Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin avoimet työ- ja harjoittelupaikat

R&A:n tiedote 26.3.2013

Rakkautta & Anarkiaa
on vuosittain järjestettävä kansainvälinen elokuvafestivaali, joka tarjoaa korkeatasoista ohjelmaa elokuvien ystäville ja alan ammattilaisille. Suomensuurin elokuvafestivaali järjestetään tänä vuonna 26. kerran 19.9-29.9.2013.

TIEDOTTAJA

Tarjoamme viestinnän ammattilaiselle ainutlaatuisen tilaisuuden päästä työskentelemään kansainvälisen festivaalin laajan ja monipuolisen ohjelmiston sekä lukuisten oheistapahtumien tiedotuksessa. Festivaalin tiedottaja vastaa mm. lehdistösuhteista, tiedotteista, nettisivujen uutisoinnista, lehdistötilaisuuksista, sosiaalisesta mediasta ja osallistuufestivaalilehden toimitukseen sekä työskentelee läheisesti markkinoinnin kanssa.
Festivaalin tiedottajalta vaaditaan vahvaa tiedotuskokemusta mielellään kulttuuritapahtumista ja hakijan toivotaan omavan vähintään perustavaa elokuvatuntemusta. Edellytämme ennen kaikkea hyvää asennetta, kiireen sietokykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Suomen ja englannin kielen kiitettävä kirjallinen ilmaisu ja oikeakielisyys on välttämätöntä. Muu kielitaito, erityisesti ruotsin kielen osalta, katsotaan eduksi.

Työsuhteen kesto on yhteensä n.3kk aikavälillä 1.7.-10.10.2013, yksityiskohdista sovitaan tarkemmin.

Vapaamuotoiset hakemukset CV:n kera sähköpostitse 15.4. mennessä osoitteiseen sara.norberg@hiff.fi.

TIEDOTUSHARJOITTELIJA

Tarjoamme kulttuuri-/viestintäalan opiskelijalle työharjoittelupaikan festivaalin tiedotusassistenttina.

Tiedotusharjoittelija työskentelee festivaalitiedottajan alaisuudessa ja työt koostuvat moninaisista tiedotukseen ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä. Harjoittelijalta vaaditaan oikeakielisyyttä sekä suomeksi että englanniksi ja elokuvatuntemus katsotaan eduksi. Työharjoittelun kesto on n.2kk ajanjakson 1.8.-30.9.2013. Harjoittelusta maksetaan erikseen sovittava korvaus.

Vapaamuotoiset hakemukset CV:n kera sähköpostitse 15.4. mennessä osoitteeseen sara.norberg@hiff.fi.

TUOTANTOHARJOITTELIJA / THE FINNISH FILM AFFAIR

The Finnish Film Affair on Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin yhteydessä toteutettava kansainvälinen ammattilaistapahtuma. Kotimaisten elokuvien kv-myynnin edistämiseen tähtäävä tapahtuma järjestetään Helsingissä 24.-26.9.2013. The Finnish Film Affair esittelee kolmen päivän ajan uutta kotimaista elokuvaa ulkomaisille myyntiagenteille, levittäjille, tv-ostajille sekä festivaalivalitsijoille ja alan kv-lehdistölle.

Etsimme tapahtuman tuottajalle harjoittelijaa avuksi tapahtuman järjestämiseen. Harjoittelijantehtäviin sisältyy yleiset tapahtuman järjestämiseen ja tiedottamiseen liittyvät tehtävät ennen tapahtumaa ja sen aikana. Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden tutustua alan toimijoihin ja kansainväliseen toimintaan sekäSuomen suurimman elokuvafestivaalin toteuttamiseen.

Harjoittelijalta edellytetään perustuntemusta kotimaisesta av-alasta, kuten alalla toimivista yhtiöistä ja kotimaisista elokuvista, sekä erinomaista organisointikykyä, järjestelmällisyyttä ja reipasta asennetta. Elokuva-alan opinnot tai työkokemus ovat eduksi. Aloitusajankohta ja työn osa-/kokoaikaisuus on sovitettavissa tapauskohtaisesti, kuitenkin niin että harjoittelijan on aloitettava viimeistään elokuun alussa ja oltava käytettävissä syyskuussa kokopäiväisesti. Harjoittelusta maksetaan erikseen sovittava korvaus.

Vapaamuotoiset hakemukset cv:n kera sähköpostitse 15.4. mennessä osoitteeseen industry@hiff.fi.