Kuvaohjelmalaki uudistuu: Valtion elokuvatarkastamosta Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 16.06.2011

Kuvaohjelmalaki uudistuu keskeisenä tavoitteena turvallisempi mediaympäristö lapsille. Sitä edistetään mediakasvatuksen ja tiedotuksen avulla. Kuvaohjelmien ennakkotarkastuksesta luovutaan, mutta ikärajajärjestelmä säilyy. Lakiuudistuksen myötä Valtion elokuvatarkastamo muuttuu Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseksi.

Hallitus esitti kuvaohjelmalain vahvistamista 16. kesäkuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 17. kesäkuuta. Laki tulee voimaan vuoden 2012 alussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen tehtävänä on mediakasvatuksen koordinointi ja edistäminen sekä elokuvien, tallenteiden, televisio-ohjelmien ja tietokone- ja videopelien tarjonnan valvonta ja ikärajaluokittelujärjestelmän ylläpito lastensuojelullisin perustein. Toiminnan tavoitteena on lasten kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen mediaympäristössä.

Keskus voi ottaa omasta aloitteestaan kuvaohjelman luokiteltavakseen ja tehostaa velvoitteiden noudattamista huomautuksella ja uhkasakolla. Televisiotoimintaa koskevia, lasten suojelemiseen liittyviä valvontatehtäviä siirtyy Viestintävirastolta Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle.

Eduskunta edellyttää, että Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle turvataan laajenevien velvoitteiden mukainen riittävä rahoitus siten, että lapsille turvallisempi mediaympäristö voidaan toteuttaa. Lisäksi eduskunta edellyttää, että uudistetun kuvaohjelmalain toimivuus ja vaikutukset lasten mediaympäristöön arvioidaan erillisellä selvityksellä. Selvitys tulee antaa eduskunnan sivistysvaliokunnalle kevätistuntokaudella 2014.

Lakiuudistuksen myötä nykymuotoisesta kuvaohjelmien ennakkotarkastuksesta luovutaan, mutta ikärajajärjestelmä säilytetään. Lähtökohtaisesti kaikki ohjelmat on luokiteltava tarjottaviksi kaikenikäisille tai niille tulisi luokitella 7, 12, 16 tai 18 vuoden ikäraja tai antaa suoraan 18 vuoden ikäraja. Luokiteltuihin ohjelmiin on lisättävä sisältöä kuvaava symboli.

Uudistettu laki edellyttää, että Suomessa tarjottavat kuvaohjelmat luokitellaan yhdenmukaisin perustein. Luokittelu koskee kaikentyyppisiä ohjelmia eli elokuvia, televisio-ohjelmia ja pelejä sekä kaikkia kuvaohjelman tarjoamisen tapoja eli elokuvateatteriesityksiä, tallennelevitystä, televisiolähetyksiä ja esimerkiksi internetissä saatavilla olevia tilausohjelmapalveluja.

Ohjelmien ikärajojen luokittelu siirretään pääosin kuvaohjelma-alalla työskentelevien, viranomaisen kouluttamien ja riippumattomien kuvaohjelmaluokittelijoiden tehtäväksi. Eduskunta edellyttää, että turvallisuusselvityslainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteyteen otetaan myös kuvaohjelmaluokittelijoiden rikostaustan selvittämiseen liittyvät valvonnalliset säädökset.

Kuvaohjelmien valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kuvaohjelmien tarjoajilta peritään veroluonteinen valvontamaksu. Lisäksi maksua peritään ohjelmien luokittelusta ja ilmoittamisesta Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen järjestelmän kautta.

Lisätietoja:
– hallitusneuvos Tuula Lybeck (OKM), puh. 09 160 76910, 040 865 8535

Lisätietoja OKM:n internetsivuilla