OKM:n erillismääräraha audiovisuaalisella alalla toimivien nuorten ammattilaisten työllistämiseen

SES-tiedote 20.10.2010

Tavoitteena on työllistää elokuva- ja audiovisuaalisiin tuotantoihin ja niiden kehittämiseen eri alojen nuoria ammattilaisia, vastavalmistuneita tai opintojen loppuvaiheessa olevia ja siten parantaa nuorten työelämään pääsyä sekä lisätä harjoittelupaikkoja.

Määräraha osoitetaan Suomen elokuvasäätiölle, joka kohdentaa sen ammattimaisten, taiteellisesti ja tuotannollisesti korkeatasoisten tuotantojen käsikirjoitus-, kehittämis- ja tuotantotukiin. Tukipäätökset tehdään viimeistään vuoden 2011 lokakuuhun mennessä.

Määräraha kohdennetaan seuraavasti:

Määräraha kohdennetaan alle 30-vuotiaiden alan ammattilaisten, vastavalmistuneiden tai opintojen loppuvaiheessa olevien nuorten rekrytointiin. Tuotantoon tai sen kehittelyyn taiteellisesti ja teknisesti päävastuullisuutta edellyttäviin tehtäviin rekrytoitavat nuoret henkilöt voivat olla alle 35-vuotiaita.

1. Käsikirjoitushankkeisiin yhteensä korkeintaan 200 000 euroa
Avustusten myöntämisessä noudetaan Suomen elokuvasäätiön voimassa olevia tukiohjeita ja lisäksi seuraavaa erityisehtoa:

• Tuensaaja raportoi SES:lle työllistymiskuukaudet /1 500 euroa/ myönnetty avustus.

2. Kehittämis- ja tuotantotukiin 1.255.000 euroa
Tuotantoihin, joissa nuoret työllistyvät mielekkäisiin tehtäviin, ja jotka edistävät nuorten mahdollisuuksia oppia ja kehittää ammattitaitoaan. Avustusten myöntämisessä noudetaan Suomen elokuvasäätiön voimassa olevia tukiohjeita ja lisäksi seuraavia erityisehtoja:

• nuorten palkkaamiseen kulutettu summa on vähintään 30 prosenttia myönnetystä kehittämis- tai tuotantotukiavustuksesta.
• Tuotantoon palkattaville nuorille maksettavan palkan tulee olla vähintään ao. työtehtävästä maksettava minimipalkka
• Tuotantoyhtiö raportoi työllistettyjen nuorten työllistymisen elokuvasäätiön mallin mukaisella raportilla. Raportointipohjat löytyvät elokuvasäätiön kotisivuilta www.ses.fi/fi/ohjeet.asp.

Hakemukset osoitetaan: Suomen elokuvasäätiö / tuotantoneuvoja Joona Louhivuori.