Mediamuffinssilta uutta mediakasvatusmateriaalia ja koulutusta alle 8-vuotiaiden kasvattajille

Mediamuffinssilta uutta mediakasvatusmateriaalia ja koulutusta alle 8-vuotiaiden kasvattajille
Opetusministeriön käynnistämä Mediamuffinssi-hanke on tuottanut uutta, alle kahdeksanvuotiaiden lasten mediakasvatukseen soveltuvaa materiaalia kasvatustyön tueksi. Materiaalipaketti on lähetetty syyskuun aikana lähes 7 000 päiväkotiin, alakouluun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan kohteeseen.

Syksyn 2006 aikana järjestetään elokuvateattereissa eri puolella Suomea kymmenen koulutusta, jotka sopivat päivähoidossa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja alakouluissa työskenteleville sekä muille mediakasvatusta toteuttaville. Tavoitteena on tuoda mediakasvatus tutuksi käsitteenä, antaa tietoa, miten toteuttaa mediakasvatusta lapsiryhmässä ja opastaa turvalliseen median käyttöön. Viidellä paikkakunnalla järjestetään yhdessä YLEn Mediabussin ja Suomen kirjastoseuran kanssa vanhemmille ja muille mediakasvatuksesta kiinnostuneille suunnattu keskustelutilaisuus.

Uudessa materiaalipaketissa on mediakasvatuksen tehtäväkirja, mediakasvatuksen opas, elokuvan käsittelyn esimerkkimateriaali ja DVD-muotoinen elokuvan syntyprosessia valottava oppimisaineisto. Paketin sisältö vaihtelee kohderyhmän mukaan. Koulukinon tuottama Kinokoulu-DVD, jonka esimerkit ovat Valo-elokuvasta, on postitettu kaikkiin Suomen ala-kouluihin. Päiväkoteihin on Koulukinolta lähtenyt päiväkoti-ikäisten elokuvasta tehty kirjallinen oppimateriaali. Kirjalliset, maksuttomat materiaalit ovat kaksikielisiä, ja niitä on saatavilla myös Mediamuffinssin internetsivuilta.

Materiaali tarjoaa kasvattajille tietoa ja käytännön esimerkkejä lasten sekä myös omien mediataitojen kehittämiseen. Käsittelyssä oleva median kenttä ulottuu aina elokuvasta pelimaailmaan ja mainoksiin. Materiaalin tekijöinä on toiminut kasvatusalan, psykologian ja taidealojen asiantuntijoita.

Kevään 2006 aikana Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikkö testasi ja arvioi oppimateriaalin työversioita. Tulosten mukaan ohjaajat kiinnostuivat lasten mediakulttuurista ja heistä tuli entistä tietoisempia mediakasvattajia, mikä johti myös mediakasvatuksen kiinnittymiseen osaksi perustoimintaa. Lapsille rakentui yhteistyötaitoja ja kriittisyyttä varsinkin sopivan mediankäytön näkökulmasta.

Mediamuffinssi on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2006 käynnistämä mediakasvatushanke, jonka pääkohderyhmänä ovat alle 8-vuotiaat lapset ja heidän kanssaan työskentelevät ammattikasvattajat. Hankkeen keskeisiä toteuttajia ovat Kerhokeskus – koulutyön tuki ry., Koulukino ry. ja Mediakasvatuskeskus Metka ry. Lisäksi hankkeeseen on kutsuttu mukaan keskeiset mediakasvatuksen, kasvatuksen ja opetuksen viranomaiset ja organisaatiot.

Lisätietoja Mediamuffinssi-hankkeesta: www.mediamuffinssi.fi

Koulukinon kaikki oppimateriaalit löytyvät osoitteesta www.koulukino.net  

Koulukino – Skolbio
Toiminnanjohtaja Outi Freese, outi.freese@koulukino.net  
Kaisaniemenkatu 3 B 29, 00100 Helsinki
+358 9 622 5520, +358 400 746 862