Opetusministeriö teetti selvityksen elokuvan julkisesta rahoituksesta

OPM:n tiedote / pressmeddelande 26-11-2008

Opetusministeriö on teettänyt selvityksen elokuvan julkisesta rahoitusjärjestelmästä. Selvitys liittyy kulttuuripolitiikan strategiaan, jonka yhtenä tarkoituksena on tehostaa hallinnonalan tavoitteita toteuttavien keskeisten laitosten työtä ja samalla parantaa kulttuuripolitiikan toteutumista. Selvityksen laati elokuvaohjaaja Lauri Törhönen. Selvitys luovutettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille keskiviikkona.

Selvittäjän tehtävänä oli mm. arvioida suomalaisen elokuvatuotannon ja -kulttuurin julkisen rahoitusjärjestelmän rakennetta ja toimivuutta, tehdä ehdotuksia alan tukijärjestelmään ja Suomen elokuvasäätiön toiminnan kehittämiseksi niiltä osin kuin se koskee alan tukitoimintaa; ja tehdä ehdotuksia toimenpiteiksi ja kehittämislinjauksiksi koskien valtion toimenpiteitä elokuvan ja muun kuvaohjelman valmistamisen ja jakelun tukemiseksi sekä elokuvakulttuurin edistämiseksi. Selvitystyössä tuli ottaa huomioon valtionavustuslain säännökset, laki elokuvataiteen edistämisestä sekä EU:n perustamissopimuksen säännökset valtion tuista ja elokuvan julkiseen tukeen muodostetut EU:n periaatteet.

Selvitysmies esittää seuraavia viittä laajaa kokonaisuutta uudistettavaksi: elokuvataidetoimikunnan tilalle perustettaisiin valtion elokuvaneuvosto, Suomen elokuvasäätiötä vahvistetaan ja sen toimintaa laajennetaan, television tulee kantaa sille kuuluva vastuu elokuvan kehittämisessä, elokuvalle vapaata riskipääomaa verohelpotuksin sekä elokuvateattereita digitalisoitava valtion voimakkaalla tuella.

Selvityksen vastaanottaneen ministeri Wallinin mukaan elokuvan rahoitusjärjestelmä on monimuotoinen. – Elokuvan julkinen tuki sisältää ei pelkästään elokuvatuotannon vaan myös kotimaisen ja kansainvälisen jakelun ja esittämistoiminnan tukemista. Selvitys osoittaa, ettei mikään yksittäinen toimenpide ratkaise mahdollisia ongelmakohtia. Määrärahojen niukkuuteen liittyvät ongelmat ovat jo pidempään olleet hyvin tiedossa. Nykyisellä hallituskaudella ongelmaa on ryhdytty ratkomaan. Elokuvan julkinen tuki on ensi vuonna 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007, Wallin huomauttaa.

– Koska selvitys sisältää runsaasti toimenpide-ehdotuksia, on syytä lähettää se laajalle lausuntokierrokselle ja saada toimijoiden näkemys ehdotuksista. Tämän jälkeen toimenpide-ehdotuksien toteuttamiskelpoisuutta tullaan arvioimaan ministeriössä ja päättämään mahdollisista jatkotoimista.

— — —

LINKKI: Selvitys elokuvan julkisesta rahoitusjärjestelmästä

Lisätietoja:
– ylitarkastaja Leena Laaksonen, opetusministeriö, puh. 09-160 77044
– erityisavustaja Martina Harms-Aalto, puh. 040 596 0029