SEOL-tiedote 2/2007

Sisällys
– Satavuotisjuhlinnan elokuvatarjonta
– UNIC vaatii siedettäviä ”ikkunoita”
– Ilmoittautumiset Cannesiin
– DigiTraining Plus neljättä kertaa
– Koulujen mahdollisuudet katsoa kuvatallenteita lisääntyivät
– Koulukinon uutiskimara
– Ystävänpäivä 2007

Satavuotisjuhlinnan elokuvatarjonta

Suomalaisen näytelmäelokuvan 100-vuotisen taipaleen juhlistamiseksi Filmikamari on kerännyt elokuvatoimistoilta listan saatavilla olevista kotimaisista elokuvista. Listauksessa ovat mukana myös Suomen elokuva-arkiston uudet klassikkokopiot, jotka on luvattu teattereiden käyttöön. Toivomme, että mahdollisimman monessa teatterissa tuotaisiin ohjelmistossa esille kotimainen elokuva, ja tapahtumia sekä erikoisnäytöksiä järjestettäisiin ahkerasti.

Teatterit tuntevat parhaiten oman teatterinsa yleisön ja alueensa kiinnostuksen kohteet. On teatterin suunnitelmissa sitten useamman elokuvan teematapahtuma tai yksittäisten juhlaelokuvien esittäminen, kannattaa varmaan miettiä, onko listassa elokuvia esimerkiksi joltakulta ohjaajalta tai näyttelijältä, mikä kiinnostaisi paikallisesti, tai saisiko tarjolla olevista elokuvista kasattua paikallisesti kiinnostavan teemakokonaisuuden.

100-vuotisjuhlaviikko on viikko 22, mihin tapahtumien toivotaan pääasiassa keskittyvän. Toki koko vuosi on käytössä, jos viikko 22 tuntuu hankalalta tai kopioista on juuri sille viikolle kova kilpailu.

Suomen elokuva-arkisto on tehnyt juhlavuoden käyttöön uusia polyesterikopioita – ne ovat siis ajettavissa esim. lautaskoneilla. Kopiot ovat käytettävissä koko juhlavuoden ajan. Elokuvat ovat normaaliformaatissa (1:1.37), paitsi Vaihdokas-elokuva (1:1.33) mutta sen voi esittää kutakuinkin oikein cinemascopen portilla.

Juhlavuoden tapahtumien osarahoitusta varten opetusministeriö on myöntänyt Suomen filmikamarille avustuksen. Filmikamari ja SEOL tulevat tukemaan teattereiden tapahtumien markkinointia, lähinnä ilmoituskustannuksia. Jotta tuen määrää voitaisiin alustavasti budjetoida, ilmoittakaa mahdollisimman nopeasti suunnittelemienne tapahtumien teema, määrä ja laajuus osoitteeseen filmikamari@filmikamari.fi

Satavuotisen näytelmäelokuvan näkyvyyden lisäämiseksi teattereissa Filmikamari on teettänyt juhlajulisteet: toisessa julisteessa on näyttävästi juhlavuoden logo ja toisessa kuva jokaisesta 2007 ensi-iltansa saavasta kotimaisesta näytelmäelokuvasta. Julisteet tullaan lähettämään teattereille piakkoin.

Satavuotislogo on ladattavissa Filmikamarin nettisivuilta osoitteesta www.filmikamari.fi

Elokuvalistaus SEOL-tiedotteen liitteenä. Ja ei kun ideoimaan!

UNIC vaatii siedettäviä ”ikkunoita”

Kansainvälinen elokuvateatteriliitto UNIC vaati Berliinin elokuvajuhlilta lähettämässään tiedotteessa (16. helmikuuta) eurooppalaisilta elokuvien levityksen julkisilta tukijoilta, että tukiessaan sekundaarisia elävän kuvan levitysmuotoja (DVD, VOD jne.) ne ottaisivat huomioon, että teatteri-ensi-illan ja esimerkiksi DVD-julkaisun välissä on oltava riittävän iso ”ikkuna”. Toisin sanoen elokuvalle on annettava riittävä aika tehdä tulosta elokuvateatterissa ennen sen julkaisua muualla.

UNIC:in tiedotteen mukaan elokuvat tehdään elokuvateatteriin. Se on niiden ainoa alkuperäinen ja aito esityspaikka. Elokuvateatterilevityksellä on myös suuri vaikutus ”käytetyn elokuvan” markkinoinnissa. Menestyksekäs teatterilevitys kun nostaa elokuvan myyntiarvoa niin DVD-markkinoilla kuin muillakin levitysalustoilla. Siksi varsinkaan julkisesti tuetun elokuvajakelun ei ole syytä kannibalisoida elokuvien teatterilevitystä.

UNIC:in tiedote löytyy pdf-muodossa kokonaisuudessaan osoitteesta http://lyhytlinkki.net/?7clcwdly

Ilmoittautumiset Cannesiin

Cannesin festivaalin ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta
http://www.festival-cannes.fr

Lukekaa ilmoittautumisohjeet huolella. Teatterinomistajan pitää ilmoittautumisensa jälkeen lähettää lomake ja vaaditut liitteet UNIC/FNCF:n toimistoon osoitteella unic@fncf.org tai postitse 15 rue de Berri – 75008 Paris, France.

Rekisteröinnin vahvistuksen (Accreditation request slip) mukana pitää lähettää

1. virallinen asiakirja, joka todistaa että olette elokuvateatterinomistaja/hoitaja – esim. valokopio ammattikortista (professional card) tai yhtiönne kirje, joka todistaa että olette elokuvateatterinomistaja/hoitaja;
2. käyntikortti;
3. tuore passikuva, mutta vain mikäli ette onnistu lähettämään valokuvaa Cannes Festival -nettisivuille.

Osoitteesta http://reg.cannesinteractive.com saatte tietoa ilmoittautumisenne edistymisestä käyttämällä tunnusnumeroanne (reference number), joka löytyy vahvistuslipukkeesta (Accreditation request slip). UNIC hyväksyy enintään 2 henkilöä per teatteri. Rekisteröinnin on tapahduttava ennen 21. huhtikuuta.

DigiTraining Plus neljättä kertaa

Media Salles järjestää neljännen kerran Barcon tehtailla Belgian Kuurnessa DigiTraining Plus – New Technologies for European Cinemas -kurssin. Koulutus järjestetään 28. maaliskuuta ja 1. huhtikuuta välisenä aikana.

Päivien aikana tutustutaan useiden esitelmöitsijöiden johdattamana monipuolisesti niin digitaaliseen esitysteknologiaan kuin sen tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin. Kurssi on erittäin hyvä vuosittainen päivitys digitaalisen elokuvateatteritoiminnan ja digitaalisen elokuvajakelun ajankohtaisiin kysymyksiin.

Kurssin hinta on 500 euroa, jos ilmoittautuminen tapahtuu ennen 23. helmikuuta – joten kiirettä pitää, jos haluaa osallistua koulutukseen kokonaisedullisesti. Hinta nousee 600 euroon ensimmäisen deadlinen jälkeen Kurssimaksu sisältää oppimateriaalit, majoituksen ja ruokailut.

Lisätietoja: http://www.mediasalles.it/training/training.htm

Koulujen mahdollisuudet katsoa kuvatallenteita lisääntyivät

Vuoden 2006 alusta lähtien Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos on tarjonnut kunnille mahdollisuuden sopia kotimaisten elokuvien opetuskäytöstä keskitetysti. Loppuvuodesta lupakäytäntöä helpotettiin entisestään tekemällä koulukohtainen sopiminen mahdolliseksi.

Nyt myös ulkomaiset elokuvat ovat osin opetuskäytön ulottuvilla yhteisellä luvalla. Umbrella Licence yleislupa sallii tiettyjen ulkomaisten elokuvayhtiöiden video- ja DVD-elokuvien esittämisen kouluissa. Samalla tavalla kuin kotimaisiakin tallenteita, Umbrella-sopimukseen kuuluvia video- ja DVD-elokuvia voi ostaa, lainata tai vuokrata laillisesta lähteestä ja tallenteilla on rajaton esitysoikeus. Koulukohtainen vuosimaksu on kolme euroa oppilasta kohden.

Umbrella Licence -yleislupa kattaa elokuvia useilta Hollywoodin studioilta, kuten esimerkiksi Paramount, Universal Pictures, Dreamworks, Miramax ja Twentieth Century Fox. Yleislupaan voi tutustua internet-osoitteessa www.mplc.fi.

Muut ulkomaiset elokuvat jäävät, ainakin toistaiseksi, lisenssin ulkopuolelle. Lupa esimerkiksi ruotsalaisen tai ranskalaisen tallenteen esittämiseen tulee siis edelleen kysyä tuotantoyhtiöltä.

Elokuvien ja muiden av-tallenteiden esittämiseen koulussa tarvitaan aina lupa. Lyhyttäkään pätkää ei saa näyttää ilman lupaa.
Lisätietoja: www.tuotos.fi, www.mplc.fi.

Teksti perustuu Tuotoksen toiminnanjohtajan Kirsi Niittyinperän artikkeliin Opettaja-lehden numerossa 6a/2007.

Koulukinon uutiskimara

Koulukinon toimintaa kehitetään vuonna 2007 uuden hallituksen voimin:
Nina Koljonen (pj), Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry
Tero Koistinen (vpj), Suomen elokuvateatteriliitto SEOL ry
Maija Kuusi, Suomen elokuvatoimistojen liitto SEL ry
Kaisu Tapaninen, Keski-Suomen elokuvakeskus ry
Anu Vainio, Mediakasvatuskeskus Metka ry
Cilla Werning, Suomen elokuvakontakti ry
Yrjö Räikkälä (asiantuntijajäsen), Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry

Kysely elokuvateattereille
Tänä vuonna kartoitetaan alueellista koulukinotoimintaa ja kerätään tietoa erilaisista koulukinokäytänteistä eri puolilta Suomea. Lähetämme jo viikolla 9 kyselyn kaikille elokuvateattereille ja elokuvakeskuksille.

Mediamuffinssi-koulutukset
Opetusministeriön Mediamuffinssi-hanke jatkuu vielä tämän vuoden. Elokuvateattereissa järjestettäviä koulutuksia on tänä keväänä 7.3. Lappeenrannassa, 14.3. Kuopiossa, 21.3. Porissa ja 17.4. Tampereella.

Mediakasvatuksellista tukea mediasisältöjen tuottajille
Opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeesta myönnettiin Koulukinolle projektirahoitus hankkeelle, joka on suunnattu tekijöille ja tuottajille. Sitä tulee vetämään elokuvatuottaja Leila Lyytikäinen. Hän aloittaa työssään 1.3.2007. Hankkeen tavoitteena on mm. lastenelokuvan markkinoinnin kehittäminen.

Dvoted
Yhteispohjoismainen nuorille elokuvaharrastajille suunnattu nettisivusto on jo löytänyt käyttäjiä. Käykää tutustumassa sivustoon osoitteessa www.dvoted.net. Sivustoa voi vapaasti linkittää linkkilistoille! Lisätietoja voi kysyä Suomen dvoted-toimittajalta Hanna Karppiselta – hanna@dvoted.net. Dvoted on palvelu nuorille kotipaikasta riippumatta. Sivustolla voi paitsi julkaista omia elokuvia, myös saada ammattilaisten palautetta omista elokuvistaan. Sivuston takana ovat Pohjoismaiden ministerineuvosto, Tanskan elokuvainstituutti, Ruotsin elokuvainstituutti, Norjan elokuvainstituutti, Suomen elokuvasäätiö / Koulukino ja Islannin elokuvakeskus.

Mediakasvatusseura ja Koulukino
Koulukinon toimistossa istuu tämän vuoden Mediakasvatusseuran portaalikoordinaattori Anniina Lundvall. Mediakasvatusseura on saanut opetusministeriöstä rahoituksen ja tehtävän kansallisen Mediakasvatus-portaalin rakentamiseksi. Koulukino on mukana portaalin suunnittelussa. Koulukinon omat nettisivut tullaan linkittämään uuteen portaaliin. Suunnitelmissa on myös siirtää Filmihillon uutis- ja kalenteritiedot jatkossa suoraan Mediakasvatus-portaalin. Portaalin ensimmäinen osa tullaan julkistamaan jo tänä keväänä.

”Medialukutaito.nyt” – Pohjoismainen mediakasvatuskonferenssi 10.–11.5.2007 Vaasassa
Tervetuloa pohjoismaiseen mediakasvatuksen konferenssiin, joka kokoaa tutkijat, opettajat, lasten- ja nuorisotyöntekijät, kirjastonhoitajat, mediakasvatuksen valtion ja kuntien hallinnon edustajat, media-alan toimijat ja muut alasta kiinnostuneet toukokuussa Vaasaan, Åbo Akademiin tiloihin. Pääluennoijina mediakasvatuksen uranuurtajat, professorit Birgitte Tufte Tanskasta ja Ola Erstad Norjasta sekä palkittu käsikirjoittaja (mm. Näkymätön Elina ja Uusi Ihminen) Kjell Sundstedt Ruotsista. Ilmoittaudu mukaan 20.4. mennessä www.mediakasvatus.fi/vasa. Konferenssi on ilmainen.

Ystävänpäivä 2007

Suomalaiset elokuvateatterit yhdessä elokuvien levittäjien kanssa 14. helmikuuta kolmatta kertaa valtakunnallisen Ystävänpäivä-kampanjan. Tänä vuonna kampanja sai liikkeelle yli 30 000 elokuvan ystävää. Vuosittaisella kampanjalla elokuvateatterit juhlistavat ystävyyttä tarjoamalla mahdollisuuden päästä elokuviin kaksi yhden hinnalla.

Yleisö lähti liikkeelle hieman nihkeämmin kuin viime vuonna. Elokuvatarjonnalla oli varmasti osuutta asiaan. Suurten kaupunkien lisäksi tarjous houkutteli runsaasti elokuvan ystäviä mm. Kemiin, Kuusankoskelle, Lappeenrantaan, Mikkeliin, Vaasaan ja Seinäjoelle.
Kukin voi tykönään miettiä, miten päivän markkinointia voi omalla paikkakunnalla kehittää. Ystävänpäivän työryhmä kerää parasta aikaa tietoa niiltä paikkakunnilta, joilla väki saatiin liikkeelle kehittääkseen tapahtumaa ensi vuodeksi.

Tänä vuonna valtakunnallisessa mainonnassa yhteistyökumppanina oli tv-kanava Nelonen. Makeisia ja juomia kampanjahintaan tarjosivat mm. Leaf, Hartwall ja Sinebrychoff.

Filmikamarin väki toivottaa erinomaista suomalaisen näytelmäelokuvan 100-vuotisjuhlavuotta!

SUOMEN ELOKUVATEATTERILIITTO – SEOL ry
Kaisaniemenkatu 3 B 29, 00100 Helsinki, puh. (09) 6877 2315, faksi (09) 6877 2320
s-posti: filmikamari@filmikamari.fi www.filmikamari.fi/seol

LIITE

Suomalainen näytelmäelokuva 100 vuotta – saatavilla olevat elokuvat

Buena Vista International, Finland
Irmeli Harjula (09) 8562 9552

Kaikki kopiot Finnkinon varastolla
Badding
Etulinjan edessä
Haaveiden kehä
Hylätyt talot
Johtaja Uuno Turhapuro – Pisnesmies
Kaksipäisen kotkan varjossa
Kalteva torni
Koirankynnen leikkaaja
Kulkuri ja joutsen
Kummelin Jackpot
Kuningasjätkä
Lapin kullan kimallus
Levottomat
Levottomat 3
Matti
Minä ja Morrison
Paha maa
Pahat pojat
Pelikaanimies
Pikkusisar
Rentun ruusu
Sibelius
Valkoinen kaupunki
Vares
Vares 2

Finnkino Oy
Mika Nieminen, (09) 1311 9401

Kaikki kopiot Finnkinon varastolla
Keisarin salaisuus
Kivenpyörittäjän kylä
Koti-ikävä
Kummeli Kultakuume
Kummeli Stories
Kymmenen riivinrautaa
Leijat Helsingin yllä
Melankolian 3 huonetta
Muumipeikko ja pyrstötähti
Näkymätön Elina
Neitoperho
Pekko ja muukalainen
Pekko ja unissakävelijä
Pieni pyhiinvaellus
Sairaan kaunis maailma
Suolaista ja makeaa
Talvisota
The Real MacCoy
Tuntematon sotilas
Tuntematon sotilas / Laine
Tuntematon sotilas 50v juhla
Tyttö sinä olet tähti
Uuno Turhapuro – This is My Life

FS FILM
Juan Pascual, tel. +358 207 300 476, +358 40 772 6814, juan.pascual@fs-film.fi
Kaikki kopiot Finnkinon varastolla
Aleksis Kiven Elämä
Duudsonit
Eila
Game Over
Heinähattu ja Vilttitossu
Hymypoika
Isältä Pojalle
Joensuun Elli
Juoksuhaudantie
Keisarikunta
Kuuban Valloittajat
Lapsia ja Aikuisia
Nousukausi
Onni Von Sopanen
Paimenet
Pieniä Eroja
Pitkin Tietä Pieni Lapsi
Ponterosa
Populäärimusiikkia Vittulajänkältä
Rock’n Roll Never Dies
Saippuaprinssi
Sen Edestään Löytää
Sotalapset
Työväen Luokka
Unna& Nuuk
Valo
Ystäväni Henry

Future Film
Vaasan toimisto, (06) 3199 500, klas@cinemedia.fi

Kopiot Vaasassa
Honey Baby
Brasileirinho

Kinoscreen
Bent Blomqvist, puh: 040 8610488
Kaikki kopiot Cinemedia, Vaasa
Satumaa – Unto Mononen
Rikos & Rakkaus
Ihanat naiset rannalla
Lunastus
Säädyllinen murhenäytelmä
Naisenkaari
Sagajogan ministeri

Nordisk Film Theatrical Distribution
Tiina Rikkonen p. (09) 476 44 681
tiina.rikkonen@nordiskfilm.com

Kaikki kopiot Finnkinon varastolla
FC Venus
Helmiä ja sikoja
Kahlekuningas
Kukkia ja sidontaa
Kuutamolla
Lakeuden kutsu
Lupaus
Menolippu Mombasaan
Mosku
Nimet marmoritaulussa
Onnen varjot
Pitkä kuuma kesä
Poika ja ilves
Raid
Rukajärventie
Rölli hirmuisia kertomuksia
Rölli ja metsänhenki
Suden arvoitus
Suden vuosi
Tango kabaree
Tie naisen sydämeen
Tulennielijä
Umur
Vieraalla maalla
Äideistä parhain

Pirkanmaan elokuvakeskus (PEK)
Toimisto: puh: (03) 213 4912
email: pek@elokuvakeskus.fi
Jukka-Pekka Laakso, (03) 214 1143, 040 703 8599,
jukka-pekka.laakso@elokuvakeskus.fi
Juha Elomäki, 050 359 1357, juha.elomaki@elokuvakeskus.fi

Kaikki kopiot PEK, Tampere
Ariel
Boheemielämää
Calamari Union
Elämän äidit
Hamlet liikemaailmassa
Juha
Kauas pilvet karkaavat
Klassikko
Leningrad Cowboys go America
Maa
Mies vailla menneisyyttä
Pidä huivista kiinni Tatjana
Rikos ja rangaistus
Saimaa-ilmiö
Seitsemän laulua tundralta
Taivasta vasten
These Boots
Those were the days
Tilinteko
Total Balalaika Show
Tulitikkutehtaan tyttö
Vaiennut kylä
Veturimiehet heiluttaa

Sandrew Metronome
Arto Heiskanen, Susanna Enäsuo, (09) 866 77 00

Kopiot Finnkinon varastolla tai elokuva-arkistossa
Jadesoturi
Kenen joukoissa seisot
Laitakaupungin valot
Eläville ja kuolleille
Bad Luck Love (SEA)
Joki (SEA)
Young Love (SEA)

Suomen elokuva-arkisto
Pasi Nyyssönen (09) 6154 0261, pasi.nyyssonen@sea.fi
Tommi Partanen (09) 6154 0230, tommi.partanen@sea.fi
Kaikki kopiot Suomen elokuva-arkistossa
Vaihdokas (Teuvo Puro, 1927)
Aatamin puvussa ja vähän Eevankin (Jaakko Korhonen, 1931)
Kaikki rakastavat (Valentin Vaala, 1935)
SF-Paraati (Yrjö Norta, 1940)
Rakkauden risti (Teuvo Tulio, 1946)
Loviisa (Valentin Vaala, 1946)
Ratavartijan kaunis Inkeri (Hannu Leminen, 1950)
Käpy selän alla (Mikko Niskanen, 1966)