Opetusministeriö asetti kaksi ryhmää edistämään kulttuurivientiä

tiedote / pressmeddelande 05-09-2007

Opetusministeriö on asettanut ohjaus- ja valmisteluryhmät toimeenpanemaan kulttuuriviennin kehittämisohjelmaa, joka ajoittuu vuosille 2007–2011. Kulttuuriviennin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin ja valmisteluryhmän puheenjohtajana teatterinjohtaja Johan Storgård (Svenska Teatern). Ryhmien toimikaudet alkavat 5.9.2007 ja päättyvät 15.3.2011.

Kulttuuriviennin ohjausryhmän tehtävänä on edistää kulttuuriviennin kehittämisohjelman tavoitteita. Ohjausryhmän tehtävänä on edistää yleisesti kulttuuriviennin kohoamista tasa-arvoiseksi vientialaksi muiden vientialojen rinnalle ja siten vahvistaa kulttuuri- ja luovien alojen työllisyyttä ja sektorin kansantaloudellisen vaikutuksen kasvua. Lisäksi ohjausryhmä muun muassa seuraa ja edistää hallitusohjelman kulttuurivientiä koskevan ohjelmakohdan toteutumista ja ohjaa Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011-ehdotuksen toimeenpanoa. Ryhmän tehtävänä on myös ohjata ja sovittaa yhteen kulttuurivientihankkeen ja luovien alojen yrittäjyyshankkeen ja soveltuvin osin Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman toimeenpanoa.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin ja jäseninä kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva, oikeusministeri Tuija Brax ja valtiosihteeri Velipekka Nummikoski. Ohjausryhmän sihteereinä toimivat valmisteluryhmän pääsihteerit.

Kulttuuriviennin valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella ja sovittaa yhteen kulttuuriviennin ohjausryhmälle sen toimeksiannon mukaiset seuranta- ja ohjaustehtävät. Lisäksi valmisteluryhmä muun muassa aktivoi ja ohjaa kulttuurinalan toimijoita kehittämään toimintaansa kulttuurivientikelpoiseksi, järjestää informaatiotilaisuuksia sekä laatii vuosittain kulttuuriviennin kehitystä kuvaavaa raportointia.

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii teatterinjohtaja Johan Storgård (Svenska Teatern). Ryhmän jäseninä ovat viestintä- ja kulttuuriosaston päällikkö Petri Tuomi-Nikula (ulkoasiainministeriö), ylijohtaja Riitta Kaivosoja (opetusministeriö), valtiosihteeri Anssi Paasivirta (kauppa- ja teollisuusministeriö), puheenjohtaja Hannu Saha (Taiteen keskustoimikunta), toiminnanjohtaja Kai Amberla (Finland Festivals), johtaja Koopee Hiltunen (Neogames), toiminnanjohtaja Tuula Yrjö-Koskinen (Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic), pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen (Museoliitto), toiminnanjohtaja Sanna Rekola (Tanssin tiedotuskeskus) ja filosofian tohtori Vesa Mauriala.

Valmisteluryhmän pääsihteereinä toimivat yksikön päällikkö Timo Heino (ulkoasiainministeriö), ylitarkastaja Petra Tarjanne (kauppa- ja teollisuusministeriö), ja neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake (opetusministeriö) Valmisteluryhmän sihteerinä on kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju (opetusministeriö).

Lisäksi opetusministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisesti tekijänoikeustulojen verotuksen uudistamiseen tähtäävän selvitystyön. Selvitystyön päätyttyä on tarkoitus asettaa työryhmä valmistelemaan konkreettiset asiaa koskevat esitykset.

– – –

Lisätietoja:
– neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake, puh. (09) 160 77232