SEOL-tiedote 3/2009

Sisällys
• Henkilöstömuutoksia Filmikamarissa
• Elokuvakasvatuskysely opettajille
• Elokuvateattereiden digitointitilanne
• SES:n erillismäärärahan toinen hakukierros
• Jasmin Louhivuori elokuvakontaktin toiminnanjohtajaksi
• Luvattoman verkkojakelun vähentämistoimista arvio
• Elokuvasäätiö julkaisi vuoden 2008 elokuvatilastot
• OPM julkaisi ehdotuksensa 2010 talousarvioon


Henkilöstömuutoksia Filmikamarissa

Suomen Filmikamari ry:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Raija Nurmio jättää elokuun lopussa omasta pyynnöstään toimitusjohtajan tehtävät. Yli kolmekymmentä vuotta Filmikamarin palveluksessa työskennellyt Nurmio toimii syyskuusta alkaen Filmikamarissa asiantuntijatehtävissä.

– Pitkä ura – ensin elokuvasäätiön palveluksessa ja sitten yli kolmekymmentä vuotta Suomen Filmikamarissa – on tarjonnut loistavan aitiopaikan elokuva-alaan koko sen moninaisuudessa. On ollut hienoa olla mukana yhdessä upeiden ihmisten kanssa kehittämässä suomalaista elokuva-alaa, toimitusjohtaja Raija Nurmio toteaa. – Elokuva-ala on jatkuvasti uusien haasteiden edessä. Tässä kohtaa on hyvä saada uutta vahvistusta Filmikamariin ja annan mielelläni asiantuntemukseni heidän käyttöönsä.

1. syyskuuta alkaen Suomen Filmikamari ry:n toimitusjohtajana aloittaa FM Tero Koistinen. Hän on ollut vuodesta 2006 Suomen elokuvateatteriliiton toiminnanjohtaja. Koistinen vastaa Filmikamarin lisäksi edelleen Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry:n toiminnasta ja uutena Suomen elokuvatoimistojen liitto – SEL ry:stä.

Filmikamarin uutena työntekijänä aloittaa TaM Nina Laurio. Lauriolla on yli kymmenen vuoden ura tuottajana (muun muassa Espoon viimeinen neitsyt, Sooloilua) ja vahva kokemus elokuva-alan järjestötoiminnasta. Laurio tulee Suomen elokuvatuottajien keskusliitto – SEK ry:n toiminnanjohtajaksi ja hän vastaa myös Filmikamarin toimistopäällikön tehtävistä.

Filmikamarin yhteystiedot ja henkilöstö 1. syyskuuta alkaen

Kaisaniemenkatu 3 B 29
00100 Helsinki
fax: (09) 6877 2320
filmikamari[ät]filmikamari.fi
www.filmikamari.fi

toimitusjohtaja
Tero Koistinen
(09) 6877 2315
050 323 8582
etunimi.sukunimi[ät]filmikamari.fi

Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry:n toiminnanjohtaja
Nina Laurio
(09) 6877 2312
050 3366 393
etunimi.sukunimi[ät]filmikamari.fi

kassa ja kirjanpito
Merja Tolvanen
(09) 6877 2313
etunimi.sukunimi[ät]filmikamari.fi

Asiantuntija
Raija Nurmio
(09) 6877 2311
050 555 2949
etunimi.sukunimi[ät]filmikamari.fi

Elokuvakasvatuskysely opettajille

Koulukino ry on tehnyt yhdessä Suomen elokuvasäätiön kanssa elokuvakasvatuskyselyn koulujen opettajille.

Kyselyn tarkoituksena on auttaa elokuva-alan toimijoita kehittämään elokuvakasvatusta koulujen, opettajien ja oppilaiden kannalta parhaaseen mahdolliseen suuntaan. Tavoitteena on myös selvittää opettajien näkemyksiä elokuvien esittämisestä osana opetusta. Samalla pyritään kartoittamaan kouluissa toteutettavaa elokuvakasvatusta ja keräämään palautetta kouluille suunnatuista oppimateriaaleista.

Kyselyn kannalta olisi erittäin tärkeää, että teatterit välittäisivät kyselyn internet-linkin opettajakontakteilleen.

https://www.survette.com/21806-17249-977@koulu&kino
 

Elokuvateattereiden digitointitilanne

Elokuvateattereiden digitointi Suomessa etenee – nopeammin kuin osa meistä on uskonutkaan. Suomessa tilanne on samanlainen kuin muuallakin: 3D on tällä hetkellä digitointia eteenpäin vievä voima, siitä huolimatta, että digitoinnista voi parhaimmillaan olla elokuvateatterille etua myös ilman 3D:tä.

Suurin osa digisaleista on saanut elokuvasäätiön tukea. Tästä kuuluu luonnollisestikin kiitos opetusministeriölle, jossa on ymmärretty digitoinnin tarve elokuvateatteriverkoston yhtenä turvaajana.

Elvytysvarojen suuntaaminen myös elokuvateattereiden kehittämiseen oli erinomainen päätös. Nyt on vain toivottava, että muun muassa de minimis -tuen mahdollisuus antaa myös pienille teattereille riittävät mahdollisuudet digitointi-investointeihin.

SEOL:ilta kysellään tavan takaa, kuinka monta digisalia Suomessa on. Oheinen tilasto kertoo tämänhetkisen tilanteen – ja osan tulevaakin. Juuri nyt digitoituja saleja on 31, joista 27 salissa on 3D-laitteisto. 3D-salien ja digisalien määrän ero johtuu pääasiassa siitä, että Xpand-3D-laitteisto on siirrettävissä salista toiseen. 3D-järjestelmistä Suomessa on tässä vaiheessa käytössä vain Dolbyn ja Xpandin laitteistoja.

SEOL:in laskelmien mukaan Suomessa oli viime vuonna 307 elokuvasalia. Digitointitilaston perusteella Suomessa on vuoden loppuun mennessä digitoitu vähintään 14 % elokuvasaleista.

Arviot tulevista digisaleista perustuvat elokuvasäätiön tukipäätösten tulkintaan. Tilanne muuttunee vielä syyskuun tukihakukierroksen jälkeen. Hakuilmoitukset löytyvät tästä tiedotteesta.

Mikäli huomaatte tilastossa virheitä, olkaa ystävällisiä ja ilmoittakaa SEOL:iin. Tilaston ylläpitämisen kannalta olisi myös verratonta, jos kertoisitte meille digilaitteistojenne asennuksista.

LINKKI: Digisalit 24.8.3009

SES:n erillismäärärahan toinen hakukierros

Elokuvateattereiden digitalisointihankkeet

Opetusministeriö on myöntänyt Suomen elokuvasäätiölle valtionavustuksena yhteensä 1 000 000 euroa käytettäväksi elokuvateattereiden digitalisointiin. Tuki on tarkoitettu osarahoitukseksi elokuvateatterin digitaalisten esityslaitteistojen hankintoihin erityisesti pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla. Erityisistä syistä tukea voidaan myöntää myös muille paikkakunnille eli myös arthouse-ohjelmistoa esittävät teatterit kuuluvat tuen piiriin. Tuki on muiden elokuvasäätiön tukien tapaan harkinnanvaraista ja perustuu säätiön tukiohjeisiin.

Kaikissa tapauksissa tuenhakijan on täytettävä elokuvateatterin toimintaan liittyvät ammatilliset vaatimukset.

Elokuvasäätiö julistaa erillismäärärahan elokuvateatteritoimintaa harjoittavien yhteisöjen haettavaksi. Kyseessä on määrärahan toinen hakukierros. Hakuaika päättyy keskiviikkona 30.9.2009 klo 16.00.

Tukea haettaessa käytetään tätä tarkoitusta varten tehtyä erillistä lomaketta. Digitalisointihankkeissa tarjouspyyntöjä tarvitaan vähintään kahdelta (2) laitetoimittajilta.

Tarkat tiedot tuen hakuun liittyvistä yksityiskohdista on mainittu SES:n levitystoiminnan tukiohjeissa, jotka löytyvät elokuvasäätiön nettisivuilta Ohjeet ja lomakkeet -osiosta.

Tuen hakijan on ilmoitettava, koskeeko hakemus de minimis -säännön mukaista avustusta vai EU:n komission elokuvan valtiontukipäätöksen (K(2008) 6350 lopullinen) ehtojen mukaista tukea.

Kunnossapitohankkeet

Opetusministeriö on myöntänyt Suomen elokuvasäätiölle valtionavustuksena yhteensä 1 000 000 euroa käytettäväksi elokuvateattereiden kunnossapitohankkeisiin. Tuki on tarkoitettu osarahoitukseksi elokuvateatterin kunnostukseen, tilojen modernisointiin ja asiakasviihtyvyyden parantamiseen erityisesti pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla. Erityisistä syistä tukea voidaan myöntää myös muille paikkakunnille eli myös arthouse-ohjelmistoa esittävät teatterit kuuluvat tuen piiriin. Tuki on muiden elokuvasäätiön tukien tapaan harkinnanvaraista ja perustuu säätiön tukiohjeisiin.

Kaikissa tapauksissa tuenhakijan on täytettävä elokuvateatterin toimintaan liittyvät ammatilliset vaatimukset.

Elokuvasäätiö julistaa erillismäärärahan elokuvateatteritoimintaa harjoittavien yhteisöjen haettavaksi. Kyseessä on määrärahan toinen hakukierros. Hakuaika päättyy keskiviikkona 30.9.2009 klo 16.00.

Tukea haettaessa käytetään tätä tarkoitusta varten tehtyä erillistä lomaketta. Tarkat tiedot tuen hakuun liittyvistä yksityiskohdista on mainittu SES:n levitystoiminnan tukiohjeissa, jotka löytyvät elokuvasäätiön nettisivuilta Ohjeet ja lomakkeet -osiosta.

Tuen hakijan on ilmoitettava, koskeeko hakemus de minimis -säännön mukaista avustusta vai EU:n komission elokuvan valtiontukipäätöksen (K(2008) 6350 lopullinen) ehtojen mukaista tukea.

Lisätietoja:
Hallintopäällikkö Niina Otva tai kotimaan levityspäällikkö Harri Ahokas
(etunimi.sukunimi@ses.fi)
tai p. (09) 6220 300.

Jasmin Louhivuori elokuvakontaktin toiminnanjohtajaksi

Suomen elokuvakontakti ry:n tiedote 3.8.2009

Suomen elokuvakontakti ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi ja Kettupäivät-lyhytelokuvafestivaalin festivaalijohtajaksi on valittu Jasmin Louhivuori. Toiminnanjohtajan tehtävään Louhivuori (s.1975) siirtyi Espoon kaupungin kulttuuripalveluista, jossa hän on toiminut kulttuurituottajana vuodesta 2006. Hän aloittaa tehtävässään 3.8.

Louhivuori on valmistunut Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta mediatuottajaksi v. 2003 ja on työskennellyt elokuvatuotannoissa eri tuotantopuolen tehtävissä vuodesta 1998.

Vuodesta 2004 Suomen elokuvakontakti ry:n toiminnanjohtajana toiminut Leena Närekangas siirtyi DocPointin toiminnanjohtajaksi 1.7.2009.

Lisätiedot:
Jasmin Louhivuori puh. 6129 7250, gsm 050 5273029
Suomen elokuvakontakti ry
Pohjoisranta 20 B 23
00170 Helsinki
www.elokuvakontakti.fi
www.kettupaivat.fi

Luvattoman verkkojakelun vähentämistoimista arvio

Opetusministeriön tiedote 19.8.2009

Opetusministeriön työryhmä pitää nykyisen lainsäädännön keinoja toimivina luovien sisältöjen, kuten elokuvan, musiikin ja pelien, luvattoman verkkojakelun vähentämiseksi. Lainsäädäntö mahdollistaa luvattomaan verkkojakeluun puuttumisen. Oikeudenhaltija voi nostaa tekijänoikeuden loukkaajaa vastaan siviilikanteen tuomioistuimessa tai pyytää asiassa poliisitutkintaa. Työryhmän työ on jatkoa syksyllä 2008 käydyille luovien sisältöjen toimialakeskusteluille.

Käytännössä vertaisverkossa tapahtuneen tekijänoikeuden loukkauksen selvittely on mahdollista vasta siinä vaiheessa, kun asia on joko edennyt poliisitutkintaan tai teleyritykseen kohdistuva hakemusasia liittymänhaltijan yhteystietojen luovuttamisesta on ratkaistu tuomioistuimen päätöksellä.

Työryhmä määritti ne lainsäädäntöalueet, joihin olisi tarpeen tehdä muutoksia niin sanotun ilmoitusmenettelyn käyttöönottamiseksi. Ilmoitukset yksittäisille liittymänhaltijoille olisivat nykyisiä keinoja pehmeämpi vaikutuskeino. Varsinkin nuorilla olisi mahdollisuus korjata käyttäytymistään ilman, että asia etenee poliisitutkintaan tai tuomioistuimeen. Myös lasten ja nuorten vanhemmat saisivat tiedon, jos liittymää käytetään luvattomiin tarkoituksiin.

Ilmoitusmenettelyssä oikeudenhaltija voisi määrämuotoisella ilmoituksella kehottaa liittymänhaltijaa tekijänoikeuden loukkauksen lopettamiseen. Liittymänhaltija on useimmiten sama henkilö tai samaan talouteen kuuluva kuin tekijänoikeuden loukkaaja. Teleyrityksen tehtävänä olisi selvittää ilmoituksen saajan henkilötiedot tietojärjestelmästään ja välittää ilmoitus perille liittymänhaltijalle. Ilmoitusten vaikutuksia seurattaisiin oikeudenhaltijoiden toimesta. Jos tekijänoikeuden loukkaus ei lopu ilmoituksella, oikeudenhaltija voisi hakea oikeussuojaa nykyisessä lainsäädännössä säädetyillä keinoilla. Oikeudenhaltijat korvaisivat teleyritykselle aiheutuneet kulut.

Ilmoitusmenettely edellyttäisi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamista. Laki ei salli viestin tunnistamistietojen käsittelyä ilmoitusten välittämiseksi liittymänhaltijoille.

Liittymänhaltijan henkilötietojen luovuttamiseen ja verkkoyhteyksien katkaisemiseen tarvittaisiin edelleen tuomioistuimen määräys.

Ilmoitusmenettely vaikuttaisi tietoverkkojen käyttäjien sähköisen viestinnän luottamuksellisuuteen ja yksityisyyden suojaan. Punnintaa tekijänoikeuden, sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan suhteen jatketaan asian mahdollisessa jatkovalmistelussa.

Työryhmän muistio lähetetään lausuntokierrokselle. Lausuntoaika päättyy 30.10.2009.

– Luovien sisältöjen luvaton verkkojakelu; Lainsäädännölliset keinot -muistio (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:21)
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Luovien_sisaltojen_luvaton_verkkojakelu_Lainsaadannolliset_keinot.html

Lisätietoja: hallitussihteeri Marko Rajaniemi, opetusministeriö, puh. (09) 160 77946


Elokuvasäätiö julkaisi vuoden 2008 elokuvatilastot

Suomen elokuvasäätiö julkaisi heinäkuun alkajaisiksi viime vuoden elokuvatilastot. Komeaa statistiikka-pdf-tiedostoa voi käydä tutkailemassa osoitteesta http://www.ses.fi/dokumentit/Elokuvavuosi%202008.pdf
 

Opetusministeriö julkaisi ehdotuksensa 2010 talousarvioon

Opetusministeriön elokuussa julkaisemassa budjettiehdotuksessa vuodelle 2010 esitetään elokuvan tuotantoon ja levitykseen 20 236 000 euroa (2009: 17 736 000 euroa), elokuvateattereiden digitalisoinnin edistämiseen 950 000 euroa, elokuvakulttuurin edistämiseen 4 082 000 euroa ja lasten- ja nuorten elokuvakulttuurin kehittämiseen 1 062 000 euroa.

Elokuva-alaa koskevina tavoitteina esitetään muun muassa:

– Audiovisuaalisen kulttuurin tuotekehitystä, tuotantoa ja jakelua edistetään sekä turvallista mediaympäristöä kehitetään. Kuvaohjelmalainsäädäntöä koskeva hallituksen esitys viimeistellään ja muodostetaan Valtion elokuvatarkastamosta Medianeuvosto.
– Tekijänoikeuslainsäädäntöä kehitetään ja tuetaan hyviä käytäntöjä tekijänoikeuspolitiikassa. Edistetään tekijänoikeusjärjestelmän sivistyksellisten tavoitteiden mukaisia ratkaisuja, joilla tuetaan opetusta ja tutkimusta sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden toimintaa. Vahvistetaan tekijänoikeustietämystä peruskouluissa.
– Toimeenpannaan rakennerahastokauden 2007—2013 ESR:n valtakunnallisia kehittämisohjelmia. Edistetään elokuvien esitys- ja jakelutoiminnan modernisointia alueellisesti kattavan elokuvateatteriverkoston vahvistamiseksi. Tuetaan audiovisuaalisen alan ammattilaisten ja yrittäjien alueellista toimintaa ja alan osaamista ja alan tarpeisiin soveltuvia täsmäkoulutushankkeita.
– Lastenkulttuuripoliittista ohjelmaa toimeenpannaan tukemalla mm. Taikalamppuverkoston toimintaa lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden ja taidekasvatusmahdollisuuksien alueellisen saatavuuden parantamiseksi. Tuetaan monipuolisen eri ikäryhmille suunnatun audiovisuaalisen kulttuurin tarjontaa ja parannetaan elokuvaklassikoiden saatavuutta. Tuetaan medialukutaitoa, media- ja elokuvakasvatusta, lasten ja nuorten elokuvatarjontaa.
– Elokuvatarkastamon yhteyteen perustetaan syksyllä 2010 medianeuvosto ja sen tehtäviin liittyen kaksi mediakasvatuksen asiantuntijavirkaa. Tehdään kansainvälisiä ja kansallisia vertailu- ja tarveselvityksiä, lisätään tiedottamista medianeuvostoon ja mediakasvatukseen sekä kuvaohjelmalain uudistukseen liittyen. Käynnistetään mediakasvatussivuston suunnittelu.

Budjettiesitys löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta (pdf)
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2010/liitteet/PL29_.pdf  

SEOL toivottaa hyvää syksyä ja riehakasta Cinemaa!
Kaisaniemenkatu 3 B 29, 00100 Helsinki, puh. (09) 6877 2315, faksi (09) 6877 2320