Luovuuden ja innovoinnin teemavuosi vauhtiin

OPM:n tiedote 15.1.2009

Vuosi 2009 on luovuuden ja innovoinnin teemavuosi, jolla pyritään tuomaan esiin niiden merkitystä ja mahdollisuuksia. Teemavuoden vietto on EU:n ja sen jäsenmaiden yhteinen aloite, johon kaikki halukkaat voivat osallistua. Suomessa teemavuoden avajaisia vietetään 16. tammikuuta.

Yksi teemavuoden tavoite on innostaa toimimaan luovasti ja sitä kautta edistää innovoinnille suotuisia oloja. Tärkeää on esimerkiksi luoda ympäristöä, joka tukee uusien ideoiden syntyä. Koulutuksen ja kulttuurin lisäksi teemavuosi koskeekin mm. elinkeino-, alue- ja tutkimuspolitiikkaa.

− Vaikeinta on päästä luovuuden tavoittelussa mahdollisimman konkreettiseen tekemiseen, jonka tulokset tulevat näkymään kaikkien arjessa, teemavuoden koordinaattori, johtaja Kirsi Lindroos opetusministeriöstä toteaa.

– Luovuus ja yritteliäisyys kehittävät yksilöä, mutta sillä voi olla vaikutuksia myös suurempiin kokonaisuuksiin, kuten työllisyyteen. Työelämän ulkopuolelle jäänyttä tulee esimerkiksi kannustaa etsimään piileviä kykyjään, joiden avulla on mahdollista päästä uuden alkuun. Teemavuoden haasteet voi nähdä myös maailmanlaajuisina, jos puhutaan esimerkiksi talouden taantumasta.

Vuoden toivotaan lisäävän esimerkiksi taiteiden, yritysten, koulujen sekä yliopistojen välistä yhteystyötä tiivistämällä. Teemavuoden myötä esiin tulleiden ideoiden ja innovaatioiden on tarkoitus jäädä elämään ja jatkaa kehitystään.

Vuoden aikana toteutettavien hankkeiden ja tapahtumien kautta pyritään tuomaan esiin luovuuden ja innovoinnin merkitystä ja mahdollisuuksia. Teemavuosi kohdistuu koulujen ja oppilaitosten kautta pääasiassa lapsiin ja nuoriin, mutta Lindroos painottaa teemavuoden kuuluvan elinikäisen oppimisen hengessä kaikille. Tuoreet ideat voivat parhaimmillaan vaikuttaa jokaisen kansalaisen elämään.

Teemavuoden tapahtumien ja hankkeiden on tarkoitus on limittyä jo olemassa olevan toiminnan, vakiintuneiden tapahtumien, toimijoiden ja verkostojen kanssa.

EU ja jäsenvaltiot ovat nimenneet teemavuoden lähettiläitä, jotka osallistuvat vuoden tapahtumiin. ”Suomen äänenä” ja teemavuoden lähettiläänä toimii Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo. EU:n nimeämänä Suomen lähettiläänä toimii Nokian yhteistyösuhteista ja yhteiskuntavastuusta vastaava johtaja Esko Aho.

Yhteistyön edistämiseksi teemavuodella on neuvottelukunta. Keskeisiä toimijoita ja asiantuntijoita edustavan neuvottelukunnan tehtävä on tukea ja ohjata teemavuoden toteutusta Suomessa. Suomessa teemavuoden koordinoinnista vastaa opetusministeriö.

Kulttuurienvälisen vuoropuhelun, luovuuden ja innovoinnin katselmus

Teemavuosi avataan Kulttuurienvälisen vuoropuhelun, luovuuden ja innovoinnin katselmuksella. Katselmuksessa tutustutaan Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 toimijoihin, projekteihin ja hyviin käytäntöihin sekä esitellään käynnistyvää Luovuuden ja innovoinnin teemavuotta 2009. Teemavuoden 2009 avaa opetusministeri Henna Virkkunen.

Katselmuksen yhteydessä julkistetaan myös "Mikä ihmeen uussuomalainen?" -novellikilpailun voittajat ja novelliantologia.

Katselmus järjestetään perjantaina 16.1.2009 klo 10–14:30 Itä-Helsingin kulttuurikeskus Stoassa. Katselmuksen ohjelma jatkuu klo 15–18 Itäkeskuksen kauppakeskuksessa, Café Fasterissa, jossa vuorossa on Eurooppa-pullaa, tietoiskuja, ohjelmaa sekä haastatteluja kummankin teemavuoden aihepiireistä.

Teemavuoden verkkosivut avataan 16.1. osoitteessa www.luovasti.fi. Sivuille kootaan mm. tietoa tapahtumista, esimerkkejä teemaa toteuttavista käytännöistä sekä ajatuksia ja näkökulmia aiheesta.

Lisätietoja:
– johtaja Kirsi Lindroos, puh. (09) 1607 7310

Linkki: Tietoa tapahtumasta ja ohjelma