Selvitysmies arvioi elokuvarahoituksen kehittämistarpeita ja -keinoja

OPM:n tiedote 28.05.2008

Opetusministeriö on pyytänyt elokuvaohjaaja Lauri Törhöstä selvittämään elokuvan julkisen rahoitusjärjestelmän kehittämistä. Selvitysmiehen tehtävänä on mm. arvioida elokuvatuotannon ja -kulttuurin julkisen rahoituksen rakennetta ja toimivuutta.

Selvitysmieheltä odotetaan lokakuun loppuun mennessä ehdotuksia elokuva-alan julkisen tukijärjestelmän ja sen toimeenpanon kehittämisestä. Toimenpiteitä voidaan hyödyntää elokuvan ja muun kuvaohjelman valmistamisen ja jakelun tukemisessa sekä elokuvakulttuurin edistämisessä.

Toimeksiannon mukaisesti selvittäjän tulee kuulla Suomen elokuvasäätiön ajatushautomoon ja muihin keskusteluihin kutsumia asiantuntijoita elokuvan rahoitusjärjestelmästä ja muista kehittämiskohteista.

Selvittäjän tueksi opetusministeriö on lisäksi asettanut alan ammattilaisista ja viranomaisasiantuntijoista koostuvan työryhmän. Työryhmään kuuluvat yhteistuotantojen päällikkö Erkki Astala (Yleisradio), tuottaja Jarkko Hentula (Suomen elokuvatuottajien keskusliitto), puheenjohtaja Jukka-Pekka Laakso (Valtion elokuvataidetoimikunta), elokuvaohjaaja Saara Cantell (Suomen elokuvaohjaajien liitto), kaupallinen johtaja Katariina Nyman (Nordisk Film), pääsihteeri Juha Samola (AVEK), professori Mika Ritalahti (taideteollinen korkeakoulu), ylitarkastaja Leena Laaksonen (opetusministeriö) sekä ylitarkastaja Petra Tarjanne (työ- ja elinkeinoministeriö).

Valtion tuki elokuvan ja muiden audiovisuaalisten ohjelmien tuotantoon, jakeluun ja kulttuuriin vuonna 2008 on noin 20 miljoonaa euroa. Opetusministeriö on valtionapupäätöksellä antanut kotimaisen elokuva- ja muiden audiovisuaalisten ohjelmien tuotannon sekä jakelun tukemisen Suomen elokuvasäätiön tehtäväksi. Säätiö myöntää mm. elokuvien tuotantotuet, kulttuuriviennintuet, esitys- ja levitystoiminnantuet sekä elokuvafestivaalituet. Lisäksi Valtion elokuvataidetoimikunta myöntää harkinnanvaraisia avustuksia alueellisille elokuvakeskuksille, elokuvatapahtumille ja muille alan toimijoille sekä päättää elokuvan laatutuesta. Myös opetusministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia mm. alan järjestöille, jotka edistävät elokuva- ja muuta audiovisuaalista kulttuuria.

Lisätietoja:
– ylitarkastaja Leena Laaksonen (opetusministeriö), puh. 040-722 1324, (09) 1607 7044