Selvitys: Kansallinen elokuvakomissio vauhdittaisi elokuvatoimialan kehitystä Suomessa

Metropolialueen kehitysyhtiö Culminatum Ltd Oy:n Digitaaliset sisällöt -osaamiskeskus toteutti alkuvuodesta selvityksen, jossa kartoitettiin Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten elokuvatuotantoyhtiöiden kuvauspaikkana. Selvitys osoitti, että kiinnostuksen herättäminen ja vahvistaminen Suomea kohtaan vaatii kansallista toimijaa, joka tekee Suomea tunnetuksi kansainvälisille tuotantoyhtiöille. Koko elokuva-alan toimijat yhteen kokoava organisaatio on tähän saakka puuttunut Suomesta.

Selvityksessä suositellaan, että Suomeen perustetaan kansallinen elokuvakomissio markkinoimaan kansainvälisille elokuvantekijöille Suomea kuvauspaikkana ja suomalaisten alan osaajien valtteja. Lisäksi komissio tuottaisi keskitetyn tietopankin, joka sisältäisi tiedot suomalaisista elokuva-alan ammattilaisista, kuvauspaikoista, sekä erilaisista tukipalveluista, kuten hotelleista, autovuokraamoista ja catering-palveluista. Kaikki toiminta tähtää alan liiketoiminnan kasvuun.

Selvityksen on laatinut yhdysvaltalainen elokuva-alan konsultti Howard Brodsky, jonka mukaan markkinointi elokuva-alalla on aiemmin keskittynyt yksittäisiin elokuviin, ei Suomeen kuvauspaikkana. Elokuvakomissio toisi esille nimenomaan Suomea kiinnostavien ihmisten, tarinoiden ja luonnon kautta. Brodskyn mukaan Suomessa on paljon valtteja, joita täällä ei ole aiemmin juuri korostettu. Suomalaisten korkea tekninen osaaminen, kielitaito sekä turvallinen kuvausympäristö ovat vahvuuksia, joita Suomen kannattaisi korostaa nimenomaan kansainvälisesti.

– Suomalaisilla on uskomaton kyky saavuttaa pienillä resursseilla äärimmäisen korkealuokkaisia tuloksia. Tämä johtuu ennen kaikkea toimialan pienuudesta ja taloudellisista resursseista. Pienet budjetit ovat pakottaneet elokuvantekijöitä tekemään kerralla erinomaista jälkeä, Brodsky kehuu.

Muista Pohjoismaista Norjassa ja Islannissa kansallisen elokuvakomission rahoitus tulee valtiolta. Suomessa elokuvakomissiotoiminta on käynnistynyt Joensuussa ja Oulussa, joissa molemmissa toimii alueellinen elokuvakomissio. Culminatum ryhtyy Brodskyn raportin perusteella selvittämään, miten kansallisen elokuvakomission toiminta voitaisiin käynnistää Suomessa mahdollisimman pikaisesti.

– Hiljattain avattu, Helsinkiä kuvauspaikkana markkinoiva Helsinki Location Guide -palvelu on erinomainen osoitus siitä, miten yhdestä paikasta saatava tieto kuvauspaikoista ja tukipalveluista helpottaa tuotanto- ja tv-yhtiöiden työtä. Kansallinen elokuvakomissio voisi toteuttaa samankaltaisen palvelun koko maassa. Tavoitteena on luoda komissiosta alan vaikutusvaltainen toimija, joka edistää kotimaisen elokuvatoimialan etuja kotimaassa ja kansainvälisesti, Brodsky sanoo.

Ensimmäinen konkreettinen askel yhteiseen suuntaan otettiin kansainvälisen "Filming in Finland" -tuotanto-oppaan muodossa, joka toteutettiin alueellisten toimijoiden ja Suomen Elokuvasäätiön yhteistyönä keväällä 2007. Tuotanto-opas markkinoi Suomea kuvauspaikkana ja tarjoaa tarvittavat perustiedot kuvausten suunnittelemiseksi Suomeen.

Culminatum Ltd Oy on metropolialueen kehitysyhtiö. Yhtiön omistajia ovat Uudenmaan liitto, Helsingin, Espoon ja Vantaa kaupungit, alueen yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja elinkeinoelämä. Culminatum Ltd Oy perustettiin vuonna 1995 toteuttamaan valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa, joka keskittyy yhdeksän tietointensiivisen klusterin yritystoiminnan edistämiseen. Yhtiön toiseksi perustehtäväksi on viime vuosina muodostunut omistajiensa yhteisten lisäarvohankkeiden toteuttaminen seudun innovaatioympäristön kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Liiketoimintajohtaja Irina Blomqvist, Digitaaliset sisällöt -klusteri
Culminatum Ltd Oy
p. 020 761 9573
irina.blomqvist[at]culminatum.fi

www.culminatum.fi

Howard Brodsky
p. +1 646 266 6750
hbcold[at]gmail.com

Lähde: Contentbusiness.fi-sivun uutinen
Linkki: Koko raportti ladattavassa muodossa (pdf)