SEOL-tiedote 8/2006

Syyskokous-uutisia

Filmikamarin ja sen jäsenjärjestöjen syyskokouksiin Oulussa osallistui liki seitsemänkymmentä jäsentä. Kiitokset Finnkino Plazalle kokousten oivallisesta isännöinnistä. Vaikka Plaza oli ollut auki vasta viikon, kaikki järjestelyt sujuivat jouhevasti ja ammattitaidolla.

Kiitokset myös elokuvateatteri Starin väelle, joka tarjosi päivän päätteeksi mieleenpainuvan vierailun perinteikkääseen Stariin.

SEOL:in syyskokous hyväksyi liiton jäsenmaksun vuodelle 2007. Jäsenmaksun perusteet ovat samat kuin kuluvana vuonna. Jäsenmaksun korotukselle on tulevaisuudessa paineita: Filmikamarin pitää huolehtia siitä, että SEL:in ja SEOL:in rahoitusosuudet pysyvät tasapainossa. SEL nosti jäsenmaksujaan vuodelle 2007.

SEOL:in hallituksen jäsenmäärä pidettiin ennallaan seitsemässä varsinaisessa ja seitsemässä henkilökohtaisessa varajäsenessä. Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen, että nykyinen hallituksen kokoonpano jatkaa myös 2007.

SEOL:in hallitus on 2007 (varajäsenet sulkeissa):
Vesa Aaltonen (Akke Selin)
Juanita Adams (Petra Pettersson)
Kalle Kantala (Peter Puisto)
Jukka Koistinen (Raija Luotola)
Kimmo Lohman (Jari Mäkilä)
Ismo Määttä (Timo Mänty)
Tarja Piiroinen (Satu Raekorpi)

Syyskokous valitsi liiton edustajiksi Filmikamari ry:n valtuustoon varsinaisiksi jäseniksi Kalle Kantalan, Rauno Kivirinteen, Timo Männyn, Tarja Piiroisen, Akke Selinin ja Anneli Stickin. Varajäseniksi valittiin Pasi Raivonen ja Reijo Aho.

Yleiskeskustelu
Yleiskeskustelussa Petra Pettersson otti esille, että filmeihin lisätyt foliomerkit pitäisi poistaa ennen kun filmiä lähetetään eteenpäin. Eri teattereissa on erilaiset automatiikat ja jos folioteippejä jätetään filmiin, saattaa automatiikka tehdä odottamattomia temppuja.

Jäsenistö on pyytänyt selvittämään startti- ja yliheittomerkkien puutetta filmeissä. Toiminnanjohtaja on ottanut yhteyttä Finn-Labiin. Sieltä kerrottiin, että kotimaisiin elokuviin ei ole merkkejä laitettu viiteen vuoteen. Ne voidaan toki laittaa käsin, jos levittäjät niin pyytävät. SEOL:in hallitus päätti syyskokouksen alla, että toiminnanjohtaja ottaa yhteyttä levittäjiin ja selvittää, onko merkkien laittaminen mahdollista. Hallitus toivoi, että myös ulkomaisten elokuvien osalta selvitettäisiin, voivatko elokuvatoimistot vaikuttaa maahantuotujen elokuvien startti- ja yliheittomerkkeihin.

Syyskokousväki esitti, että kun startti- ja yliheittomerkkiasia viedään eteenpäin, pyydettäisiin, että merkit laitetaan filmeihin samalla tavalla (koko ja paikka), kuin amerikkalaisissa elokuvissa on tapana.

Puheenjohtaja Ismo Määttä kertoi syyskokousväelle elokuvasäätiön tuoreen toimitusjohtaja Irina Krohnin tapaamisesta. Tapaamisessa SEOL:ia edusti puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja Tarja Piiroinen ja toiminnanjohtaja. Tapaamisessa tuotiin esille kotimaisen elokuvan tärkeys elokuvateattereille ja teatterialan koulutuksen tarve. Tapaaminen sujui erittäin hyvässä hengessä.

Toiminnanjohtaja toivoi aktiivisen keskusteluyhteyden syntymistä levitys- ja esitystoiminnan asioissa elokuvasäätiön kanssa. Keskustelu on tärkeää, että kumpikin osapuoli tietää toistensa tarpeet ja elokuva-alan tulevaisuuden kannalta olisi mainiota, jos yhteisiä asioita voitaisiin edistää yhdessä.

Syyskokous otti esille tuoreen Matkahuoltosopimuksen pulmat. Toiminnanjohtaja pahoitteli, että hän ei ole vielä ehtinyt pyytää kuin yhden selvityksen sopimuksen vaikutuksista ja lupasi, että asia tulee etenemään. Samassa yhteydessä otetaan esille myös Matkahuollon kuljetuspalveluissa esiintyneet ongelmat. Puheenjohtaja totesi, että toiminnanjohtajan on priorisoitava Matkahuolto-asioiden selvittäminen.

Syyskokouksessa kävi myös ilmi yrityksille suunnattujen ennakkoesitysten hinnoittelun ongelmat. Joillakin teattereilla on tullut hankaluuksia kun levittäjä on halunnut väkisin pitää ennakkoesitysten lipun hinnan teatterin mielestä liian korkeana. Todettiin, että teatteri yleensä tuntee asiakkaansa ja asiakaskuntansa parhaiten. Teatterilla on hyvin selvä käsitys siitä, millaisilla lipunhinnoilla yritysmyyntiä voi heidän teatterissaan tehdä. Valitettavasti joissain tapauksissa on jopa lähes valmiita kauppoja peruuntunut, koska levittäjä on sitkaasti pitänyt kiinni lipunhintavaatimuksestaan.

Kauppatapasuosituksen noudattamisessa on edelleen ongelmia. Esitysaikavahvistus ei aina tule riittävän ajoissa. Ongelma koskee vain muutamaa toimistoa, suurin osa toimistoista hoitaa asian mallikkaasti.

Toiminnanjohtaja huomautti, että pääsääntönä pitää olla, että elokuvateatteri itse tekee päätöksen siitä, milloin ja millä hinnalla heidän teatterissaan mitäkin tapahtuu. Kyse on tärkeästä periaatteesta: päätösvallan pitää olla teatterissa. Kauppatapasuosituksen noudattaminen otetaan hallituksen päätöksen mukaisesti esille Filmikamarin syyskokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että jos levittäjien kanssa on ongelmia, niin aina voi lähettää viestiä SEOL:in toiminnanjohtajalle, joka vie asiaa eteenpäin. Toiminnanjohtaja voi ottaa yhteyttä myös yksittäiseen elokuvatoimistoon selvittääkseen, mistä ongelma johtuvat ja tuoda esille teattereiden toiveita. Tällä tavalla myöskään yksittäisen teatterin ei tarvitse kamppailla ongelmiensa kanssa yksin.

Muutoksia TOP-aikatauluihin

Elokuvatoimistojen liitto päätti Oulun kokouksessaan aikaistaa TOP-listan lähetystä. Toimistojen tulee toimittaa elokuvakohtaiset tiedot tilastointia varten Filmikamarille maanantaisin ja perjantaisin kello 10.00 mennessä. Filmikamarin on lähetettävä valmiit tilastolistaukset eteenpäin kello 12.00, riippumatta siitä, ovatko kaikkien toimistojen tiedot tulleet. Uudet toimintaohjeet tulevat voimaan välittömästi.

Olisi hyvä, että myös elokuvateatterit tukisivat toimistoja heidän kunnianhimoisessa tavoitteessaan. Teatterien tulisi huolehtia siitä, että tulokset ovat ajoissa toimistoilla. Mieluummin niin, että toimistojen ei tarvitsisi kysellä tulosten perään saadakseen ne ajoissa koottua ja lähetettyä Filmikamarille.

Elokuvatoimistot antavat tarvittaessa lisätietoja tarkemmista aikataulutoiveista.

Digikoulutusta elokuvateattereille

Media Salles järjestää neljännen kerran Barcon tehtailla Belgian Kuurnessa DigiTraining Plus – New Technologies for European Cinemas -kurssin. Koulutus järjestetään 28. maaliskuuta ja 1. huhtikuuta välisenä aikana.

Kurssi on erittäin hyvä vuosittainen päivitys digitaalisen elokuvateatteritoiminnan ja digitaalisen elokuvajakelun ajankohtaisiin kysymyksiin. Päivien aikana tutustutaan useiden esitelmöitsijöiden johdattamana monipuolisesti niin digitaaliseen esitysteknologiaan kuin sen tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin.

Kurssin hinta on 500 euroa, jos ilmoittautuminen tapahtuu ennen 23. helmikuuta. Kurssimaksu sisältää oppimateriaalit, majoituksen ja ruokailut.

Lisätietoja: www.mediasalles.it

Uusia jäseniä

SEOL:in hallitus hyväksyi SEOL:in uudet jäsenet:

Finnkino Plaza, Oulu (ID=825–829, 988–990) – Torikatu 32, 90100 Oulu, omistaja Finnkino Oy. Puh. (08) 375 764, 040 7074 395, s-posti: kari.halttu@finnkino.fi
Finnkino Omena, Espoo (ID=973–975) – Pispansilta 11, 02230 Espoo, omistaja Finnkino Oy. Puh. 040 8675 110, s-posti: markku.riekkinen@finnkino.fi.

1.1.2007 alkaen:

Kinopalatsi, Helsinki (ID=12, 19, 20, 23, 25, 31, 247, 248, 250, 251) – Kaisaniemenkatu 1, 00100 Helsinki, omistaja Finnkino Oy.
Kinopalatsi, Turku (ID=961–969) – Kauppiaskatu 13, 20100 Turku, omistaja Finnkino Oy. Puh. (02) 2782020, 040 7024000, s-posti: kari.korhonen@finnkino.fi
Maxim, Helsinki (ID=518–519) – Kluuvikatu 1, 00100 Helsinki, omistaja Finnkino Oy.

Media 2007 -tukiohjelmasta päätös

EU:n audiovisuaalisen alan uusi tukiohjelma Media 2007 on nyt virallinen. Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston päätös allekirjoitettiin 15. marraskuuta. Ohjelmapäätös julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 24.11.2006.

Media 2007 on Euroopan unionin rahoittama audiovisuaalisen alan tukiohjelma, jolla tuetaan eurooppalaisten elokuvien, televisio-ohjelmien ja uusmediatuotteiden kehittämistä, levittämistä ja markkinointia sekä audiovisuaalisen alan koulutusta. Seitsemänvuotinen ohjelma ajoittuu vuosille 2007–2013. Uudessa ohjelmassa panostetaan aiempien tukimuotojen lisäksi myös eurooppalaisten teosten on line -levityksen ja digitoinnin tukemiseen. Media 2007 -ohjelman tavoitteena on Euroopan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden säilyttäminen, eurooppalaisten elokuvien ja teosten liikkuvuuden ja yleisömäärän lisääminen rajojen yli sekä Euroopan audiovisuaalisen alan kilpailukyvyn vahvistaminen. Media 2007 käynnistyy 1.1.2007 ja korvaa nykyisen Media Plus tukiohjelman

Media 2007 -ohjelman levitystä ja jakelua koskevassa osiossa mainitaan ohjelman tavoitteiksi muun muassa:

– parantaa muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten elokuvien liikkuvuutta eurooppalaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla kannustustoimin, joilla tuetaan näiden elokuvien vientiä, levitystä kaikilla välineillä ja teatterissa esittämistä
– edistää eurooppalaisten audiovisuaaliteosten digitalisointia ja kilpailukykyisten digitaalisten markkinoiden kehittämistä
– rohkaista elokuvateattereita hyödyntämään digitaalisen levityksen tarjoamia mahdollisuuksia.

Miten näihin tavoitteisiin konkreettisesti päästään, jää nähtäväksi.

Lisätietoja Media 2007 -tukiohjelmasta saa Suomen Media Deskistä: www.mediadesk.fi

Finnkino tuo digitaaliset elokuvanäytännöt Suomeen

Rautakirjan tiedote 1.12.2006

Finnkino tuo ensimmäisenä digitaaliset näytökset Suomen elokuvateattereihin uudella, Helsingin Tennispalatsissa pilottikäytössä olevalla digitaalisella 2K-elokuvaprojektorilla. Digitalisoituminen parantaa kuvan ja äänen laatua merkittävästi sekä tehostaa elokuvien esittämistä ja levitystä. Tulevaisuudessa elokuvateattereissa saatetaan nähdä myös uutta sisältöä, kuten digitaalisia live-konsertteja toiselta puolelta maailmaa.

Finnkino aloittaa digiaikaan siirtymisen Helsingin Tennispalatsissa, jossa ensimmäinen digitaalisella tekniikalla näytettävä elokuva, kotimainen Suden arvoitus, saa ensi-iltansa joulukuun 15. päivä. Tulevaa Finnkinon digiohjelmistoa edustavat myös tammikuussa ensi- iltansa saava Vares 2 ja helmikuussa Leonardo DiCaprion tähdittämä Blood Diamond sekä kotimainen Suden vuosi.

”Digitaalinen tekniikka mullistaa elokuvamaailmaa niin katsojan, tekijän kuin levittäjänkin näkökulmasta. Digitaalinen kuva- ja äänenlaatu ovat huippuluokkaa, ja elokuvien esittäminen sekä levittäminen on helpompaa ja nopeampaa digiajan myötä. Uutuuselokuvista päästään nauttimaan nopeammin paikkakunnan tai elokuvateatterin koosta riippumatta”, valottaa Finnkinon toimitusjohtaja Timo Mänty. ”Koko elokuvateatterikannan digitalisoituminen kestää vielä vuosia. Vuosi 2007 on digitalisoitumisen pilottivuotemme, jonka aikana pääsemme opettelemaan uutta tapaa esittää ja levittää elokuvia.”

Toteutuessaan digitalisoitumisen uskotaan avaavan myös kansainvälisiä mahdollisuuksia suomalaiselle elokuvalle, ja monipuolistavan tarjontaa myös Suomessa.

Tennispalatsissa käytössä oleva, Suomen ensimmäinen digitaalinen Barcon elokuvaprojektori on ns. 2K Digital Cinema -projektori, joka heijastaa valkokankaalle erittäin korkealaatuista kuvaa. Projektori ja sen serveri hyödyntävät uutta JPEG 2000 pakkausformaattia, jolloin kaikki yli 38 miljoonaa väriä pääsevät oikeuksiinsa. Projektorin kustannukset servereineen ovat yli 120 000 euroa. Suomen Elokuvasäätiö on tukenut Finnkinon pilottiprojektia noin 60 000 eurolla.

Suuret Hollywood-tuotannot näkyvät tulevaisuudessa vain diginä Digitaaliseen elokuvanlevitykseen kannustetaan niin kansainvälisellä tasolla kuin Suomessakin. Muun muassa Suomen opetusministeriön kotimaisen elokuvan tavoiteohjelma listaa, että suurin osa elokuvajakelusta on digitalisoitu vuosina 2010–2015.

Yhdysvallat kulkee digitalisoitumisen etunenässä: suuret elokuvatuottajat Disney, Fox, MGM, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Universal ja Warner Bros. Studiot sopivat vuonna 2005 yhteisestä digitaalisesta DCI (Digital Cinema Initiatives) esityssuosituksesta. Finnkinon uusi Barco-projektori täyttää ko. suosituksen. Lopullisen D-Cinema-standardin tulee luomaan SMPTE (Society of Motion Pictures & Television Engineering).

Uuden ajan digitaalisia elokuvaprojektoreita on jo käytössä USA:ssa, Euroopassa ja Aasiassa. Uusi esitysmuoto avaa mahdollisuuksia muunkin sisällön kuin vain elokuvien esitykseen. Perinteiset 35 mm:n filmiprojektorit kulkenevat digiprojektoreiden rinnalla vielä vuosia.

”Seuraamme jatkuvasti alan kehitystä. Jatkossa digitalisoituminen tuo uusia mahdollisuuksia myös elokuvateattereiden liiketoimintaan uutta sisältöä valkokankaille, esimerkiksi live-konsertteja. Lähitulevaisuudessa yleistyvä kolmiulotteinen tekniikka lisää uusien sisältöjen kiinnostavuutta entisestään”, kertoo Mänty.

Lisätietoja:
Markkinointijohtaja Reijo Jämes, Finnkino Oy
puhelin: 040 5013 563, reijo.james@finnkino.fi

Kehityspäällikkö Ari Salenius, Finnkino Oy
puhelin: 0400 405275, ari.salenius@finnkino.fi

Koulukinon kuulumisia

Koulukino on tuottanut syksyn aikana useita oppimateriaaleja kouluille ja päiväkodeille suositeltaviin elokuviin. Jokainen materiaali on rakennettu juuri tietyn luokka-asteen oppilaille sopivaksi.

Koulukinon nettisivuilla on selkeästi luokiteltu elokuvat omiin ryhmiinsä aina varhaiskasvatuksesta lukioikäisille. Oppimateriaaleista on kirjattu nettisivuille myös teemat, joita materiaali käsittelee. Tästä on apua kun opettajat valitsevat sopivaa elokuvaa oman koulunsa näytökseen.

Koulukinonäytöstä tilaavaa opettajaa kannattaa aina muistuttaa nettisivuista ja oppimateriaaleista. Elokuvan katsomiskokemus syvenee kun elokuvaa käsitellään ennen ja jälkeen sen katsomisen. Oppimateriaalin avulla opettaja voi myös yhdistää elokuvan käsittelyn muuhun opetukseen.

Mediamuffinssi on tuonut lisää päiväkoti-ikäisiä elokuviin. Pienten lasten elokuvissakäyntiä kannattaa teatterissa hieman ennakoida. Äänet eivät saisi olla liian kovalla ja saliin on hyvä jättää hieman valoa. Oleellista on, että elokuvissa käynnistä jää lapsille hyvä mieli, eikä sitä edesauta, jos pimeässä alkaa kovasti pelottaa.

Syksyllä 2006 valmistuneet oppimateriaalit:

Naapurini Totoro
Keltaisen kirahvin eläintarinoita
Onni von Sopanen
Kirikou ja viidakon eläimet
Martinin unelma
Kenen joukoissa seisot
Epämiellyttävä totuus
Pariisi rakkaudella
Ruokala Lokki
Marie Antoinette
Paholainen pukeutuu Pradaan
Good Night and Good Luck
Da Vinci -koodi
Laitakaupungin valot
Jadesoturi
Kalteva torni
Alex Rider Stormbreaker
Matkalla Beetlehemiin
Suden arvoitus
Muiden elämä

Hyvää Joulua ja mukavaa loppuvuotta kaikille!

Terveisin Koulukinon Outi Freese ja Anna-Liisa Puura-Castrén www.koulukino.net, www.mediamuffinssi.fi


Uusi elokuvateatterikalenteri

Vuoden 2007 elokuvateatterikalenteria on vielä saatavilla. Kalenteri maksaa 23 euroa (sis. Alv) + postimaksu. Tilauksiin lisätään 3 euron käsittelymaksu.

Alan ammattilaisille välttämättömän apuvälineen voi tilata sähköpostiosoitteesta filmikamari@filmikamari.fi, faksilla (09) 6877 2320 tai puhelimitse (09) 6877 2315.

 

Filmikamarin väki toivottaa oivallista Joulua ja erinomaisia jouluelokuvia

SUOMEN ELOKUVATEATTERILIITTO – SEOL ry
Kaisaniemenkatu 3 B 29, 00100 Helsinki, puh. (09) 6877 2315, faksi (09) 6877 2320
s-posti: filmikamari@filmikamari.fi
www.filmikamari.fi/seol