Kulttuurin verkkohankkeille tukea

Opetusministeriön tiedote 24.6.2008

Opetusministeriö on myöntänyt yhteensä 210 000 euroa kulttuurin ja taiteenalojen tietoverkko- ja tietokantahankkeisiin. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 46 kappaletta, joista tukea myönnettiin 17 hankkeelle. Haettujen avustusten määrä liki kaksinkertaistui viimevuotisesta ja haettujen avustuksen kokonaissumma oli lähes 1 miljoona euroa. Tuetuilla hankkeilla edistetään eri taiteen ja kulttuurin aloihin liittyvän tiedon ja palveluiden saatavuutta tietoverkoissa.

Avustuksilla halutaan edistää kulttuurin ja eri taiteenalojen tietoyhteiskuntavalmiuksia, mahdollisuuksia laajentaa ja hyödyntää sähköisten palveluiden käyttöönottoa sekä tukea tietoverkkojen kulttuuripalveluiden kehittämistä. Määrärahasta ei myönnetä tukea kulttuuriperinnön digitointihankkeisiin, joihin opetusministeriöllä on erillinen määräraha.

Tuettavat hankkeet voivat liittyä joko kulttuuria tai eri taiteenaloja hyödyntävien verkkopalveluiden kehittämiseen tai kulttuurin ja eri taiteenalojen kansallisesti merkittävien tietokantojen saattamiseen digitaaliseen muotoon ja näiden digitaalisten tietokantojen edelleen kehittämiseen. Avustuksia ei myönnetä pelkästään laitehankintoihin.

– Tuetut hankkeet on valittu niin, että ne edustavat omaa alaansa mahdollisimman laajasti. Avustettavissa hankkeissa on kyseessä yleensä tiettyä alaa koskevan internet-portaalin ja/tai tietokantojen kehittäminen, ei pelkkä ylläpito, kertoo ylitarkastaja Laura Mäkelä.

Linkki: Tuetut hankkeet (pdf)

Lisätietoja:
– ylitarkastaja Laura Mäkelä, opetusministeriö, puh. 09-160 77025

****
Elokuva-alalta tukea saivat:
Suomen Filmikamari ry elokuva-alan tilastointi- ja kassatilitysjärjestelmä -hankkeeseen (20 000 euroa)
Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry Tampereen elokuvajuhlien tietokannan uudistamiseen (18 000 euroa)
Filmiverkko ry verkkojulkaisujen siirtämiseen tietokantaan (10 000 euroa).