Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin uuden hallituksen ohjelmasta: Kulttuuri menestystekijä

Opetusministeriön tiedote 19.04.2007

Tuleva hallituskausi tulee osoittamaan että kulttuuri on yhä tärkeämpi osa elämää, painottaa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, joka myös vastaa tasa-arvoasioista. – Hallitusohjelman arvot, ihmisen ja luonnon tasapaino, vastuu ja vapaus, välittäminen ja kannustaminen sekä sivistys ja osaaminen, näkyvät hyvin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikassa.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin mielestä opintotuen kehittäminen siten, että opintotuki turvaa toimeentulon päätoimisen opiskelun aikana sekä edistää tehokasta opiskelua ja tutkinnon suorittamista tavoiteajassa, että parantaa myös tasa-arvoa. – Opintorahaa korotetaan 15 % kaikilla koulutusasteilla ja opiskelijan omia tulorajoja 30 %. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa erityisesti mielenterveys- ja muiden opiskelijapalveluiden tasa-arvoinen saatavuus varmistetaan. Tämä on tärkeä osavoitto entiselle ylioppilaskunnan puheenjohtajalle, toteaa Wallin.

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus ryhtyy toimenpiteisiin rahapelien yksinoikeusjärjestelmän säilyttämiseksi. Veikkausvoittovaroja käytetään ainoastaan arpajaislain mukaisiin käyttötarkoituksiin jakosuhdelain mukaisesti. Myös Suomen valmiuksia hakea ja järjestää kansainvälisiä suurtapahtumia parannetaan, toteaa Wallin.

Kulttuuripolitiikalla tuetaan luovuuden kehittymistä, kansalaistoimintaa sekä taloudellista kasvua. Luovaa taloutta vahvistetaan ja kulttuurin kansantaloudellista merkitystä lisätään edistämällä kulttuurivientiä ja -yrittäjyyttä. Kulttuurituotteiden arvonlisäverokysymys tullaan selvittämään sekä ottamaan käyttöön liikuntaseteliä vastaava verovapaa kulttuurisetelijärjestelmä. Nämä tulevat olemaan tärkeitä prioriteettialueita tulevalla kaudella, sanoo Wallin.

Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan, taidekasvatuksen ja turvallisen mediaympäristön edellytyksiä parannetaan. Taiteen soveltavaa käyttöä edistetään poikkihallinnollisesti. Kotimaisen elokuvatuotannon julkista rahoitusta vahvistetaan.

Liikuntapolitiikalla edistetään väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Painopiste on lasten ja nuorten liikunnassa. Myös kulttuuri- ja urheiluministerin vastuulla oleva politiikkaohjelma, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma, seuraa ja tukee tätä, sanoo Wallin.

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Wallin korostaa hallitusohjelmaan kirjattua naisten ja miesten palkkaerojen kaventamisen tavoitetta. – Olemme sitoutuneet kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman toteuttamiseen vaalikauden aikana.
_ _ _

Lisätietoja:
– erityisavustaja Marcus Rantala, puh. 050 354 7159
– erityisavustaja Christian Sjöstrand, puh. 050 599 7876