Lasse Saarinen Suomen elokuvasäätiön uudeksi toimitusjohtajaksi

Suomen elokuvasäätiön tiedote 8.4.2016

Suomen elokuvasäätiön hallitus on valinnut Lasse Saarisen (s. 1960) säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Saarinen seuraa tehtävässä Irina Krohnia, jonka määräaikainen toimikausi päättyy säätiön sääntöjen mukaisesti kahden viisivuotiskauden täytyttyä; Krohn on toiminut elokuvasäätiön toimitusjohtajana elokuusta 2006.

Lasse Saarinen siirtyy 1.8.2016 alkaen säätiön toimitusjohtajaksi elokuvatuotantoyhtiö Kinotar Oy:n toimitusjohtajan ja tuottajan tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt myös mm. Oy For Real Productions FRP Ltd:ssa, Naked Productionsissa sekä Filmzolfo Oy:ssä. Hän on tuottanut yhteensä yli 80 pitkää näytelmä-, dokumentti- ja lyhytelokuvaa, tv-sarjoja sekä kokeellisia mediataidetuotantoja. Lisäksi hän on toiminut tuottajana useissa kansainvälisissä yhteistuotannoissa. Pitkällä urallaan Saarinen on myös vaikuttanut lukuisissa elokuva- ja taidealan luottamustehtävissä.

"Hallitus iloitsi siitä, että hakijat edustivat laaja-alaisesti AV-tuotannon kenttää. Lasse Saarisella on monipuolinen ja käytännönläheinen tietämys elokuva-alasta yhdistettynä pitkäaikaiseen johtamiskokemukseen ja hallitus piti yksimielisesti häntä parhaana tehtävään, " kommentoi valintaa elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja Georg Dolivo.

"Olen hyvin otettu elokuvasäätiön hallituksen minuun kohdistamasta luottamuksesta. Samalla kun luovun surullisena elokuvien tuottamisesta, ryhdyn suurella ilolla ja innokkuudella johtamaan elokuva-alan suurinta palveluorganisaatiota," Lasse Saarinen toteaa.

Elokuvasäätiön toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää säätiön toimintaa säätiön hallituksen hyväksymän strategian mukaisesti, toimeenpanna hallituksen päätökset ja huolehtia säätiön juoksevasta hallinnosta. Toimitusjohtaja vastaa myös säätiön toimihenkilöiden palkkauksesta ja päättää esittelystä säätiön myöntämistä avustuksista. Elokuvasäätiön toimitusjohtajan toimikausi on enintään viisi vuotta. Määräajan täytyttyä hänet voidaan nimittää enintään yhdeksi jatkokaudeksi. Nimittämistä edeltää aina avoin haku.

Lisätietoja:

Elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja
Georg Dolivo
tel. +358 440 690 333
dolivogeorg@gmail.com

Lasse Saarinen
tel. +358 50 596 1763
lasse.saarinen@kinotar.com