Leo Pekkala Lapin yliopistosta Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen johtajaksi

Tiedote 20.12.2011

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt kasvatustieteen tohtori, luokanopettaja Leo Pekkalan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen johtajaksi 1.2.2012 – 31.12.2014 väliseksi ajaksi.

Leo Pekkala on tehnyt pitkän uran mediakasvatuksen yliopistollisen koulutuksen kehittämisessä mediakasvatuksen opettajana ja tutkijana. Hän on toiminut koko uransa ajan myös opettajankouluttajana ja täydennyskouluttajana. Lapin yliopistossa hän on työskennellyt yli 20 vuotta, josta viimeisen 14 vuoden aikana pääasiallisesti mediakasvatuksen koulutusohjelman parissa. Lapin yliopisto on ainoa suomalainen yliopisto, jossa voi opiskella mediakasvatusta yliopistollisena oppiaineena. Pekkalan julkaisutoiminta on laajaa ja on ulottunut niin historiakasvatuksen alueelle (väitöskirjan teema) kuin mediakasvatuksen ja Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen kehittyvissä ympäristöissä (ICT4D). Viime aikoina hän on perehtynyt erityisesti sosiaalisen median hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi Pekkala on työskennellyt johtajana, neuvonantajatehtävissä ja arvioijana Ulkoasiainministeriön rahoittamissa kehitysyhteistyöhankkeissa etupäässä Afrikassa.

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen perustamista Pekkala pitää erittäin tärkeänä askeleena mediakasvatuksen tunnustamisessa yhä tärkeämmäksi osaksi kasvatuksen kenttää. Kansallisen tason viranomaisorganisaatiota on kaivattu tukemaan kentällä toimivia mediakasvatuksen ammattilaisia ja lasten huoltajia. Uusi keskus voi myös ottaa entistä enemmän asiantuntijaroolia mediakasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.

Valtion elokuvatarkastamo muuttuu vuoden 2012 alussa Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseksi, jonka tehtävänä on mm. edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallisen mediaympäristön kehittämistä yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimialan yhteisöjen kanssa, toimia asiantuntijana lasten mediaympäristön kehityksessä ja edistää toimialaan liittyvää tutkimusta sekä seurata alan kansainvälistä kehitystä sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista.

Lisätietoja:

Leo.Pekkala@ulapland.fi, Puh: 040 553 7955

Valtion elokuvatarkastamo/Mediakasvastus- ja kuvaohjelmakeskus
Sörnäisten rantatie 25 A
00500 Helsinki

1.1.2012:
etunimi.sukunimi@meku.fi
www.meku.fi

Linkit:
http://www.meku.fi
http://www.vet.fi