MATKAHUOLTOSOPIMUS 01.04.2006

Oy Matkahuolto Ab                          SOPIMUS
Juhani Leppänen

                                                     7.4.2006

Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry
Raija Nurmio
Kaisaniemenkatu 3 B 29

00100 HELSINKIMATKAHUOLLON RAHTIPALVELUT

Oy Matkahuolto Ab ja Suomen Elokuvateatteriliitto –SEOL Ry, myöhemmin asiakas, ovat sopineet rahtipalveluista seuraavaa:

Bussirahti

Sopimus koskee asiakkaan lähettämiä ja maksamia lähetyksiä, sekä Oy Matkahuolto Ab:n omilta asemilta (LIITE) saapuvia lähetyksiä, joissa asiakas on rahdinmaksaja.

Asiamiespaikkakunnilla (muut kuin Oy Matkahuolto Ab:n omat asemat) sopimus koskee ainoastaan asiakkaan lähettämiä ja maksamia lähetyksiä.

Sopimushinnat

Bussirahdin hinnoittelussa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa bussirahtihinnastoa josta myönnetään 19 % alennus.

Hinnoittelussa käytetään lähetyksen todellista painoa.

Asiakasnumero

Sopimuksen edellytyksenä on voimassa oleva Rahtiluottosopimus. Asiakasnumerot liitteessä.

Vakuutus

Tavarankuljetuksessa noudatetaan Tiekuljetussopimuslakia ja Oy Matkahuolto Ab:n tavarakuljetussääntöä (Liite). Lähetykset ovat vakuutettuja Tavaran yleisten kuljetusvakuutusehtojen (1993 3.2 täysvakuutus), tai kulloinkin voimassa olevien vastaavien ehtojen mukaan Oy Matkahuolto Ab:n tavarankuljetussäännöissä mainituin rajoituksin. Vakuutusmaksut sisältyvät rahtihintoihin.


Kuljetusasiakirjat

Kuljetusasiakirjoina käytetään Oy Matkahuolto Ab:n hyväksymiä kuljetusdokumentteja, joiden täyttämisestä vastaa lähettäjä.

Muut ehdot

Hinnat ovat sidottuja kulloinkin voimaanastuvaan hinnankorotusprosenttiin.

Jakorahti, Pikarahti, Rahtipussi, Rahtiluotto, Bussiennakko, Vientirahti, polttoainelisä ja muut palvelumaksut sekä rahdin korotus- ja kuutiointipe-rusteet ovat kulloinkin voimassaolevien ehtojen mukaiset.

Oy Matkahuolto Ab lupautuu käsittelemään elokuvakopiolähetykset kiireellisinä. Kuljetusdokumenttiin merkintä ”kiireellinen lähetys”.

Viranomaisten määräämät maksut

Mikäli verottaja tai muu viranomainen määrää tähän sopimukseen liittyville palveluille maksuja tai muuttaa niiden suuruutta, voi palvelun tuottaja lisätä nämä muutokset maksuihin täysmääräisinä.

Laskutus

Oy Matkahuolto Ab laskuttaa rahtimaksut kerran / kaksi kertaa kuukaudessa.

Maksuehto

14 pv. netto, yliaikakorko 16 %.

Voimassaoloaika

Sopimus astuu voimaan 1.4.2006 ja on voimassa toistaiseksi, yhden (1) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.
Yhteyshenkilönä Oy Matkahuolto Ab:ssä on aluemyyntipäällikkö Juhani Leppänen puh. 02-513 1308 ja 0400-504 542.SUOMEN ELOKUVATEATTERI-      OY MATKAHUOLTO AB
LIITTO


Raija Nurmio                                Juhani Leppänen