SEOL-tiedote 4/2006

SEOL-tiedote 2006
numero 4/2006 – 20. kesäkuutaSEOL:n hallituksen kokous 2/2006

Liiton hallitus kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa 29.5. vuosikokouksen edellä. Kokouksessa oli esillä mm. SEOL:n ja SEL:n vuonna 2004 yhdessä sopimat pelisäännöt eli Kauppatapa-asiakirja ja siinä sovittujen ehtojen noudattaminen. Hallituksen jäsenet ovat kiinnittäneet huomionsa siihen, että jotkut elokuvatoimistot eivät noudata asiakirjan lukuun Elokuvan esitysoikeuden luovutus kirjattujen kohtien 2.1. ja 2.2. määräyksiä.

Kohdan 2.1. teksti on seuraava: ”Sopimus elokuvan ensi-illan esitysoikeuden luovuttamisesta on tehty, kun elokuvatoimisto on lähettänyt elokuvateatterille kirjallisen esitysaikavahvistuksen vähintään 14 päivää ennen elokuvan esitysjakson alkamista, eikä elokuvateatteri ole esittänyt sen sisällöstä muistutusta 4 päivän kuluessa vahvistuksen vastaanottamisesta.”

Mitä esitysaikavahvistuksen pitäisi sisältää, määritellään seuraavassa 2.2. kohdassa: ”Esitysaikavahvistuksesta tulee ilmetä elokuvan nimi, elokuvan numero, esitysjakso, esityskorvausperuste, valtion elokuvatarkastamon antama tarkastusnumero ja ikärajamääritys sekä elokuvan pituus.”

Kritiikki kohdistui em. alleviivattujen noudattamisen laiminlyöntiin. Vahvistukset eivät edelleenkään saavu kahta viikkoa ennen esitysjakson alkamista ja jos tulevatkin, siitä ei ilmene esityskorvausperustetta.

Elokuvateatterinomistajan tulee ensi sijassa itse huolehtia siitä, että esitysaika vahvistus tulee ajoissa. Jos vahvistusta ei ole tullut, pitäisi itse kysellä sen perään. Mikäli ei halua ”ostaa sikaa säkissä”, tulisi teatterinomistajan kysyä mikä on elokuvan esi-tyskorvausprosentti etukäteen.

Elokuvatoimistoille lähetetään huomautus jälleen kerran, että Kauppatapa-asiakirjan määräyksiä tulisi noudattaa.

Toinen asia, johon puututtiin, oli Matkahuollon kanssa 1.4.2006 solmittu uusi kuljetussopimus. Vaikka uuden sopimuksen myötä saavutettiin se, mitä lähdettiin hakemaan eli alennus kuljetuksista molempiin suuntiin ja alennusprosentitkin nousi jonkin verran, aiheutti sopimus paljon tyytymättömyyttä etenkin sellaisten teattereiden taholta, jotka esittävät elokuvia harvemmin ja jotka sijaitsevat Matkahuollon asiamiespaikkakunnilla.

Puheenjohtajalle ja uudelle toiminnanjohtajalle annettiin tehtäväksi aloittaa syksyllä jatkoneuvottelut sopimuksen eräiden ehtojen parantamiseksi. Sovittiin, että neuvotteluissa otetaan esiin käteismaksun mahdollisuus vaikka teatterilla olisikin laskutussopimus, mahdollisuus saada koontilasku kun on kysymys saman omistajan teattereista useamman paikkakunnalla, mahdollisuus asiamiespaikkakuntien liittämisestä sopimuksen piiriin, keskustelu lähetyksen todelliseen painoon perustuvasta laskutusperusteesta ja vielä varsinkin pienille teattereille raskaasta rahtiluottomaksusta, joka saamamme tiedon mukaan on 17,90 euroa kuukaudessa.

Neuvottelujen pohjaksi päätettiin tehdä vertailulaskelmia siitä, miten uusi sopimus on vaikuttanut teatterin rahtikustannuksiin.

SEOL:n vuosikokouksessa 30.5., joka pidettiin Helsingissä, Tennispalatsissa, käsiteltiin ainoastaan sääntömääräisiä kokousasioita, mm. liiton toimintakertomus ja tilit vuodelta 2005. Kertomus liiton omasta toiminnasta löytyy Filmikamarin toimintaker-tomuksesta sivuilta 10 – 14.
Oheisohjelmana järjestetty tutustumiskäynti Elävän kuvan museoon sai kiitosta. Museon sielu, elokuvatutkija Lauri Tykkyläinen esitteli laitekokoelmia ja esitti huolellisesti laaditun koosteen toimialan historiaan liittyviä lyhytelokuvia.

Filmikamarin vuosikokouksessa puheenjohtaja Timo Mänty kertoi alan myönteisistä näkymistä ja kertoi Filmikamarin hallituksen päätöksestä, jonka mukaan syyskokoukset pidetään Finnkinon marraskuun alussa valmistuvassa monisaliteatterissa Oulussa to 30.11.2006, hallituksen kokoukset jo päivää ennen.

SES:n levityspäällikkö Harri Ahokas esiintyi Filmikamarin vuosikokouksessa kutsuttuna vieraana kertomassa näkemyksiään säätiön tukivalikoiman uusimmasta tulokkaasta, toimintatuesta. Esityksessään hän kertoi esimerkkejä sellaisista hankkeista, jotka ovat olleet teatterin toiminnan kannalta onnistuneita ja parhaassa tapauksessa kasvattaneet kävijämääriä ja laajentaneet yleisöpohjaa.


Elokuvatietoja netistä

Suomen elokuva-arkisto ja Valtion elokuvatarkastamo julkistivat elokuvatietojen hakuun tarkoitetun Elonet -verkkopalvelun 31.5.2006. Elonet sisältää tietoja kotimaisista ja Suomessa levitetyistä ulkomaisista elokuvista sekä niiden tekemiseen osallistuneista henkilöistä ja yhtiöistä. Elonetissä on tietoja noin 150.000 elokuvasta ja yli 200.000 elokuvien tekoon osallistuneesta henkilöstä. Tietokanta sisältää tietoja niin lyhyistä kuin pitkistäkin elokuvista.

Hakuja tietokantaan voi tehdä muun muassa elokuvan tai henkilön nimen, valmistumisvuoden tai -maan mukaan sekä lukuisilla muilla hakuehdoilla.
Mikä oli Tauno Palon ensimmäinen elokuvarooli? Kuinka monessa elokuvassa Regina Linnanheimo näytteli? Kuka näyttelikään naispääosaa Hitchcockin Psykossa? Minä vuonna Renny Harlinin ohjaama Die Hard 2 valmistui ja milloin se tuli ensi-iltaan Suomessa? Elonet vastaa näihin ja moneen muuhun kysymykseen.

Elonet on kotimainen vastine netissä laajaa suosiota saavuttaneille elokuvatietokannoille. Palvelu löytyy osoitteesta www.elonet.fi ja on käytettävissä ilmaiseksi.
Palvelun tietosisällöstä vastaavat Suomen elokuva-arkisto ja Valtion elokuvatarkastamo. Teknisen toteutuksen on tehnyt W-Create Oy ja ulkoasun on suunnitellut Pro-visual Oy. Lisätietoja: Tapio Riihimäki, Suomen elokuva-arkisto tapio.riihimaki@sea.fi  puh. 09 6154 0205.


Palkankorotukset 1. 6.2006 lukien

Elokuvateattereita koskevan työehtosopimuksen mukaisesti henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2006 lukien 2,1 %.

Vähimmäispalkat 1.6.2006 alkaen:

Vaativuustaso 1 7,30 euroa / tunti
Vaativuustaso 2 7,02 euroa / tunti


Nordiskin johto vaihtui: Jouko Jämsän tilalle Katarina Nyman

Nordisk Film Theatrical Distribution Oy:n kaupallinen johtaja Jouko Jämsä lopetti tehtävässään 31.5.2006. Kaupallisen johtajan tehtävään nimitettiin yhtiössä markkinointipäällikkönä toiminut Katarina Nyman, joka aloitti tehtävässään 1.6.2006.
Katarinan yhteystiedot: 09 4764 4667, katarina.nyman@nordiskfilm.com.

UIP:n levitysoikeudet Finnkinolle

Finnkino Oy ja United International Pictures (UIP) ovat solmineet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen teatterielokuvien levityksestä Suomessa. UIP:n kautta Finnkinon levitykseen tulee Universal ja Paramount -studioiden elokuvat mukaan lukien Dream-works -yhtiön filmit. Sopimus astuu voimaan 1.8.2006. Ensimmäiset filmit uuden sopimuksen myötä ovat Jennifer Anistonin tähdittämä romanttinen komedia Break Up sekä Michael Mannin uusin trilleri Miami Vice. Finnkino edustaa UIP:tä tällä hetkellä tytäryhtiöidensä kautta myös kaikissa Baltian maissa.

UIP:n levitystoiminnasta vastaa Markku Koistinen, jonka vastuulla on edelleen myös Baltian levitystoiminnan sekä Finnkinon kansainvälisten projektien koordinointi.
Markku Koistinen kuuluu Finnkinon johtoryhmään. UIP:n palveluksessa jo ollut Ulla Leisio siirtyy kesän aikana Finnkinon palvelukseen jatkamaan yhteistyötä päämiehen kanssa. Mika Nieminen siirtyy myyntipäällikön tehtävään Finnkinon yritysmyynnistä. Mika on tullut Finnkinon palvelukseen vuonna 1997 Jyväskylän teatteripäälliköksi ja on vuodesta 2000 lähtien työskennellyt Finnkinon markkinoinnissa. Markkinoinnin vastuuhenkilö tiedotetaan myöhemmin.
Lisätietoja: Markku Koistinen, p. 050 5173 552, Mika Nieminen, p. 0400 418 932.


Keväisiä uutisia Koulukinosta

Koulukinossa on valmistunut uusia oppimateriaaleja: Lassie, Tyttö, sinä olet tähti ja Walk the Line. Elokuvalista on pitkä ja lavea, päivähoitoikäisistä lukiolaisiin.
Koulukino-kävijöitä on laskettu vuoden 2006 tammi-huhtikuussa jo 42.955.
Elokuvalista ja oppimateriaalit tutusta osoitteesta www.koulukino.fi . Aineisto on nyt myös pdf-muodossa, jonka lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelmisto. Sen voi ladata Koulukinon sivuilta.

Katsojatilaston valossa mikään ei viittaa siihen, että mediassa kiihkeänä käynyt keskustelu kouluretkien rahankeruusta olisi vähentänyt koulukinokäyntejä.
Vanhemmat saavat kustantaa koulukinokäyntejä, kuten myös muita kulttuuriretkiä, kunhan ne perustuvat vapaaehtoisuuteen.
Mediamuffinssi -hankeen myötä päiväkotilapset ovat käyneet ahkerasti oikeassa elokuvateatterissa. Käykää tutustumassa hankkeeseen netissä www.mediamuffinssi.fi . Sieltä löytyy helposti Mediamuffinssi –hankeen alla suositeltavat elokuvat ja oppimateriaalit.
Koulukinoterveisin Outi Freese ja Anna-Liisa Puura-Castrén.


Kuulumisia Karjalasta – Eläkeläiset löysivät elokuvateatterin

Iloksemme saamme SEOL:n toimistoon silloin tällöin kirjeitä ja uutisia maakunnista Elokuvasihteeri Pekka Silvennoinen lähetti meille toukokuun lopulla oheisen tiedotteen:
Joensuussa joulukuussa 2005 toimintansa aloittaneen eläkeläisille suunnatun elokuvakerho Hopeatähden kevätkausi päättyi yleisömenestykseen. Markku Pölösen Onnen maa -elokuva esitettiin elokuvateatterikeskus Tapiossa 17.5. ja keräsi 131 maksanutta katsojaa. Elokuvan esitteli ohjaaja Markku Pölönen, joka toi mukanaan myös ennen näkemätöntä kuvamateriaalia elokuvan tekovaiheista.

Hopeatähden kevään esityksissä kävi keskimäärin 92 katsojaa. Kerhossa esitettiin sekä kotimaisia että ulkomaisia elokuvia, uutuuksia ja klassikoita. Suurimman suosion sai ohjaaja Ilkka Vanteen elokuva Lupaus, 173 katsojaa.

”Joensuussa kehitetty malli uusien kohderyhmien löytämiseksi elokuvateattereihin on onnistunut. Tätä mallia voisi levittää myös muualle Suomeen. Esimerkiksi alueelliset elokuvakeskukset voisivat toimia järjestäjinä”, toteaa elokuvasihteeri Pekka Silvennoinen Pohjois-Karjalan alueellisesta elokuvayhdistyksestä. Elokuvakerhon alustajan toimii elokuvakriitikko Mikko Varis ja järjestäjätahoina toimivat Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys, Opintotoiminnan keskusliitto ry (OKRY), Savon Kinot Oy ja Digitaalisen elokuvateatterikeskuksen kehittämisprojekti (DEK). Hopeatähti jatkaa toimintaansa syksyllä 2006.


Vuoden 2007 Ystävänpäivä -kampanjaa valmisteleva toimikunta

Sekä SEOL:n että SEL:n hallitukset ovat valinneet jäsenensä ensi vuoden Ystävänpäivä -kampanjaa valmistelevaan työryhmään. Jo kahtena vuonna SEOL:n edustajina olleet Juanita Adams ja Kimmo Lohman halusivat edelleen jatkaa ansiokasta työtään SEOL:n edustajina. SEL:n hallitus valitsi peräti kolme jäsentä, kaikki uusia: Sari Leinala (Scanbox), Peter Toiviainen (Sandrews) ja Heikki Mäkelä (Finnkino). Työryhmä kokoontunee heti kesälomien jälkeen. Kampanja oli tänä vuonna varsin onnistunut keräten tuplaten katsojia vuoden 2005 kampanjaan verrattuna, noin 42.000 katsojaa ympäri maan.


Kysymys: haluatteko Cinema-tapahtumille jatkoa?

Heitämme jäsenistölle pohdittavaksi olisiko syytä jatkaa nyt kaksi vuotta tauolla ollutta Cinema-tapahtumasarjaa. Tapahtuma on osoittautunut joka kerta varsin onnistuneeksi keräten sekä toimistojen että teattereiden edustajia runsaasti paikalle.

Olisiko joku teistä valmis järjestämään tapahtuman niin, että ohjelma suunniteltaisiin Filmikamarissa ja täältä tarjottaisiin myös käytännön järjestelyapua, kuten ennenkin? Ja olisiko syytä lisätä Cinema-tapahtuman yhteyteen myös yleisölle suunnattuja näytäntöjä ja siten saada lisää näkyvyyttä? Vastatkaa – mieluiten sähköpostilla tai faksilla – kesäkauden aikana. Pohdimme asiaa saatuamme palautetta kentältä.


Muistakaa lähettää muutokset Elokuvakalenteriin 2007 kesäkuun loppuun mennessä!Mukavaa juhannusta ja alkanutta elokuvakesää
SUOMEN ELOKUVATEATTERILIITTO – SEOL ry
Kaisaniemenkatu 3 B 29, 00100 Helsinki
puh. 09 6877 2312, faksi 09 6877 2320
e-mail: filmikamari@filmikamari.fi  


Tero Koistisen raportti DigiTraining Plus – seminaarista:
www.cadimef.net/dek/ajankohtaista_DigiTraining%20Plus%202006.htm?id=3