OPM: Tutkimus kertoo, että vanhemmat eivät vielä tunne elokuvien ja tietokonepelien ikärajoja

OPM:n tiedote 10-09-2009

Kaikki suomalaisvanhemmat eivät tunne tai käytä elokuvien, dvd-elokuvien ja video- ja tietokonepelien ikärajoja tai televisio-ohjelmien esittämisen aikarajoja. Asia ilmenee opetusministeriön Taloustutkimuksella teettämässä selvityksessä, jossa tutkittiin 3-15-vuotiaiden lasten vanhempien audiovisuaalisen median ikärajajärjestelmien tuntemusta, luokittelutarpeita ja muita lasten audiovisuaalisen median käyttöön liittyviä asioita.

Tulosten mukaan elokuvien ja dvd-elokuvien ikärajoista vanhemmat tuntevat parhaiten ikärajat K15 ja K18. Televisio-ohjelmien aikarajoista tunnetuin on klo 21. Muut ajat eivät ole vanhemmille kovinkaan tuttuja. Video- ja tietokonepelien ikärajoista selvästi tunnetuin on ikäraja 18.

Vanhemmista 59 prosenttia sanoi noudattavansa pelien ikärajoja aina, kun lapsi haluaa pelata pelejä. 31 prosenttia sanoi noudattavansa ikärajoja joskus. Kymmenen prosenttia vanhemmista sanoi, ettei noudata video- ja tietokonepelien ikärajoja.

Tärkeimpänä tietona arvioidessaan sitä, onko elokuva, dvd-elokuva, televisio-ohjelma tai peli sopiva lapselle, vanhemmat pitivät tietoa siitä, onko mediasisällössä väkivaltaa, huumeiden käyttöä tai seksiä. Runsaalle kolmasosalle vanhemmista (36 %) tuli mieleen joku ohjelma tai elokuva, joka on aiheuttanut ongelmia omalle lapselle sisältönsä vuoksi.

Tutkimus liittyy opetusministeriön kaksivaiheiseen kuvaohjelmalainsäädännön kokonaisuudistukseen. Tavoitteena on luopua nykymuotoisesta kuvaohjelmien ennakkotarkastuksesta, siirtyä välineneutraaliin, nykyistä tehokkaampaan ja laajempaan markkinoiden seurantaan ja valvontaan sekä edistää lasten suojelua viranomaisten ja audiovisuaalisen alan toimijoiden yhteistyöllä. Uudistuksen ensimmäinen vaihe saatiin valmiiksi keväällä 2009, jolloin kuvaohjelmien tarkastamisesta annettuun lakiin hyväksyttiin muutos (381/2009). Esitys uudistuksen toisesta vaiheesta on tarkoitus antaa vuonna 2010.

Tutkimus vanhempien ikärajajärjestelmien tuntemuksesta toteutettiin puhelinhaastatteluna 17.4.–8.5.2009 välisenä aikana. Vastausprosentti oli 41.

Lisätietoa:
– Kulttuuriasiainneuvos Kristina Hautala-Kajos, puh. (09) 160 77218
– Projektisuunnittelija Leena Rantala, puh. (09) 160 77206

LINKKI: Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta -tutkimusraportti (pdf)