OPM: Luovien sisältöjen toimialakeskustelut – Työtä sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi jatkettava

Opetusministeriön tiedote 18-11-2008

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin käynnisti elokuussa toimialakeskustelut, joiden tarkoituksena oli luovien sisältöjen sähköisen kaupankäynnin edistäminen ja luvattoman verkkojakelun vähentäminen. Keskusteluihin osallistui elokuva-, musiikki- ja pelialan edustajia, Internet-palvelun tarjoajia, sisältöliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä sekä viranomaisia.

– Sähköisessä luovien sisältöjen kaupassa on merkittävää potentiaalia, joka tulisi voida ottaa käyttöön tarvittaessa myös lainsäädäntöä muuttamalla, totesi toimialakeskusteluiden puheenjohtaja Arne Wessberg raportoidessaan keskusteluista ministeri Wallinille.

– Alan toimijoiden keskuudessa näyttää olevan tahtoa olla mukana kehittämässä alan toimintaedellytyksiä. Laaja sisältöjen luvaton verkkojakelu vähentää merkittävästi halukkuutta investoida sähköisen kaupan kehittämiseen.

Ministeri Stefan Wallin piti myönteisenä toimialojen halukkuutta yhteisiin ponnistuksiin luovien alojen kaupan vauhdittamiseksi. – Myös kansainväliset mallit puhuvat siihen suuntaan, että nyt on aika toimia. Puheenjohtaja Wessbergin ehdotukset arvioidaan ja tulen keskustelemaan jatkotoimista ministerikollegoiden kanssa. Torstaina luovien sisältöjen online-levityksen edellytyksistä keskustellaan myös kulttuurineuvostossa Brysselissä, Wallin sanoi.

Keskusteluissa todettiin, että toimialan haasteena on saada aktivoitumaan laillisten verkkopalveluiden käyttäjiksi se kuluttajien enemmistö, joka ei toistaiseksi hanki luovia sisältöjä lainkaan verkosta. Tässä suhteessa palveluita voitaisiin kehittää tarjontaa lisäämällä ja monipuolistamalla sekä kuluttajaystävällisyyteen panostamalla.

Toinen toimialan haaste on luovien sisältöjen luvaton verkkojakelu, joka vähentää luovan työn tekijöiden mahdollista tulonmuodostusta, luovan tuotannon edellytyksiä ja kaupan mahdollisuuksia.

Puheenjohtaja Wessberg ehdottaa nykylainsäädännön toimivuuden arvioinnin loppuun saattamista ja sellaisten mahdollisesti tarvittavien lainmuutosten valmistelua, joilla voidaan tukea toimia luvattoman verkkojakelun vähentämiseksi.

Wessbergin mukaan olisi tärkeää, että lainsäädäntö sallisi tulevaisuudessa tiedotusten ja kohdennettujen viestien lähettämisen sellaisille yksittäisille internet-liittymän haltijoille, joiden IP-osoitteista harjoitetaan luvatonta verkkojakelua. Näin liittymän haltijoille voitaisiin viestiä, että liittymää käytetään vastoin lakia. Tällöin myös lasten ja nuorten vanhemmat saisivat tiedon, jos heidän internetliittymäänsä käytettäisiin luvattomiin tarkoituksiin. Tässä yhteydessä on varmistettava internetin käyttäjien perusoikeudet ja oikeusturva.

Myös kuluttajille suunnattua yleisempää viestintää ja myös mediakasvatusta tulee kehittää ja lisätä mahdollisimman monella eri forumilla.

Linkki raporttiin

Lisätietoja:
– Arne Wessberg, puh. 0400 618 800
– johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö, puh. (09) 160 77481
– erityisavustaja Carl Haglund, opetusministeriö, puh. 050 521 7379