

Suomen elokuvatoimistojen liitto SEL ry:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 24. lokakuuta liiton uusiksi jäseniksi Pirkanmaan elokuvakeskuksen ja Metropol Cineman.

Pirkanmaan elokuvakeskus ry
Internet: www.elokuvakeskus.fi
e-mail: etunimi.sukunimi@elokuvakeskus.fi
toimisto: (03) 223 4912
fax: (03) 222 6525
Elokuvien levitys:
Juha Elomäki
050 359 1357
Jukka-Pekka Laakso
(03) 214 1143

Metropol Cinema
Särkiniementie 5 C 25 3. krs.
00210 Helsinki
P. 040 837 3465
metropol.cinema@netti.fi
Toimitusjohtaja Sam Kamras

SEOL toivottaa reipasta syyskokousmieltä
Kaisaniemenkatu 3 B 29, 00100 Helsinki, puh. (09) 6877 2315, faksi (09) 6877 2320