Leikkaukset uhkaavat AVEKin olemassaoloa

Valtion audiovisuaalisten taiteiden toimikunnan avoin kirje valtioneuvostolle 2.5.2024

Valtion audiovisuaalisten taiteiden toimikunta on erittäin huolissaan uutisista, joiden mukaan valtioneuvosto on leikkaamassa yksityisen kopioinnin hyvityskorvauksia dramaattisesti, jopa puoleen nykyisestä.

Leikkaus on euromääräisesti suhteellisen vaatimaton, mutta vaikuttavuudeltaan niin suuri, että se uhkaa koko Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin olemassaoloa.

Tämä olisi järkyttävä isku pienen maan ja kielialueen audiovisuaalisen alan yritysten työllistämismahdollisuuksille ja suomalaiselle kulttuurille.

AVEKin hyvitysmaksut ovat investointeja av-alan työllistävään elinkeinotoimintaan, digitaalisten innovaatioiden ja  start-up-yritysten käynnistämiseen. Hyvitysmaksut mahdollistavat elinvoimaisen ja monipuolisen liikkuvan kuvan kulttuurin Suomessa. 

Av-tuotantojen kustannuksista suurin osa menee palkkoihin joko suoraan tai välillisesti alihankinnan kautta. Investointi palautuu yhteiskunnalle veroennakonpidätyksinä, eläke- tai muina sivukuluina ja tuotannon hankkimien tavaroiden ja palvelujen arvonlisäveroina.

Yksityisen kopioinnin hyvitys on lain takaama rahallinen korvaus luovan työn tekijöille siitä, että jokainen suomalainen saa kopioida laillisia av-teoksia omaan käyttöönsä. Esimerkiksi peleillä ei ole vastaavaa järjestelyä ja siksi niiden kopioiminen on laitonta.

Yksityisen kopioinnin hyvityksen taso on tällä hetkellä 11 miljoonaa euroa. AVEKin kautta av-alalle vuosittain tästä on tullut noin 2,5 miljoonaa euroa. Kopioston kautta suorina korvauksina av-alan tekijöille jaettava osuus on noin 3 miljoonaa euroa.

Tutkimukset 2018 jälkeen osoittavat, että yksityisen kopioinnin määrä on pysynyt ennallaan, eikä merkittävää laskua ole ollut. 

Hyvitysmaksun taso on ollut sama vuodesta 2015, indeksitarkistuksia ei ole tehty, joten viimeiset yhdeksän vuotta hyvitysmaksua on tosiasiallisesti leikattu jo joka vuosi.

Pidämme yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkaamista kohtuuttomana.

Valtion audiovisuaalisten taiteiden toimikunta / Taiteen edistämiskeskus Taike

Mika Taanila (puheenjohtaja)
Pia Andell
Mikaela Westerlund
Meri Ekola
Antti Ikonen
Tero Koistinen
Albert Laine
Marjo Levlin
Melli Maikkula
Reija Meriläinen
Mika Ronkainen