Lastenelokuvat haasteena tekijöille ja tuottajille

Pohjoismaisten elokuva-alan ammattilaisten näkemykset lastenelokuvasta ja sen nykytilasta kartoittuvat nyt julkaistavassa Lastenelokuvat, tekijät ja tuottajat -hankkeen raportissa.

Selvitys on suunnattu erityisesti tuottajien, elokuvaohjaajien ja käsikirjoittajien työn tueksi, mutta tarjoaa kiinnostavaa tietoa myös rahoittajille ja levittäjille. Raportti pohjautuu tuottaja Leila Lyytikäisen tekemiin elokuva-alan asiantuntijoiden ja ammattilaisten haastatteluihin. Raportissa pohditaan lastenelokuvien synty- ja tekoprosessin mahdollisuuksia ja haasteita muun muassa tuotannon ja rahoituksen sekä levityksen näkökulmasta. Haastattelujen kautta hahmotetaan myös lastenelokuvan kansainvälisen levittämisen sekä markkinoinnin merkityksiä ja erityispiirteitä. Elokuva-alan ammattilaisten näkemykset lastenelokuvista pääsevät esille myös pohjoismaisen KID Stuff -lastenelokuvaseminaarin raportissa, joka sisältyy Lastenelokuvat, tekijät ja tuottajat -hankkeen selvitykseen.

Lastenelokuvat, tekijät ja tuottajat -hanke on opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeen sisällä toteutettu erillisprojekti, jota veti tuottaja Leila Lyytikäinen. Projektia hallinnoi Koulukinoyhdistys. Hanke sekä kirjallinen raportti toteutettiin opetusministeriön rahoittamana.

Linkki: Lastenelokuvat, tekijät ja tuottajat -hankkeen raportti (pdf)