POEM-Säätiö rekrytoi

POEM-Säätiö hakee nyt…

ASIAMIESTÄ,
jonka tehtävänä on säätiön toiminnan kehittäminen, etujen ajaminen ja rahoituksen vahvistaminen.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai riittävää työelämän kokemusta, tuntemusta luovien alojen kansallisista rahoitusmekanismeista sekä sujuvaa englannin kielen taitoa. Ruotsinkielen taito on eduksi.

PROJEKTI-, JA TALOUSSIHTEERIÄ

jonka tehtävänä on POEM-Säätiön ja sen alaisten EU-hankkeiden (EAKR, ESR ja Interreg IVA-hankkeet) projektipäälliköiden avustaminen eri toiminnallisissa, hallinnollisissa ja taloudellisissa tehtävissä sekä vastata toimiston yleisistä ylläpitotehtävistä.

Hakijalta edellytetään sujuvaa suomen, englannin ja ruotsinkielen taitoa, kaupallista koulutusta, EU-hankehallinnon hyvää tuntemusta ja erinomaista organisoimiskykyä.

Lisätietoja osoitteesta: http://www.poem.fi/rekry

Hanna Lahti, POEM-Säätiö / NFFC, 044 703 7524 Risto Vuoria, hallituksen puheenjohtaja, 044 703 7550