Muutokset teostomaksujen tilityksissä ja maksuissa 1.1.2009 alkaen

Tekijänoikeuteen liittyvät korvaukset ovat muuttuneet arvonlisäverolliseksi 01.01.2009 alkaen. Verokannaksi on määrätty 8 %.

Tästä johtuen teostomaksujen tilitysten ja maksujen perintäkäytäntö tulee muuttumaan.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen teostotilitykset ajalta 01.01.– 31.03.2009 tulee toimittaa Suomen Filmikamarille, Kaisaniemenkatu 3 B 29, 00100 HELSINKI, huhtikuun 15. päivään 2009 mennessä.

Saatuamme tilityksenne lähetämme teille laskun, jonka loppusummaan on lisätty arvonlisäveroa 8 %. Tämä veronosuus on arvonlisäverollisille teattereille vähennyskelpoista ostoa.

Tilityskaavakkeet seuraavat tämän tiedotteen liitteinä. Kaavakkeen voi myös tulostaa sivuiltamme www.filmikamari.fi/seol.

Itse teostoraporttien laadinnassa ei tapahdu muutoksia. Vanhaan tapaan elokuvateattereiden maksettavaksi musiikin esittämisestä säädetty teostomaksu on 1,1 % pääsylippumyynnin nettotuotosta – siis summasta, joka jää jäljelle elokuvalippujen sisältämän arvonlisäveron vä-hentämisen jälkeen.

HUOM! Arvonlisävero on 8 % netosta – kahdeksan prosenttia saadaan kun vähennetään brutosta 7.41 %. Esim. lipputulot 4.504,-, josta alv 7,41 % on 333,75 ja nettotulo tällöin 4.170,25. Tästä teostokorvaus on 1,1 % eli 45,87.

Tähän summaan Suomen Filmikamari tulee laskuttaessaan lisäämään alv 8 % eli 3,67 ja teostokorvauksen kokonaismäärä tulee olemaan 49,57.

Elokuvateatterikohtainen vähimmäislaskutus on 20 euroa (+ alv 1,60), jos näytäntöjä on vuosineljänneksen aikana enintään kymmenen; 40 euroa (+ alv 3,20), jos näytäntöjä on yli kymmenen neljännesvuoden aikana.

Mikäli teatteri on ollut tilityskautena osankin ajasta suljettuna, siitä on ilmoitettava erillisellä paperilla. Jos näytäntöjä ei ole ollut lainkaan 01. 01.–31.03.2009 välisenä aikana, ei mitään Teosto-maksua (ei edes minimiä) laskuteta.

Muistakaa merkitä katsojamäärät!

Älkää lähettäkö Teosto-tilityksiä, -maksuja tai muita niihin liittyviä tietoja suoraan Teostolle! SEOL ei välttämättä saa niistä tietoa, jolloin voi syntyä käsitys, että teatteri on lopettanut toimin-tansa.

HUOM! Teatterit, joilla on käytettävissään atk-pohjainen kassatilitysohjelma saavat tulostettua Teosto-raportin suoraan ohjelmasta.

Voitte lähettää sen sähköpostina merja.tolvanen(#)filmikamari.fi tai faksilla – faksinumeromme (09) 6877 2320.