Ministeri Wallin esitteli kulttuuriseteli-ajatusta EU:n kulttuuriministereille

EU:n kulttuuriministerit kokoontuivat neuvoston kokoukseen torstaina 24. toukokuuta Brysselissä. Suomen valtuuskuntaa johti kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin. Neuvosto hyväksyi päätelmät kulttuuri- ja luovien alojen mahdollisuuksista edistää Lissabonin tavoitteiden saavuttamista. Päätelmillä neuvosto haluaa antaa vahvan poliittisen viestin kulttuuri- ja luovien alojen yhteyksistä Euroopan kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen.

– Kulttuurisektorin talouden vahvistamiseksi vastikään aloittanut hallituksemme on päättänyt ottaa Suomessa käyttöön verovapaan kulttuurisetelijärjestelmän. Kulttuurisetelin avulla työnantaja voi verovapaasti tukea työntekijöidensä taideharrastuksia ja kulttuuripalvelujen käyttöä ja samalla edistää työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä. Vastaavalla periaatteella toimivasta liikuntasetelistä on Suomessa saatu hyviä kokemuksia, sanoi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin neuvoston kokouksessa.

Päätelmiä edelsi kulttuuriministereiden käymä keskustelu Suomen puheenjohtajuuskauden neuvostossa viime marraskuussa. Kulttuuriministerit pitivät tuolloin tärkeänä, että kulttuuri- ja luovien alojen asemaa vahvistetaan Lissabonin toimintasuunnitelmassa sekä kansallisilla ja Euroopan tason toimintasuunnitelmilla.

Päätelmien toimenpidesuositukset jäsenmaille ja komissiolle koskevat pk-yritysten rahoitusta ja verkottumista, kulttuuritilastoinnin kehittämistä, koulutuksen sekä kulttuuri- ja luovien alojen välisten yhteyksien vahvistamista sekä olemassa olevien EU:n ohjelmien, rakenteiden ja aloitteiden parempaa hyödyntämistä. Päätelmiin sisältyy Suomen ehdotus asiantuntijakokouksen järjestämisestä kulttuuritilastoinnista.

— — —

Lisätietoja:
– kulttuuri: neuvotteleva virkamies Risto Kivelä, puh. (09) 160 77478, 040 547 3273